Dalajlama – trzy rodzaje moralności

Trzy rodzaje moralności 

„Moralność indywidualnego wyzwolenia, której rozwijanie polega głównie na powstrzymywaniu się od przynoszących krzywdę działań ciała i mowy. Praktyka ta zwana jest „indywidualną”, ponieważ umożliwia przygotowanie się do wykroczenia poza powtarzający się cykl narodzin, starości, choroby i śmierci, który buddyści nazywają cyklem egzystencji (lub też samsarą).

Moralność troski o innych – zwana moralnością bodhisattwy (istot, które działają przede wszystkim z myślą o pomaganiu innym) – której rozwijanie polega na powstrzymywaniu umysłu przed popadnięciem w egoizm. Praktykowanie moralności bodhisattwy zasadniczo polega na powstrzymywaniu się od samouwielbienia, jak również od szkodliwych działań ciała i mowy.

Moralność tantry, która zasadza się na specjalnych technikach, polegających na wyobrażaniu sobie w pełni rozwiniętego stanu ciała i umysłu, skutecznie pomagającego innym. Umożliwia przekroczenie ograniczonej percepcji ciała i umysłu, tak byśmy mogli postrzegać siebie w formie promieniującej mądrością i współczuciem.”

Dalajlama