Gasze Rabten – trzy rodzaje cierpienia

„Istnieją trzy rodzaje cierpienia.

1. Cierpienie powodowane cierpieniem

Zalicza się tu ból, smutek i powszechne cierpienie rozpoznawane przez wszystkie istoty. Rozpoznają to nawet najmniejsze robaki. Żadna z istot nie pragnie tego rodzaju cierpienie. Powodem dla którego wszystkie istoty są tak zajęte i aktywne jest unikanie tego typu cierpienia; na przykład, mrówki są zajęte przez cały dzień i noc aby uniknąć cierpienia głodu. Państwa walczą ze sobą z obawy przed dominacją jednego nad drugim (chociaż ta metoda unikania cierpienia stwarza jeszcze większe cierpienie).

2. Cierpienie powodowane zmianą

Zalicza się tu proces przechodzenia szczęścia w cierpienie. Większość istot nie rozpoznaje tego jako cierpienie. Światowe „szczęście” wygląda jak szczęście, ale z czasem zmienia się ono w cierpienie. Jeśli jesteśmy zgrzani i zanurzymy się do zimnej wody, z początku jest to bardzo przyjemne, ale po chwili poczujemy bolesny chłód. Jeśli jesteśmy zziębnięci i staniemy w słońcu, aby się ogrzać, będziemy po jakimś czasie cierpieć z powodu oparzenia. Kiedy przyjaciele spotykają się, są bardzo rozradowani, ale gdy przebywają ze sobą przez długi czas, kłócą się i męczą sobą.
Ten rodzaj cierpienia zawiera wszystko co pojawia się jako szczęście i zamienia w cierpienie. Jeśli człowiek chce mieć dużo pieniędzy, pracuje bardzo ciężko i staje się bogaty, powstaje cierpienie – utrzymując bogactwo, obawia się utraty i pragnie więcej. Jeśli jedno państwo chce zagarnąć drugie, uciskane państwo borni się co powoduje wzajemne cierpienie.
Pierwszy rodzaj cierpienia jest łatwy do usunięcia. Drugi nie, ponieważ nie łatwo go rozpoznać, dlatego szkodzi on na głębszym poziomie. Nawet małe owady mogą zatrzymać cierpienie powodowane przez cierpienie, podobnie człowiek: gdy jest chory, leczy się. Ale większość istot myśli, że cierpienie powodowane zmianą, jest w rzeczywistości szczęściem i spędza całe swoje życie próbując je osiągnąć, podobnie jak biznesmeni poświęcają całe swoje życie robieniu pieniędzy, czy ludzie walczący ze sobą podczas wojny „o szczęście”.

3. Wszechobejmujące cierpienie powodowane przez mentalne wytwory

Jest jeszcze bardziej trudne do rozpoznania niż cierpienie zmiany. Jest to cierpienie nieodłączne od samsary (kręgu egzystencji) i jest przyczyną obu poprzednich rodzajów cierpienie. Dotyczy ono wszystkich istot w samsarze. Podobnie jak ziemia jest podstawą naszego życia, tak i ten rodzaj cierpienia jest podstawą pozostałych. Mamy ciała i jeśli ktoś nas zrani, natychmiast odczuwamy ból. Właśnie nasze istnienie jest podstawową przyczyną tego cierpienia.Wszystkie istoty podlegają cierpieniu, ponieważ istnieją w stanie uwarunkowania. Ten rodzaj cierpienia (duhkha) jest stwarzany przez szkodliwe przyczyny, a wszystkie pozostałe rodzaje cierpienia pochodzą od niego. Wszystkie istoty rozpoznają pierwszy rodzaj rodzaj cierpienia, wiele spośród nich rozpoznaje drugi, ale ten trzeci rodzaj cierpienia jest bardzo trudno rozpoznać. Bez rozpoznania go, niemożliwe jest wyjście poza samsarę. Jest to jak rana, która nas nie boli, dopóki jej nie dotkniemy. Jest to grunt na którym wyrastają wszystkie cierpienia. Gdy ktoś odsunie to cierpienie, to osiąga nirwanę”

Gesze Rabten – STOPNIOWA ŚCIEŻKA DO OŚWIECENIA

Zdjęcie: Gesze Rabten i Lama Jeszie (rok 1970)