Naturalne bardo życia

DEFINICJA

Co oznacza „bardo życia”? Termin odnosi się do okresu od poczecia w łonie matki do zakończenia życia poprzez przyczynę śmierci.

SPOSÓB MANIFESTOWANIA SIĘ

Jak odsłania się nam bardo tego życia? Jak go doświadczamy? Pojawia się na sposób indywidualny z powodu różnic, jakie występują między urzeczywistnionymi i nieurzeczywistnionymi istotami. Dla najbardziej szczęśliwych ten świat i jego mieszkańcy są mandalą. Szczęśliwi rozpoznają znaki i dźwięki jako bóstwa i mantrę. Ich myśli manifestują się jako gra dharmaty; wszystko ma naturę trzech kai. Taka jest pierwotna rzeczywistość, tak się to pojawia i ostatecznie zostanie to wyzwolone w tym stanie. Ten stan nazywamy „wszystko uosabiająca czystość zjawisk i istnienia” oraz „koło mądrości wszystkiego, co jest doświadczane”. Pal Khaczo oraz inni nadali temu nazwę „bardo czterech kai w zjednoczeniu”, „bardo samorozpoznającej się świadomości” i tak dalej. Wspomniana wyżej medytacja bardo samadhi również się w to włącza, tak więc nie ma potrzeby oddzielnego wyjaśniania.

Ludzie pospolici oraz ignoranci – co którzy tego nie urzeczywistnili – podążają za swymi złymi nawykami i tendencjami, za ułudą doświadczeń; skupiają się trwale na „solidności zdarzeń”, poczynając od narodzin, aż do opuszczenia tego świata, zgładzeni przyczyną śmierci. Nierealne biorą za realne, spodziewają się znaleźć trwałość w tym co nietrwałe. Mylą ból z przyjemnością i lgną do tych zjawisk. Marnują życie, zajmując się daremnym, pozbawionym znaczenia działaniem, na które składa się osiem światowych dharm: walczą z wrogiem i ochraniają przyjaciół; kultywują przywiązanie do „ja” i awersję do innych; wciąż czują się niezadowoleni i niespełnieni; gromadzą i próbują przewodzić innym; pilnują rodziny i zwierząt domowych. W zasadzie doświadcza tego większość ludzi i natura bardo życia zawiera się w tym opisie. Nocą śpią, pogrążeni w twardym śnie, leżąc niby trupy, nie stosując żadnego z kluczowych punktów ustnych wskazówek, przez co upodobniają się do nierozumnego bydła. Ponadto, bardo snu na bazie nawykowych tendencji wpisuje się w bardo życia, ponieważ doświadczenia sennych majaków zwiększa tylko pogrążenie w iluzji, czyniąc ją podwójną”.

Tsele Natsok Rangdrol  (1608-?) – ZWIERCIADŁO UWAŻNOŚCI (strony 35-36, wydawnictwo VIMALA)

https://vimala.pl/pl/p/Zwierciadlo-uwaznosci.-Cykl-czterech-bardo/76