Dalajlama – altruiści

„Pamiętaj, ze troska o siebie samego to rzecz naturalna, która nie wypływa wcale z tego, że jesteś dla siebie szczególnie dobry. Kochasz po prostu życie i to sprawia, że nie chcesz cierpieć i że dążysz do szczęścia, podobnie jak wszystkie czujące istoty. Ale nie będziesz szczęśliwy, nawet jeśli wykorzystasz wszystkie inne stworzenia do własnych celów. Jeśli jednak jako pojedynczy człowiek poświęcisz się całkowicie innym, to odnajdziesz w sobie źródło szczęścia.

Łatwo pojąć, że stracisz, jeśli będziesz się nadmiernie koncentrować na sobie, a zaniedbywać innych, wiele natomiast zyskasz, ceniąc innych w równym stopniu co siebie. Prawdę tę potwierdza Twoje własne doświadczenie.

Ceniąc innych zyskujesz większą motywację, by nie czynić zła i na przykład nie zabijać. Ponieważ altruiści uważają życie innych za równie ważne co swoje, starają się wystrzegać zła, by chronić drugiego człowieka. Tyczy się to w równej mierze kradzieży, cudzołóstwa, kłamstwa, szerzenia podziałów, ostrych słów czy nawet czczej paplaniny. Dzięki temu altruiści eliminują źródło przyszłych problemów. Troszcząc się o innych, automatycznie dbasz o własne szczęście.

Weź sobie te słowa do serca, a Twój egoizm będzie stopniowo maleć, natomiast szacunek dla innych rosnąć. Tego rodzaju nastawienie robi miejsce autentycznej miłości i współczuciu”.

Dalajlama – O WSPÓŁCZUCIU