WSKAZÓWKA PATRULA DLA STAREGO KOCZOWNIKA

Patrul Rinpocze (1808-1887) – jeden z najsławniejszy buddyjskich nauczycieli linii njingma XIX stulecia, ceniony i uznawany przez wszystkie szkoły buddyzmu tybetańskiego, mistrz Wielkiej Doskonałości (dzogczen) i propagator bezstronnego ducha ruchu rime. Całe swoje życie spędził jako skromny, często nierozpoznawany wędrujący mnich, z dala od wygód i przepychu klasztorów. Znalazło to odzwierciedlenie w jego licznych pismach, które dzięki prostocie i przystępności stylu, zostały szeroko rozpowszechnione w Tybecie.

Poniższe nauki pochodzą z książki Oświecony włóczęga, opracowanej przez Matthieu Ricarda.

Więcej o Patrulu Rinpocze na RigpaWiki.

=====

Wskazówka Patrula dla starego koczownika

Terton Czokgjur Lingpa, jego małżonka pani Dega i wszystkie jego dzieci otrzymali nauki z Przewodnika na ścieżce bodhisattwy od Patrula. Cała rodzina darzyła go wielkim szacunkiem i oddaniem. Dzieci Czokgjura Lingpy – jego starszy syn Łangczok Dordże i jego córka Könczog Paldrön (ze związku z panią Degą) i jego młodszy syn Tsełang Norbu (którego matka była siostrzenicą Dziamjanga Khjentse Łangpo) – wszyscy uważali Patrula za rdzennego mistrza i długo uczyli się u niego.

Könczog Paldrön wspominała, jak to ona i jej rodzina przebywali w obecności Patrula, kiedy udzielał nauk staremu koczownikowi z Golok.

Mówiąc w lokalnym dialekcie starca, Patrul dał te kluczowe, choć krótkie nauki o prawdziwej naturze umysłu:

Nie rozmyślaj o przeszłości!
Nie przewiduj przyszłości!
Nie myśl o teraźniejszości!
Nie manipuluj przy umyśle,
Zostaw go samego sobie
Właśnie w tej chwili,
Świadomy,
Zrelaksowany,
Poza tym nie ma nic, do cholery!

Ta krótka rada Patrula zyskała sławę jako „Wskazówka nic-do-cholery!”.

Ta kwintesencja nauk nie była jednak wystarczająca. Stary człowiek z Golok zaczął błagać: „Proszę, daj mi błogosławieństwo, abym miał pewność, że nie odrodzę się w piekle!”.

Patrul potrząsnął głową i powiedział, że nie może tego zrobić. „Jedynym sposobem na odrodzenie się w czystej sferze jest praktyka. To nie jest jak rzucanie kamieniem! – powiedział Patrul. – Nie możesz po prostu dostać się tam nagle jak błyskawica!”.

=====
Źródło: Oświecony włóczęga. Tłumaczenie Dorota Bury.