Dalajlama – czyste współczuciu

„Czyste współczucie nie zna uprzedzeń ani stronniczości, ale jest przepełnione całkowitym spokojem i obejmuje zarówno przyjaciela, jak i wroga, stąd też bez wątpienia jest trudną postawą. Zwykła miłość i współczucie wiążą się z przywiązaniem, by wypływają z egoistycznym pobudek: troszczysz się o pewnych ludzi, bo pomagają Tobie lub Twoim przyjaciołom. Ponieważ tego rodzaju odczucia są zdominowane przez przywiązanie, nie znajdują zastosowania do wrogów, a jedynie do przyjaciół – współmałżonka, dzieci czy rodziców. Jeśli jednak miłości i współczuciu towarzyszy pełna świadomość, że inni są ważni i mają swoje prawa, to miłość i współczucie dosięgną nawet tych, którzy wyrządziliby Ci krzywdę”.

Dalajlama – O WSPÓŁCZUCIU