PIEŚŃ O PIĘCIU GŁĘBOKICH PUNKTACH MAHAMUDRY

Skłaniam się u stóp sławnego Phagmo Drupy.

Jeśli rumak miłości i współczucia,
Nie biegnie dla dobra innych,
Nie nagrodzą go bogowie i ludzie.
Tak więc rozpocznij od praktyk wstępnych.

Jeśli ciało – król bóstw –
Nie jest mocno osadzone na niezmiennej podstawie,
Świta dakiń nie przybędzie.
Tak więc bądź pewien, że twoje ciało jest jidamem.

Jeśli za lamą, śnieżną górą czterech kaj
,Nie padną promienie słońca oddania,
Strumień błogosławieństwa nie popłynie.
Tak więc utrzymuj oddanie w swym umyśle.

Jeśli z nieba – przestrzeni umysłu takiego, jaki jest,
Nie przepędzi się chmur pojęć,
Planety i gwiazdy dwóch mądrości nie zabłysną.
Tak więc pozostaw swój umysł wolny od pojęć.

Jeśli spełniającego klejnotu dwóch nagromadzeń,
Nie oczyszcza się przez właściwe dążenie
Efekty, które macie nadzieję osiągnąć, nie pojawią się.
Tak więc na koniec dzielcie się nagromadzonym dobrem.

Dzigten Sumgon

Na zdjęciu: tanka Dzigtena Sumgona w klasztorze Lamajuru w Ladakhu. (zdjęcie redakcji)