Peter Fenner – paradoksy

„Większość z nas działa – przeważnie, jeżeli nie przez cały czas – z pozycji uwarunkowanego umysłu. To umysł czuje, że czegoś mu brakuje i zaczyna szukać metod, lekarstw i strategii, pozwalających na rozwiązanie problemów. Uwarunkowany umysł działa, opierając się na preferencjach, na tym, co lubi i czego nie lubi. Pragnie unikać bólu i zwiększyć przyjemność. Trzyma się doświadczeń, które uznajemy za „dobre” i odrzucamy te które uznajemy za „złe”. Wierzy, że szczęście jest wynikiem dostosowanie doświadczeń do preferencji. Kiedy doświadczenia i preferencje rozmijają się, powstaje problem, który uwarunkowany umysł usiłuje rozwiązać, tworząc specjalną strategię. Wymaga to zwykle zmiany sytuacji, sposobu myślenia, zmiany uczuć, związków czy spraw finansowych. Wtedy przez pewien czas odczuwamy ulgę, ale ciągłe usprawnianie doświadczeń, tak aby pasowały do preferencji, jest tak silnym nawykiem, że wkrótce musimy rozwiązać następny problem. Nawet to, co napisałem, a ty czytasz jest produktem uwarunkowanego umysłu! To uwarunkowany umysł doprowadził cię do zakupu tej książki.

Nieuwarunkowana świadomość to niedualny stan świadomości, co oznacza, że zawiera on wszelkie zjawiska i doświadczenia, nie pomijając niczego. Jeżeli jakieś doświadczenie zostaje wykluczone lub w jakiś sposób odrzucone, wtedy stan ten z definicji staje się dualistyczny. Taka niedualność nieuchronnie musi zawierać paradoks – to znaczy, możliwość, że coś może być równocześnie prawdziwe i fałszywe, dobre i złe, obecne i nieobecne. W przeciwieństwie do doświadczenia uwarunkowanego umysłu, nieuwarunkowana świadomość pozwala nam na pozostawanie w niezmąconym spokoju pośród paradoksów i dwuznaczności. Zwykle preferowanie porządku, struktury, kategorii i koncepcji nie pojawia się, kiedy pozostajemy w tej niedualnej świadomości.

Na Zachodzie, kiedy odkrywamy, że jakieś myśli pozostają w sprzeczności, stajemy się zakłopotani i uważamy, że brakuje nam klarowności czy racjonalnego podejścia. Na Wschodzie paradoks jest pożądany, ponieważ pokazuje, że umysł ma swoje ograniczenia, dzięki czemu otwieramy się na możliwość doświadczenia pozostającego poza konwencjonalnym umysłem. Wschodnia ścieżka mistyczna przebiega bez przeszkód przez ten obszar paradoksów, nie wywołując zakłopotania czy zmartwienia. Doświadczenie wskazuje, że uwarunkowaną świadomość da się opisać jedynie poprzez paradoksy i sprzeczności”.

Peter Fenner – PROMIENIUJĄCY UMYSŁ