Dalajlama – globalizacja

„Globalizacja sprawia, że z powodu nowoczesnych technologii i międzynarodowego handlu świat staje się coraz bardziej współzależny. W dawnych czasach problemy miały najczęściej skalę jednej rodziny, można im więc było zaradzić na tym poziomie. Dziś jednak jest inaczej. Dziś jeden naród nie jest w stanie skutecznie sam rozwiązać swoich problemów, zbyt wiele bowiem zależy od interesów, postaw i współpracy innych narodów. Uniwersalne podejście do światowych problemów to jedyna trwała podstawa pokoju na świecie. Jesteśmy tak ściśle ze sobą powiązani, że bez poczucia wspólnej odpowiedzialności, bez zrozumienia, że naprawdę jesteśmy jedną wielką ludzką rodziną, nie możemy liczyć na to, że uda nam się oddalić groźbę całkowitego unicestwienia, nie wspominając nawet o zaprowadzeniu pokoju i szczęścia”.

Dalajlama – KIM NAPRAWDĘ JESTEŚ