Gendyn Rinpocze – działając jak Budda

„Działając jak Budda, zapominamy całkowicie wszelkie myśli o własnej satysfakcji, osobistych korzyściach, by poświęcić się jedynie działaniu dla dobra innych. Sprzyjające okoliczności, powodzenie, renomę, którymi się cieszymy, oferujemy dla korzyści innych. Gdy dzieje się odwrotnie i napotykamy problemy i przeszkody, bierzemy na siebie wszystkie te trudności. Porzucając negatywne postawy, ciałem, słowem i umysłem oddajemy się bez reszty pozytywnym działaniom dla dobra wszystkich istot.

W ten sposób jesteśmy pewni, że urzeczywistnimy doskonałą naturę buddy. W przeciwnym razie pozostajemy z naszą niewiedzą i niedojrzałością, działając z egocentrycznych pobudek i całkowicie ignorując możliwość działania dla korzyści innych. Naszym jedynym zajęciem jest stawanie się większym, bogatszym, silniejszym, szanowanym, przyciąganie do siebie przyjemnych sytuacji i sukcesów, i pragnienie, aby to inni znosili pojawiające się trudności. Porzucamy wtedy wszelką intencję działania dla szczęścia innych, za jedyną troskę mając zachowanie swoich korzyści. W tym celu nie wahamy się zranić kogokolwiek, kto stanie na drodze do realizacji naszych celów. Taka postawa stwarza jedynie kolejne przyczyny warunkujące cykl istnień i cierpienia.

Czymkolwiek więc byśmy się zajmowali, nigdy nie powinniśmy oddalać się w duchu od podstawowych zalet, jakimi są miłująca dobroć i współczucie. Miłująca dobroć to pragnienie, aby wszystkie istoty osiągnęły stan pewnego i ostatecznego szczęścia. Współczucie jest życzeniem, aby wszystkie istoty mogły wyzwolić się od cierpień i uczynków powodujących cierpienie”.

Gendyn Rinpocze – MAHAMUDRA (strony 30-31)