Peter Fenner – Promieniujący umysł

„Promieniujący umysł ma za zadanie nauczyć cię, jak uzyskać dostęp do najwyższego duchowego doświadczenia i pogłębić je oraz jak dzielić je z innymi. Stan ten – który nazywam nieuwarunkowaną świadomością – w wielu różnych tradycjach na przestrzeni wieków znany jest pod wieloma nazwami: oświecenie, brak ego, czysta świadomość czy doskonała mądrość. Większość ludzi uzyskała duchowe doświadczenie takiego czy innego rodzaju dzięki jakiejś szczególnej praktyce albo też pojawiło się ono zupełnie spontanicznie bez żadnej wyraźniej przyczyny. Niektórzy zawdzięczają je obecności wielkich duchowych nauczycieli. Natomiast doświadczenie nieuwarunkowanej świadomości jest całkowicie unikatowe i rozpoznawalne – to poziom świadomości, który setki tysięcy praktykujących w różnych duchowych tradycjach na przestrzeni wieków kontemplowało, medytowało nad nim, badało go i doświadczało. Starania czynione w kierunku zdobycia wiedzy o tym wyzwalającym stanie świadomości na Wschodzie można porównać do poszukiwania naukowych rozwiązań na Zachodzie, a mądrość i wewnętrzne doświadczenie, które przez wieki nagromadzano na Wschodzie, do bardziej oczywistych zdobyczy nauki.”

Peter Fenner – PROMIENIUJĄCY UMYSŁ