WADŻRA-MACIORA – FRAGMENT KSIĄŻKI „GORĄCY ODDECH DAKINI”

Wadżrawarahi, Wadżra-Maciora (wł. Wadżra-Locha), to główny żeński jidam szkoły karma kagju. Głowa samicy dzika znajduje się we włosach dakini, którą z tego powodu określa się czasem mianem Wadżrajogini o Dwóch Obliczach. Głowa świni może wyobrażać połączenie mrocznych i jasnych, nieświadomych i świadomych aspektów. Oba są potrzebne, żeby uzyskać moc, jaką reprezentuje ten jidam. Symbolizuje też zwycięstwo nad niewiedzą.

Na załączonym obrazie jidama przedstawiono w towarzystwie XIII Karmapy i z orszakiem czterech dakiń, malowidło pochodzi ze strony: Himalayanart.org

=====

Wadżra – Maciora
Fragment z książki Judith Simmer-Brown „Gorący oddech dakini”.

W wyższych tantrach wewnętrzna dakini mądrości reprezentuje zawsze umysł mądrości, czystą i promieniującą przestrzeń natury umysłu, mądrość, która w sposób niedualistyczny rozumie całkowitą naturę tej przestrzeni. Ponieważ jest ona zorientowana na mądrość, mówi się, że praktyka na żeńskiego jidama przynosi szybkie rezultaty. Szczególny sposób, w jaki wyraża się mądrość dakini, zmienia się zależnie od tantry, ale w Czakrasamwara-tantrze znaczenie Wadżrajogini można dostrzec w jej ikonograficznym przedstawieniu.

Wadżrajoginię ukazuje się w postaci półgroźnej kobiety w ogniście czerwonym kolorze, ponieważ czerwień jest kolorem Matki Pradżniaparamity. Dakini jest naga i przystrojona ozdobami cmentarnymi, ponieważ jest „nietknięta neurozą kleśa i wolna od zbroi ego”. Ponieważ rezyduje na cmentarzu egocentryzmu, depcze tułów i twarz rozciągniętego na ziemi gnijącego ciała.

Jako dakini mądrości Wadżrajogini dzierży zakrzywiony nóż (kartari, triguk), nazywany nożem łaski. Jest to oręż braku myśli, który przecina egotyczną iluzję. Brak myśli (togme) jest najbardziej podstawową cechą Wadżrajogini; jej umysł jest całkowicie wolny od bezmyślnego gadulstwa i nawykowych tendencji, które dają początek obsesyjnym schematom myślowym. Brak myśli jest oczyszczoną formą niewiedzy lub błądzenia, którą w buddyzmie tradycyjnie symbolizuje świnia. W tej sadhanie dakini nosi tajemne imię Diamentowa Maciora, w sanskrycie Wadżrawarahi, ponieważ jej niewiedza została całkowicie przekształcona w wolność, w mądrość nieograniczonej przestrzeni. Oto jak chwali się ją w sadhanie: „Twoja świńska głowa symbolizuje brak myśli, niezmienną dharmakaję”. Żeby nam o tym przypominać, jej rozrzucone i unoszące się swobodnie włosy w pobliżu prawego ucha odsłaniają głowę maciory. Brak myśli Wadżrajogini odsyła do jej tajemnych wymiarów niedualistycznej mądrości i przestrzeni, ponieważ nie podlega ona emocjonalnym niepokojom, interpretacjom ani jakimkolwiek nawykom. Jest całkowicie skupiona na źródle wszystkich zjawisk (czödziung), rozległej przestrzeni, która jest jej podstawową naturą, nie mającym początku źródłem myśli i emocji.

W jej trojgu oczu błyszczy wolna od uprzedzeń jasność. W tym aspekcie jest ona rozległym, bezgranicznym umysłem Buddy.

(…)

W tradycji Czakrasamwary formą najbardziej zbliżoną do Wadżrajogini jest Wadżrawarahi, Diamentowa Maciora. Wadżrawarahi jest najgroźniejszym aspektem dakini mądrości. Przedstawia się ją często w zjednoczeniu z heruką Czakrasamwarą. W buddyzmie indyjskim maciora symbolizowała zaciemnienie, niewiedzę, która zaślepia praktykującego i nie pozwala mu ujrzeć prawdziwej natury rzeczywistości. W postaci Diamentowej Maciory niewiedza Wadżrawarahi jest całkowicie przekształcona w wolność, w mądrość nieograniczonej przestrzeni, która natychmiast wyzwala wszystkie zaciemnienia. Ikonografia Wadżrawarahi jest bardzo podobna do tej Wadżrajogini, ale jej kły są często bardziej wydatne, jej grymas groźniejszy, a głowa świni dobrze widoczna nad prawym uchem.

=====
Fragment z książki Judith Simmer-Brown „Gorący oddech dakini”. Tłumaczyła Dorota Bury.
=====