Milarepa – Doskonała pewność mahamudry

Gdy powróci się
do pierwotnego stanu umysłu,
wszelkie złudne myśli rozpuszczają się
same z siebie
w królestwo ostatecznej rzeczywistości.
Nie można już znaleźć tego, który powoduje cierpienie
i tego, który cierpi.
Najbardziej wyczerpujące studiowanie Sutr
nie nauczy nas więcej, niż to.
Tłumaczył Zbigniew Andruszkiewicz