Gesze Rabten – praktyki wstępne

„Aby praktykować Dharmę trzeba wpierw przejść Pięć Elementarnych Praktyk. Jeśli to jest uczynione właściwie, wszelkie dalsze praktyki rozwiną się lepiej. Ćwiczenia wstępne są pożyteczne nie tylko z punktu widzenia Dharmy, ale również codziennego życia.

Większość ludzi pragnie otrzymać główne praktyki bezpośrednio, ale nie zdaje sobie sprawy, że osoba, która nie jest przygotowana do nich, nie osiągnie oczekiwanych rezultatów i prędko zniechęci się. Z tego właśnie powodu takie praktyki nie mogą być podane na początku. Przed postawieniem domu musimy wypoziomować grunt i położyć solidne fundamenty. Aby zbudować dom Dharmy trzeba przygotować umysł poprzez ćwiczenia wstępne. Intelektualne zrozumienie nie jest wystarczające i musi być poparte intensywną praktyką, jeśli prawdziwa realizacja ma być osiągnięta. Muzealne podejście do Dharmy, samo przyglądanie się i rozpoznawanie przedmiotów jest bez żadnego pożytku dla wewnętrznego rozwoju. Aby spowodować zmianę, trzeba przestrzegać Dharmy, czuwać nad aktywnością ciała, mowy i umysłu”.

Gesze Rabten – SERCE NAUKI WADŻRAJANY (strona 5)