Guge

Królestwo Guge zostało założone w X wieku i władało nim 16 królów. Teren królestwa obejmował 180 000 metrów kwadratowych.

„Caparang był kuriozalnym miejscem. Z literatury przestudiowanej w obozie wiedziałem, że niegdyś znajdowała się tutaj pierwsza katolicką misja w Tybecie.  Portugalski jezuita, ojciec Antonio de Andrade, założył tu w 1624 roku gminę katolicką i podobno zbudował kościół. Rozglądaliśmy się za śladami lub szczątkami tego bożego przybytku, jednak nie dostrzegliśmy niczego. Znajdowaliśmy tylko liczne wyrwy i jamy, świadczące o wielkości dawnego Caparangu. Dotychczasowe doświadczenia pozwoliły nam wyobrazić sobie łatwo, z jakimi trudnościami musiał borykać się ojciec Antonio*…

Przeszukując ruiny natrafiliśmy na drewniane drzwi, która nas zaintrygowały. Po ich otwarciu natychmiast  odskoczyliśmy z przerażenia: tuż, naprzeciwko, wpatrywały się w nas olbrzymie oczy… Były to oczy Buddy, którego posąg nadzwyczajnych rozmiarów umieszczono w głębi jaskini”.

Henrich Harrer – SIEDEM LAT W TYBECIE strona 32

Ojciec Antonio d’Andrade był pierwszym misjonarzem, który dotarł do Tybetu (z Ladakhu do Caprangu – stolicy zachodniotybetańskiego królestwa Guge). Wojna Ladakhu z Guge w 1664 r. położyła kres działalności założonej przez niego misji (przyp. tłum.)