dr Nida Chenagtsang – styl życia

„Według Sowa Rigpa pojęcie stylu życia ma ogromne i fundamentalne znaczenie oraz posiada bardzo szeroki zakres. Odpowiednia ilość i jakość snu, ćwiczenia fizyczne, praca, odpoczynek, nawet seks wpływają na twoje zdrowie. Co więcej, zachowanie zdrowej psychicznej równowagi także jest ważne. Należy unikać nadmiaru nie tylko w przypadku takich jak alkohol, jedzenie czy papierosy, ale także w umyśle i procesach kontemplacyjnych. Jeśli spędzamy za dużo czasu, medytując, zapominając o ruchu, nasz umysł staje się potężny, ale nasze ciało cierpi i wykazuje patologie.

Ale właściwa dieta to nie wszystko. Według Sowa Rigpa, niezbędne jest także odpowiedzialne zachowanie polegające na unikaniu nadmiaru i ciągłym życiu zgodnie z zasadą współzależności. Zasada ta wymaga od nas, abyśmy pamiętali o pracy wykonanej przez wszystkie czujące istoty (od rolnika po sprzedawcę), okazywali wdzięczność tym, których poświęcono (zwierzęta, insekty) dla naszego jedzenia. Mając tę świadomość, powinniśmy żyć, pamiętając, że każda część, każda tkanka, każda komórka jest zależna od zewnętrznego świata, oraz oddawać cześć dobrostanowi wszystkich, z którymi jesteśmy związani, blisko i daleko. Jesteśmy częścią naszego środowiska i przez rozwagę możemy żyć bez nadmiaru stresu i gniewu”.

dr Nida Chenagtsang – TYBETAŃSKA KSIĘGA ZDROWIA (strony 122-123, wydawnictwo VITAL)