Christmas Humphreys – Nowy buddyzm dla Zachodu?

(…) Dlaczego nie miałby się z czasem wyłonić zachodni buddyzm, nawajana, czyli Nowy Wóz (…) nie będąc w swym założeniu celowo utworzony, lecz powstawszy na drodze naturalnego rozwoju – tak jak wszystkie inne tradycje buddyzmu, wywodzący się z tych samych korzeni, to jest z opisu oświecenia Buddy? Nic nie stoi na przeszkodzie, aby wespół z zachodnią nauką, psychologią i naukami społecznymi pomyślnie się rozwijał, a nawet czerpał z nich to, co najlepsze, wpływając w ten sposób na wciąż przeobrażającą się myśl Zachodu. Nie będzie to therawada ani zen. (…) nie wiemy dokładnie, co powstanie, i nie ma to obecnie znaczenia. Dhamma jako taka jest nieśmiertelna, lecz jej formy muszą się zmieniać, aby służyć wciąż przeobrażającym się ludzkim potrzebom.

Powyższe słowa wypowiedział Christmas Humphreys (1901-1983), założyciel oraz przewodniczący angielskiego Buddhist Society. Pochodzą one z jego książki „Sixty Years of Buddhism in England”, s. 80.

Fragment książki „Buddyzm” Damien Keown, wydanej w serii „Bardzo krótkie wprowadzenie” przez
Wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 1997. Tłumaczenie: Tomasz Jurewicz.

Źródło: Magazyn CyberSangha Nr 5