Bronisław Rymer – Tybet

Dnia 27 października 1950 r. polska opinia publiczna dowiedziała się z depeszy korespondenta Polskiej Agencji Prasowe w Pekinie, że:

„… południowo-zachodnie Biuro KC Komunistycznej partii Chin, dowództwo południowo-zachodniego okręgu wojennego oraz sztab drugiej armii polowej wydały wspólna dyrektywę o mobilizacji formacji chińskiej armii ludowo-wyzwoleńczej, która otrzymała rozkaz wkroczenia do Tybetu, aby wyzwolić 3 miliony jego mieszkańców spod jarzma imperialistycznego i wzmocnić obronę zachodnich granic Chin”.

W dyrektywie tej określono jako cele polityczne akcji:

  1. wyzwolenie ludności Tybetu;
  2. ostateczne zjednoczenie całych Chin;
  3. utworzenie i obronę okręgów pogranicznych całych Chin
  4. niedopuszczenie do tego, aby imperialiści zagarnęli chociażby skrawek terytorium chińskiego.

W ten sposób sprawa Tybetu weszła ponownie na widownię zainteresowanie międzynarodowego”.

Bronisław Rymer – TYBET (strona 3)