HOŁD DLA JESZIE TSODZIAL

Hołd dla Jeszie Tsodzial
~ XV Karmapa Khacziab Dordże ~

GYAL KÜN KYAY YUM CHÖ YING KÜN ZANG MO
Matko wszystkich Zwycięzców, dharmadhatu Samantabhadri,

PÖ BANG KYOP PAY MA CHIK DRIN MO CHAY
Dobra, jedyna matko, która chronisz Krainę Śniegu,

NGÖ DRUP CHOK TSÖL DAY CHEN KHANDRÖ TSO
Ty, która obdarzasz najwyższym siddhi i przewodzisz dakiniom wielkiej błogości,

YAYSHAY TSOGYAL SHAP LA SÖL WA DEP
Jeszie Tsodzial, składamy tobie hołd.

CHI NANG SANG WAY BAR CHAY SHI WA DANG
Udziel swych błogosławieństw, aby ustały zewnętrzne, wewnętrzne i tajemne przeszkody.

LA MAY KU TSAY TEN PAR JIN GYI LOP
Udziel swych błogosławieństw, aby życie mistrzów i mistrzyń było długie.

NAY MUK TSÖN KEL SHI WAR JIN GYI LOP
Udziel swych błogosławieństw, aby ustały choroby, głód i wojny mrocznej ery.

JAY PUR PÖ TONG SHI WAR JIN GYI LOP
Udziel swych błogosławieństw, aby ustały wszystkie negatywne moce.

TSAY PEL SHAY RAB GYAY PAR JIN GYI LOP
Udziel swych błogosławieństw, aby życie było długie, a dobrobyt i mądrość wzrastały.

SAM PA LHÜN GYI DRUP PAR JIN GYI LOP
Udziel swych błogosławieństw, aby nasze życzenia spełniały się spontanicznie.


Spisał to Khacziab Dordże, XV Karmapa, dziecko karmione przez dakinie mądrości. Niechaj to, co szlachetne i pomyślne, wzrasta!

=====
Źródło: ShambhalaTimes. Tłumaczył Jarek Wierny.
=====

Supplication to Yeshe Tsogyal

Mother of all the victorious ones, dharmadhatu samantabhadri,
Very kind, only mother who protects the subjects of Tibet,
Bestower of supreme siddhi, chief among the dakinis of great bliss,
Yeshe Tsogyal, we supplicate at your feet.

Grant your blessings so that outer, inner, and secret obstacles may be pacified.
Grant your blessings so that the lives of the gurus may be long.
Grant your blessings so that this kalpa of disease, famine, and war may be pacified.
Grant your blessings so that the casting of curses, spells, and sorcery may be pacified.
Grant your blessings so that life, glory, and prajña may increase.
Grant your blessings so that our wishes may be fulfilled spontaneously.

This was written by Khakhyap Dorje [Karmapa XV], the boy nurtured by the jñanadakinis. May virtue and goodness increase!