XIV Dalajlama – karma

„Karma powstaje cały czas. Gdy ktoś mówi z pozytywną motywacją, od razu jako bezpośredni rezultat tego powstaje miła atmosfera; działanie to odwzorowuje się również w umyśle, co wywoła w przyszłości doświadczenie przyjemności. Gdy wypowiadamy coś ze złą intencją od razu wytwarza się wroga atmosfera, a przyszłym skutkiem tego będzie doświadczenie bólu będące udziałem podmiotu działania. Budda nauczał, że każdy jest swoim mistrzem i wszystko zależy od nas samych. Znaczy to, że przyjemność i ból powstają z naszych prawych i nieprawych działań, których źródło nie znajduje się gdzieś poza nami, ale w nas samych”.

Dalajlama