Khenpo Cziedrak Tenpel – Dwie właściwości Buddy

Widzi naturę umysłu

Działa tylko pozytywnie i inspirująco

Pierwsza właściwość odnosi się do specjalnej umiejętności widzenia wszystkiego – cokolwiek by to nie było – we właściwy i jasny sposób. Druga właściwość natomiast wskazuje na to, że wszystko, co Budda robi, jest zawsze optymalne w danej sytuacji i przynosi najlepsze rezultaty. To znaczy, że Budda nigdy nie czuje się bezsilny, czy też przestraszony, jeśli chodzi o pomaganie innym. Nawet na chwile nie zawaha się przed zrobieniem właściwiej rzeczy i nigdy nie zrezygnuje z tej postawy. Podstawą tego jest dobra motywacja i zrozumienie prawdziwej natury rzeczy. W praktyce oznacza to, że Budda naprawdę ma zdolność pomagania innym.

Faktem jest, że te dwie właściwości Buddy w jasny sposób odzwierciedlają oświecony, a nie pomieszany umysł. Ale jeśli przyjrzymy się nasze własnej sytuacji, to od razu zauważymy, ze te dwie właściwości są czymś, co my sami wciąż staramy się rozwijać. Jak inaczej bylibyśmy w stanie osiągnąć oświecenie? Dlatego warto spędzić trochę czasu i zobaczyć, w jaki sposób poprzez naszą praktykę nabywamy właściwości widzenia natury umysłu i właściwości działania pozytywnie w każdej sytuacji. Przejrzymy się również temu, co się dzieje, kiedy już udoskonalimy te dwie właściwości – cel naszej praktyki.

Bycie buddysta oznacza stosowanie określonych medytacji i nauk. Niezależnie od tego, jakich metod używamy i jakie nauki stosujemy, zawsze prowadzą one do rozwoju trzech różnych zdolności:

-jasności umysłu – poprzez odkrywanie prawdziwej natury rzeczy

-doskonałej koncentracji – poprzez rozwijanie świadomości i całkowitej uważności w tym, co się robi

-wewnętrznej dyscypliny – poprzez unikanie szkodliwych działań i negatywnych postaw.

Zobaczmy więc teraz, która z tych trzech zdolności odpowiada omawianym trzem właściwościom Buddy. jest oczywiste, że rozwój jasności umysłu odnosi się do zdolności widzenia natury umysłu, a rozwój doskonałej medytacji i wewnętrznej dyscypliny do działania tylko pozytywnie i inspirująco.

Należy też dodać, że w pracy nad umysłem wszystkie trzy zdolności są niezbędna i zależne od siebie. Nie można bowiem rozwinąć dobrej medytacji bez wewnętrznej dyscypliny. Tak samo jak nie można rozwinąć jasności umysłu bez dobrej medytacji”.

Khenpo Cziedrak Tenpel – SUTRA TRZECH KLEJNOTÓW (strony 25-26)