Tsele Natsog Rangdrol – nasiona przekazów mocy

„Podstawowa materia czy też nasiona przekazów mocy są już spontanicznie obecne w naszej własnej naturze. Błogosławieństwo mistrza i symboliczne wskazówki (słowa, gesty i przedmioty używane podczas rytuału) stanowią środowisko umożliwiające ich wzrost. Rozważmy analogię władcy wszechświata, który właśnie wstępuje na tron. Choć intronizowana osoba musi pochodzić z królewskiej linii, zawsze nazywa się ją „księciem”, nigdy „królem”. Kiedy już przejdzie ceremonię intronizacji i otrzyma władzę nad królestwem, faktycznie stanie się królem.

Podobnie jest z nasionami czterech przekazów mocy: choć są one pierwotnie obecne w naturze ucznia, nie urzeczywistni się pierwotnej mądrości, dopóki nasiona te nie dojrzeją dzięki przekazowi mocy”.

Tsele Natsog Rangdrol – PRZEKAZ MOCY (strona 20, wydawnictwo VIMALA)