Tulku Urgjen Rinpocze – samsaryczna egzystencja

Budda mówił o ostatecznym poglądzie, który przecina korzenie trzech trucizn. Jeśli chcecie doprowadzić do końca samsaryczną egzystencję i przekroczyć ocean samsarycznego bólu i cierpienia, powinniście praktykować Szlachetną Dharmę, której nauczał Budda. Jeśli natomiast jesteśmy szczęśliwi i zadowoleni z kontynuacji egzystencji w trzech sferach samsary i nie zmęczyliśmy się podlegając nieskończonemu cierpieniu, oczywiście nie potrzebujemy praktykować Dharmy. Jeśli myślimy: „Tkwię w kołowrocie, rodząc się, starzejąc, chorując i umierając, tak wciąż bez końca, i tak będę to robić dalej”, wtedy z pewnością będziemy to kontynuować i nie musimy praktykować Dharmy. Kiedy skończymy jako wół albo krowa, będziemy musieli jeść trawę, spać, budzić się, trwać w ignorancji, dopóki nie zostaniemy zarżnięci i zjedzeni. Samsaryczna egzystencja nie potrzebuje naszych wysiłków, żeby ją napędzać. Trwa automatycznie. W pieśni nazywającej się Lamentująca Spowiedź Rudry jeden z wersetów mówi: „W przeszłości wypłakałem tyle łez, że mogą wypełnić ocean. Kości moich szkieletów, złożone na stos byłyby wyższe niż najwyższa góra na świecie”.

Tulku Urgien Rinpocze – POWTARZAJĄC SŁOWA BUDDY (wydawnictwo A, strona 54)