Khandro Rinpocze – Sześć Paramit z Punktu Widzenia Dzogczen

Temat, który został wybrany, to jest sześć paramit z punktu widzenia dzogczen. Podobnie jak wiele innych nauk, ten temat w szczególności otwiera jakby bramy do nauk mahajany, jak i do nauk wadżrajany, w obrębie której znajdują się nauki o dzogczen (sanskr. mahasandi). Nauki dzogczen są bardzo całościową, bardzo kompletną filozofią, która zawiera w sobie zarówno właściwy pogląd, właściwe widzenie, podejście do zjawisk, jak imedytację, a także zastosowanie tego w działaniu. Na początku bardzo ważne jest, abyśmy nauczyli się skierowywać swój umysł do wewnątrz,abyśmy obserwowali swój własny umysł i jego naturę, gdyż dzięki temu będziemy w stanie przejawić, obudzić w sobie współczucie skierowane kuinnym. Dzięki tej motywacji będziemy w stanie, będziemy chcieli każdą chwilę, każde nasze działanie przemienić w coś pozytywnego, w coś, co będzie przynosić pożytek wszystkim.

Wszyscy jesteśmy buddystami, wszyscy medytujemy, ale zdarza się, że to nie wystarczy do tego, żeby dokonać takiej autentycznej, głębokiej przemiany. Mimo że z punktu widzenia nauk takie poświęcenie się medytacji wydaje się czymś bardzo logicznym, ale czasami to nie wystarcza do rozwinięcia pełnego naszego potencjału, ponieważ tylko medytując nie czynimy pełnych wysiłków, nie sprawiamy, żeby całe nasze życie stało się praktyką. Z tego powodu będzie brakować nam w końcu tej pierwotnej mądrości, będzie brakować nam bycia świadomym wewnętrznego zrozumienia.

Możemy medytować latami i studiować, możemy rozwijać oddanie i wydaje się, że wszystko jest bardzo dobrze, ale jednak autentyczna przemiana nie następuje. Niestety, daje się zauważyć, że w miejscach, gdzie dharma jest od pewnego czasu nauczana w bardzo rozległy sposób, gdzie widzi się wzrost liczby praktykujących, często nie następuje wystarczająco dogłębna przemiana tych, którzy praktykują. Oczywiście, że istnieją bardzo dobre przypadki, dzieje się bardzo wiele dobrych rzeczy, ale ogólnie daje się zauważyć, że w porównaniu z głębią nauk, wzrost duchowy tych, którzy stosują te nauki, wydaje się niesatysfakcjonujący.

Dlaczego tak jest? Jest tak pewnie dlatego, że często praktyka duchowa i codzienne życie stają się dwiema różnymi rzeczami. Nie stosujemy tych dogłębnych nauk do strumienia całego naszego życia, do wszystkiego co robimy i dzieje się wtedy tak, że życie staje się czymś innym, niż duchowa praktyka, są to jakby dwie różne części naszego żywota. Być może dzieje się tak, że medytujemy, studiujemy i wydaje się, że rozumiemy nauki, rozwijamy oddanie, ale w rzeczywistości niewielka przemiana zachodzi wewnątrz nas samych. Z powodu znajomości tej wielkiej ilości nauk powstajenp. dumna postawa, bardzo silne lgnięcie do poczucia 'mnie jako kogoś wyjątkowego’; albo powstaje łatwość wpadania w agresję, irytację; albo bycia pod wpływem zazdrości czy żądzy. Jest tak dlatego, ponieważ nie stosujemy tych nauk bezpośrednio do siebie, nie spoglądamy na własny umysł i nie dostrzegamy w sobie tych wszystkich skłonności. A więc jest to rzecz, nad którą, niestety, trzeba się ciągle i ciągle zastanawiać, trzeba sprawdzać siebie samego.Są tacy ludzie, którzy otrzymywali wiele nauk, poznali bardzo wiele nauk i bardzo dobrze, jeśli je stosują. Ale są też inni, którzy np. nie studiowali wiele, być może dostali tylko jedną naukę, może jakąś jedną instrukcję, ale jeżeli naprawdę bardzo szczerze, bardzo dogłębnie ją zastosują, może być to zupełnie wystarczające. Zdarza się, szczególnie tu na Zachodzie, że mamy wiele publicznych wykładów, przekazywanych jest wiele rozmaitych nauk. Zdarza się, że ludzie np. słuchają tych nauk, mają poczucie, że zgadzają się z tym, że to, co było mówione, jest rzeczywiście prawdą i zaraz po skończeniu wykładu, kiedy tylko skończy się recytacja modlitwy poświęcenia zasługi, wsiadają do samochodów, rozjeżdżają się i nie pamiętają nawet jednego słowa tego, co było powiedziane w czasie nauk. Toteż bardzo ważne jest, aby rzeczywiście, nawet jeśli się jest gdzieś tylko przez kilka dni, przemyśleć to, naprawdę przemyśleć, zastosować w odniesieniu do siebie, zapamiętać te nauki i umieć je do siebie w jakiś sposób zastosować.

Z punktu widzenia dharmy bardzo ważne jest aby zrozumieć, że wszystko to, co pojawia się w naszym umyśle, wszystko to jest rodzajem pojęciowegomyślenia i te wszelkie rodzaje mentalnego pomieszania w swojej istocie nie różnią się. Weźmy np. trzy trucizny, takie jak gniew, pragnienie i głupotę.Te trzy podstawowe trucizny uważa się za szkodliwe pojęcia, za szkodliwe aktywności umysłu. Ale również takie rodzaje konceptów czy pojęć, które się im przeciwstawiają. Np. myśl o nieagresji, utrzymywanie myśli, postawy nieagresji, która wydaje się przeciwieństwem tego – trzeba zrozumieć, że też jest tylko pojęciowym myśleniem i jeżeli lgniemy do tego, może stać się znowu szkodliwe. Np. pojawia się duma z powodu tego poczucia 'ja jestem wolny od agresji’. A więc musimy zdawać sobie sprawę, że wszystkie te rodzaje pojęciowego myślenia są po prostu uwikłaniem. Nasze podejście jest takie, że musimy najpierw rozpoznać nasze pojęciowe myślenie, musimy rozpoznać, na czy polega to konceptualizowanie. Jest ono po prostu aktywnością umysłu. Następnie musimy przeanalizować naturę naszego umysłu. Sprawdzić, zastanowić się nad tym i przekonać się, że w naturze umysł jest pusty. Po trzecie musimy zrozumieć, że ta pusta podstawa umysłu jest miejscem, jest tym, w czym przejawiają się wszystkie zjawiska. I musimy zrozumieć, że wszystkie zjawiska mentalne, wszystkie przejawy umysłu, że wszystkie one są przejawieniem się, zamanifestowaniem się tej podstawy pustki. Musimy dzięki temu zrozumieć, że wszystkie nauki sutr, sutrajany, wszystkie nauki wadżrajany, mantrajany – wszystkie one sprowadzają się do tego samego, do medytowania nad naturą umysłu. Prawdopodobnie nie uświadomiliśmy sobie, że rzeczy, które wcześniej uważaliśmy za przeszkody – ponieważ patrzyliśmy na to właśnie z punktu widzenia tych nauk, które słyszeliśmy, w które wierzyliśmy, nauk sutrajany, mahajany, wadżrajany – rzeczy, które wydawały nam się przeszkodami, nie zrozumieliśmy tych rzeczy jako przejawów naszego umysłu.

Dzieje się tak, że rozróżniamy, rozdzielamy różnego rodzaju podstawowe pojęcia, myślimy, że są czymś zupełnie różnym, a dzieje się tak, ponieważ konceptualizujemy pojęcie pustki, konceptualizujemy pojęcie oświecenia, natury umysłu, pojęcie współczucia czy mądrości. A kiedy stwarzamy różne pojęcia na ten temat, to wówczas nie rozumiemy, że w rzeczywistości wszystkie pojęcia dotyczą tego samego.

Można zapytać, dlaczego tak robimy, skąd bierze się to, że konceptualizujemy te podstawowe wartości? Być może jest wiele powodów, ale jeden, zktórego trzeba sobie zdać sprawę, to jest to, że w ten sposób sprawiamy satysfakcję naszemu ego. Mamy poczucie, wierzymy, że robimy coś bardzo wartościowego, praktykujemy duchową ścieżkę, a więc nie ma czego żałować, wszystko jest w porządku, jest to dobre. Niemniej, ponieważ konceptualizujemy te pojęcia, nie urzeczywistniamy prawdziwej podstawy, prawdziwej natury umysłu i sprawia to, że popadamy w pewien rodzajdelikatnej dumy, pewien rodzaj lgnięcia do poczucia ego. Myślimy: aha, jestem praktykującym właśnie takie głębokie nauki. To sprawia, że niedokonuje się w nas ta głęboka, wewnętrzna przemiana.

Bardzo często, kiedy widzę ludzi praktykujących intensywnie medytację, np. ludzi praktykujących odosobnienia medytacyjne, to zauważam brak pewnych podstaw, przede wszystkim podstawowego zrozumienia znaczenia schronienia. Powinniśmy dać sobie na początku rzeczywiście dużo czasuna głębokie przemyślenie, uświadomienie sobie, czym jest schronienie. Powinniśmy uświadomić sobie, że jest to naprawdę podstawa całej ścieżki prowadzącej do nie lgnięcia do ego. Przyjmując schronienie powinniśmy całkowicie powierzyć się, oddać się Trzem Klejnotom i skoro całkowicie oddaliśmy się Trzem Klejnotom, nie ma już niczego, żadnego ego, które musielibyśmy ochraniać, o które musielibyśmy dbać, o które musielibyśmyzabiegać.

Musimy uświadomić sobie, że faktycznie nikt nie czerpie żadnego pożytku, żadnych korzyści z tego, że przyjęliśmy schronienie. Ani Budda nie staje się większy, ani mniejszy, przez to że przyjęliśmy schronienie, ani dharma nie wzrasta, ani nie staje się mniejsza z tego powodu, że przyjęliśmy schronienie. Tak samo sangha nie ma specjalnych korzyści i doskonale sobie bez nas poradzi, ani nie ma też żadnych strat z tego powodu, że przyjęliśmy schronienie. A więc schronienie nie ma jakby żadnego interesu w tym, żebyśmy my oddawali się pod jego opiekę. A jednak otrzymując schronienie powinniśmy być świadomi tego, że otrzymujemy coś bardzo drogocennego. I taka właśnie postawa wdzięczności, doceniania tego, co otrzymaliśmy, jest postawą bardzo nieegoistyczną. Jeżeli tego nie zrozumiemy, wówczas praktykowanie schronienia staje się czymś bardzo powierzchownym, czymś co nie wnika do naszej głębi. Jeżeli ktoś nie oddaje się dharmie w taki właśnie dogłębny sposób, to dharma będzie dla niego czymś powierzchownym i to oznacza, że np. w chwilach, kiedy będzie miał prawdziwe trudności, nie będzie w stanie oprzeć się na dharmie.

Tak samo ważne jest na początku poświęcenie wiele uwagi czterem rozmyślaniom odwracającym umysł od sansary. A więc powinniśmy naprawdę zrozumieć, docenić, na czym polega wyjątkowość, drogocenność ludzkiej egzystencji. Powinniśmy zrozumieć nauki o nietrwałości, nauki o przyczynach i skutkach oraz o cierpieniu sansary. Przyswojenie sobie tych myśli stwarza postawę przemieniającą nasz umysł. Jeśli nie stworzymy takiej postawy, wówczas nie rozwiniemy prawdziwie dogłębnego zaufania w odniesieniu do dharmy. Nasz umysł stanie się słaby i będzie brak takiego niezłomnego przekonania o prawdziwości dharmy.Ci, którzy uważnie studiowali dharmę, którzy poznali wiele nauk dharmy, wiedzą na pewno, że nie ma żadnej nauki, nie mamy żadnej praktyki, któranie bazowałaby, nie opierałaby się, nie wychodziłaby z punktu tych czterech podstawowych rozmyślań, ponieważ one rzeczywiście przemieniają naszumysł. Kiedy ktoś naprawdę zgłębi te cztery rozmyślania, przyjmie je głęboko do serca, to dopiero dzięki temu zrozumie, czym jest prawdziweoddanie, że nie jest ono jakimś konceptem, jakimś pojęciem, które sobie narzucamy, ale jest niezłomnym przekonaniem, jest brakiem wszelkichwątpliwości.Kiedy dokładnie przeanalizujemy, sprawdzimy nasze oddanie, wówczas musimy przekonać się, że to oddanie jest niezłomną pewnością co doznaczenia dharmy. Jeżeli rozwijamy oddanie na tej zasadzie, że aha, zgadzamy się z tymi naukami, rzeczywiście wydają się one prawdziwe, wydajesię, że to, co ten lama mówi, jest prawdziwe, jeśli rozwijamy zaufanie polegające tylko na takim akceptowaniu, potwierdzaniu tego, to bardzo częstodzieje się tak, że taki rodzaj zaufania jest tylko zaufaniem na pokaz, jest pewną demonstracją. Jeżeli mówimy o prawdziwym, głębokim zaufaniu, tak jak np. o zaufaniu do lamy, które w wadżrajanie jest tak ważne, to powinniśmy wiedzieć, że oznacza to niezłomne przekonanie, w którym jest brak jakichkolwiek wątpliwości, przekonanie, że te nauki są całkowicie prawdziwe. Nie będę więc w szczegółach opowiadać nauk o cennej ludzkiej egzystencji, o cennym ludzkim ciele, ponieważ jestem przekonana, że jeżeli siedzicietutaj przede mną i prosicie o nauki o sześciu paramitach z punktu widzenia dzogczen, jeżeli w ogóle wspominacie coś o dzogczen, to muszę przyjąćzałożenie, że naprawdę głęboko przestudiowaliście, kontemplowaliście nauki o cennym ludzkim ciele, że rozumiecie wszystkie osiemnaściewarunków, które składają się na cenne ludzkie ciało, rozumiecie znaczenie tych nauk. Inaczej mówienie o dzogczen byłoby bezsensowne. Jeździmy wdziesięciu kierunkach, w różne strony i miejsca tego świata po ciągłą inspirację, błogosławieństwa, nauki, które miałyby nam dać inspirację do bardziejwzmożonej praktyki, ale jestem przekonana, że nie ma nic bardziej inspirującego, niż wiedza, uświadomienie sobie wyjątkowości tej sytuacji, którąmamy w cennej ludzkiej egzystencji, uświadomienie sobie, jak wiele pozytywnych warunków musiało zejść się razem na to, abyśmy mieli teraz w tymżyciu możliwość pracy nad sobą, możliwość dążenia do oświecenia i możliwość osiągnięcia oświecenia. Kiedy naprawdę uświadomimy sobie, kim jesteśmy, jak bardzo rzadką i wyjątkową sytuacją jest odrodzenie się właśnie w takim cennym ludzkim ciele, kiedy mamy warunki do studiowania i praktykowania dharmy, kiedy naprawdę docenimy tę chwilę, to jest to coś najbardziej inspirującego, coś co sprawi, że w pełni poświęcimy się praktycedharmy.Byłoby bardzo szkoda, gdyby sensownej osobie, mającej wszystkie warunki do tego, aby móc poświęcić się duchowej praktyce, brakowałozrozumienia wyjątkowości tej cennej ludzkiej egzystencji i z powodu lenistwa, z powodu braku motywacji, braku inspiracji, gdyby ta osobarzeczywiście nie poświęciła się duchowej praktyce i gdyby nie wykorzystała szansy, którą ma i najzwyczajniej w świecie zmarnowała swoje życie.Gdyby np. podtrzymywała swoje lenistwo, podtrzymywała swój stan stagnacji. Dlatego bardzo ważne jest, aby na początku ścieżki szczególnie wieleuwagi poświęcić na uświadomienie sobie cenności ludzkiej egzystencji, uświadomienie sobie również, że z naszej praktyki duchowej nikt inny nie będzie miał żadnych korzyści, nikt inny nie będzie miał też żadnych strat. To tylko my – albo zmarnujemy swoje życie, albo wykorzystamy swojeżycie i ani Budda, ani dharma, ani sangha nie ma żadnego interesu w tym, żebyśmy my praktykowali. Jest to wyłącznie dla naszej korzyści. Musimysobie uświadomić, że dla własnego dobra musimy wykorzystać tę szansę, którą teraz mamy. Istnieje bardzo wiele ogólnych warunków dotyczącychcennej ludzkiej egzystencji, warunków, które wydają się dla nas oczywiste, że wszyscy je posiadamy. Ale szczególnie należy uświadomić sobie, że nacenną ludzką egzystencję składa się również spotkanie dharmy, zdolność do praktykowania tej duchowej ścieżki, zdolność do zrozumienia naturyswojego umysłu, zdolność do rozróżniania dobra i zła, posiadamy potencjał rozwinięcia mądrości dotyczącej zrozumienia natury naszego umysłu.Oprócz uświadomienia sobie tych cennych warunków, musimy być jednak świadomi także nauk wypływających z drugiego rozmyślania, z drugiego przypomnienia, przypomnienia o nietrwałości. I to nie tylko nietrwałości dotyczącej zewnętrznych zjawisk, co jest dosyć zauważalne i oczywiste, alemusimy być przede wszystkim też świadomi nietrwałości naszego własnego umysłu. Musimy być świadomi nietrwałości wszystkich zjawisk, tego, żewszystko jest chwilowe. Również tego, że posiadamy wszystkie te warunki niezbędne do praktykowania. Ale nawet kiedy medytujemy, kiedy próbujemy rozwijać to bycie świadomym swojego umysłu, to również i to staje się nietrwałe. Np. w medytacji miewamy przebłyski jasnego umysłu,który dostrzega swoją naturę, a w chwilę potem już pojawiają się zaciemnienia, już popadamy w rozproszenie. A więc tak jak w odniesieniu dowszystkich zewnętrznych zjawisk, które są ciągle nietrwałe, ciągle ulegają różnym zmianom, to samo dzieje się w odniesieniu do umysłu. Nie powinniśmy więc lgnąć do poczucia trwałości, nie powinniśmy myśleć, że jest coś trwałego, na czym możemy się oprzeć. Wszystkie złożone zjawiskasą nietrwałe. Utrzymywanie świadomości, przytomności może być porównane tutaj do lampki płonącej na wietrze, która w każdej chwili może zostaćzdmuchnięta. Wszystko się zmienia, toteż medytujący powinni próbować znaleźć wśród tej zmienności coś trwałego, na czym się można oprzeć. Atym jest wewnętrzna mądrość, która się rozwija.Kontemplując nietrwałość powinniśmy być świadomi tego, że nietrwałe są wszystkie zewnętrzne zjawiska, nietrwałe są wszystkie żyjące istoty,wszyscy ludzie, ale nietrwałe jest również wszystko to, co wewnętrzne, a więc wszelkiego rodzaju myśli, wszelkiego rodzaju pojęcia, odczucia, któresię w nas pojawiają. Medytujący powinien więc spoglądać do środka, powinien spoglądać na swój umysł będąc świadomym tego, że wszelkiekoncepty, wszelkie pojęcia, wszelkie mentalne doświadczenia są również nietrwałe. Kiedy więc odczuwamy radość, odczuwamy zadowolenie, nie ma powodu lgnąć do tego doświadczenia, ponieważ uświadamiamy sobie, że odczucie radości czy szczęścia jest czymś chwilowym, przemijającym i niema sensu próbować tego zatrzymać, bo to i tak ulegnie zmianie. Tak samo kiedy odczuwamy nieszczęście, nie powinniśmy myśleć: a, moja praktykateraz cierpi, jestem taki nieszczęśliwy, ponieważ spotkało mnie to doświadczenie. Medytujący powinien próbować dostrzegać pewną głębszą mądrość, pierwotną świadomość, która znajduje się jakby pod tymi wszystkimi zmiennymi doświadczeniami.Kiedy tak przyglądamy się nietrwałości, widzimy nietrwałość również wszystkich wewnętrznych mentalnych zjawisk, to dzięki temu – myślę -możemy dojść w dosyć oczywisty sposób do zrozumienia znaczenia pustki. Możemy zrozumieć, że pustka jest właśnie brakiem trwałości w jakichkolwiek zjawiskach. Niemniej, nie rozumiejąc tego, próbujemy chwytać się tych zjawisk, próbujemy uczynić je czymś konkretnym, solidnym,zarówno w odniesieniu do różnych naszych mentalnych doświadczeń, jak i do różnych zewnętrznych zjawisk. Nasze poczucie chwytania, stworzeniaczegoś takim substancjonalnym, trwałym, próbujemy narzucić również na zewnętrzne zjawiska i próbujemy sądzić, że żyjemy w takim trwałym,niezmiennym świecie. Kiedy jednak analizujemy to, to zrozumiemy, że w rzeczywistości nie ma niczego, co byłoby trwałe, co byłoby niezmienne i to jest znaczenie pustki – że nic nie istnieje w taki całkowicie niezmienny sposób. Powstaje jednak poczucie, że jeśli nie będziemy trzymać się tegolgnięcia do poczucia realności, to coś będzie nie w porządku, coś tracimy. I dlatego mimo tego, że zjawiska nie są trwałe, próbujemy narzucić na to pojęcie, nasze oczekiwanie tego, że jednak zjawiska muszą być trwałe. Najpierw mamy to w odniesieniu do naszych wewnętrznych mentalnychzdarzeń. Próbujemy to samo projektować na zewnętrzne zjawiska i powstaje z tego powodu coś takiego, co jest niezwykle pociągające, staje się takągrą, którą rozgrywamy wobec siebie samych. Jeżeli jednak zrozumiemy, że zjawiska nie są trwałe, że są puste w swojej istocie, a jedynie narzucającim takie pojęcie trwałości stwarzamy w ten sposób pewne warunki, które przyniosą później określone rezultaty, to dzięki temu możemy lepiejzrozumieć, w jaki sposób działa prawo karmy.Kiedy mówimy o karmie, kiedy próbujemy analizować karmę, medytować nam karmą, to zwykle dążymy do zrozumienia takich ogólnych prawidłowości karmy. Ale musimy uświadamiać sobie również bardzo subtelne poziomy obecności karmy. Kiedykolwiek zaczynamy tylko wytwarzać jakieś pojęcia, kiedykolwiek zaczynamy lgnąć w pojęciowy sposób do jakiegokolwiek zjawiska, to już wtedy wytwarzamy przyczyny, które przyniosą później skutki, już wtedy ma miejsce tworzenie karmy. A więc musimy być świadomi również tego bardzo subtelnego poziomu karmy. Kiedy cośzaczynamy pojęciować, już wytwarzamy w tym momencie karmiczne powiązania.Kiedy analizujemy karmę, musimy uświadamiać sobie, musimy sprawdzać, w jaki sposób właściwie tworzy się karma, kto stwarza karmę, skąd pochodzi ta karma. Medytujący musi zrozumieć, że w każdej chwili, kiedykolwiek stwarzamy jakieś pojęciowe podejście, że w tym momencie jużwytwarzamy całe mnóstwo karmicznych uwarunkowań. Musimy więc zawsze utrzymywać przytomność, być świadomi tego, w jaki sposóbrozgrywają się te zjawiska, jak tworzy się karmę. W naukach madhiamiki powiedziane jest: ile jest właściwie karmy, ile istnieje karmicznychuwarunkowań? Powiedziano, że jest jej tak niezliczenie wiele, jak nieprzeliczenie wiele jest pyłków kurzu na powierzchni całej ziemi wtrzytysięcznym wszechświecie. Jest też postawione pytanie, od jakiego czasu, skąd pochodzi karma. Odpowiedź jest taka, że 'od nie mającego początku początku’, czyli od zawsze. Niektóre teksty wyjaśniają, że jest to od sześciu tysięcy kalp, które poprzedzone były czterema tysiącami kalp, ate poprzedzone były ośmioma tysiącami kalp i tak w nieskończoność. Wszystkie te nauki mają jedynie na celu ukazanie, że wszelka karma jest tak niezliczona, jak niezliczone razy w różnych chwilach tworzymy ją poprzez nasze pojęciowanie. Musimy być świadomi tego, że jest tak wiele karmy, jak niezliczenie wiele razy ciągle ją wytwarzamy z chwili na chwilę.Kiedy mamy tylko jedno pojęcie, jeden koncept, jeden rodzaj pojęciowego myślenia, jest to już wystarczającą podstawą do stworzenia wszystkichinnych niezliczonych rodzajów pojęciowego myślenia. Dlatego w naukach madhiamiki, kiedy mówi się o urzeczywistnieniu natury umysłu, to w tymkontekście mówi się, że należy urzeczywistnić, zrozumieć naturę wszystkich niezliczonych rodzajów pojęciowego myślenia. Albo inaczej to ujmując -zrozumienie tego jednego rodzaju pojęciowego myślenia. Zrozumienie jego natury jest zrozumieniem natury wszystkich rodzajów pojęciowegomyślenia.Można by tutaj użyć takiej analogii – gdybyśmy chcieli ściąć drzewo, możemy ucinać poszczególne listki, poszczególne gałęzie i będzie wydawać sięw pewnym momencie, że może rzeczywiście ścięliśmy to drzewo. Jeśli jednak korzeń pozostał, to w następnym roku znowu z tego korzenia będąodbijać nowe pędy, drzewo będzie odrastać i nie będzie końca takiemu procesowi. Będą pojawiać się ciągle nowe pędy, bo nie wycięliśmy samegokorzenia. Dokładnie tak samo jest w sytuacji, kiedy chcielibyśmy obserwować naturę każdej myśli, każdego rodzaju pojęciowego myślenia, jakie się pojawia. Nie będzie temu końca, ponieważ wciąż i wciąż, bez końca będzie się pojawiać nowe i nowe myślenie. Ponieważ mamy umysł z jegowszystkimi skłonnościami i mamy ciało, mamy zmysły, ciągle będą przejawiać się różne doświadczenia, ciągle będzie przejawiać się lgnięcie do tychdoświadczeń, ciągle będziemy doświadczać skutków karmicznych, skutków różnych wcześniejszych przyczyn i ciągle będziemy stwarzać przyczynydoświadczania następnych skutków w przyszłości. I niezależnie od tego, jak wiele uważności próbowalibyśmy zastosować w odniesieniu do każdego ztych zjawisk, to i tak ciągle i ciągle będą pojawiać się nowe zjawiska i nie wyczerpie to, nie zakończy to strumienia umysłu i strumienia różnychzjawisk, których on doświadcza, ponieważ trwa jeszcze ten karmiczny proces. Trzeba uciąć drzewo u samego korzenia [ (?) może: wyciąć drzeworazem z korzeniem ]. Jeżeli zrozumiemy naturę tego właśnie umysłu, jeśli zrozumiemy naturę samego umysłu, to jest to jak wycięcie drzewa. Wszelkieinne myśli i pojęcia, które będą pojawiać się w tym umyśle, będą automatycznie rozumiane, ich natura będzie doświadczana, jeśli zrozumiemy naturęsamego umysłu.Kiedy nie zrozumiemy natury umysłu, to wówczas wszelkie zjawiska, które się pojawiają, wszelkie nasze doświadczenia będziemy próbowali postrzegać, chwytać jakby były czymś realnym, czymś solidnym. I wystarczy jedna taka chwila niezrozumienia natury umysłu, lgnięcie do jednegotakiego doświadczenia i już ono sprawia, że wszystkie inne doświadczenia, które się tworzą na tym, postrzegamy tak, jakby były trwałe, solidne,realne. I w ten sposób tworzymy właśnie karmę. Karma powinna być rozumiana więc w tym kontekście jako coś bardzo subtelnego, coś co dzieje się wnas. Jeżeli lgniemy do poczucia trwałości, realności jakiegoś zjawiska, już w tym momencie zaczynamy tworzyć karmę. Powinniśmy więc medytowaćna karmę rozumiejąc jej subtelny aspekt, nie tylko w takim ogólnym znaczeniu, że nauki o karmie odnoszą się do zrozumienia nauk o dobrych i złychuczynkach. Oczywiście z całym szacunkiem dla tych nauk, ale powinniśmy także próbować zrozumieć ich bardziej subtelne, bardziej wewnętrzneznaczenie. Uświadomić sobie, że taka jedna chwila nierozpoznania natury umysłu, ta jedna chwila lgnięcia do jakiegoś doświadczenia może być podstawą do budowania na tym całego schematu, całej masy pojęć. Może być podstawą do zbudowania całej cywilizacji, całego kosmosu, wszystkiegotego, co nazywamy uwarunkowaną egzystencją.Takie jest też znaczenie tego określenia, że jest to 'od nie mającego początku czasu’. Dosłownie mówiąc – jest to 'od początku nie mającego początku’.Oznacza to, że właściwie od zawsze, kiedykolwiek tylko nie rozpoznajemy natury umysłu, już tworzymy karmę. Ten początek może mieć miejscerównie dobrze w tej chwili. Przez nierozpoznanie natury umysłu zaczynamy lgnąć do zjawisk, jakby były realne i w ten sposób tworzymy nową karmę.Jeśli w tym momencie utniemy to lgnięcie do poczucia realności, do poczucia trwałości zjawisk, w tym momencie ucinamy także tworzeniekarmicznego łańcucha.Kiedy rozpoznamy, w jaki sposób my mamy potencjał tworzenia karmy, to zrozumiemy też bardzo łatwo nauki np. o sześciu rodzajach egzystencji, osześciu sferach. Oczywiście, że oni wszyscy mają tam swoje własne projekcje, ale kiedy zrozumiemy, jak my tworzymy jeden rodzaj konceptu, jedenrodzaj lgnięcia, zrozumiemy też, w jaki sposób mogą się tworzyć wszystkie inne rodzaje konceptu, wszystkie inne rodzaje lgnięcia i w jaki sposóbsześć rodzajów czujących istot może istnieć, w jaki sposób mogą one ciągle powstawać i zmieniać się w takim ciągłym strumieniu. Zamiast gubić sięw plątaninie różnych rodzajów uwarunkowań w sześciu sferach egzystencji, zamiast starać się to wszystko poznać, lepiej byłoby zrozumieć po prostu bezsensowność istnienia tych sześciu rodzajów sfer sansary.Jeśli zrozumiemy, w jaki sposób jakaś jedna istota przez chwilę bycia nieświadomą swojej natury stwarza całą tę uwarunkowaną egzystencję, to dziękitakiemu zrozumieniu będziemy mogli zrozumieć znaczenie, istotę całości tej uwarunkowanej egzystencji. Myślę, że jest to bardzo ważne, żeby cośtakiego zrozumieć, ponieważ tylko dzięki temu będziemy w stanie docenić sens naprawdę szczerej, głębokiej duchowej praktyki, polegającej na przemianie swojego postrzegania, przemianie swojego punktu widzenia. Bez tego nie powstanie w nas ta autentyczna i szczera chęć przemiany właśniesposobu widzenia, sposobu postrzegania. Sądzę, że dzięki takiemu zrozumieniu będzie można docenić znaczenie prawdziwej duchowej praktyki,docenić prawdziwe głębokie znaczenie czterech rozmyślań odwracających umysł od sansary.Te cztery rozmyślania są więc niezmiernie ważne i powinno się poświęcić naprawdę dużo czasu kontemplowaniu ich. Jeśli nie zgłębimy tych czterechrozmyślań, nie uświadomimy sobie prawdziwego znaczenia, ważności tej duchowej praktyki. Jeżeli ta prawda, będąca tym wewnętrznymdoświadczeniem, nie zaświeci w nas całkowicie jasno, wówczas nie będziemy wiedzieli, co powinniśmy naprawdę czynić na ścieżce, na czym będzie polegać taka prawdziwa duchowa praktyka. Umysł, który rozumie znaczenie tego, umysł, który oddaje się praktykowaniu ścieżki, musi jednocześnie być w pewien sposób elastyczny, musi mieć pewną odwagę do przemiany swojego punktu widzenia, odwagę do tego, aby mogło się pojawić w naswewnętrzne, głębokie zrozumienie.Tradycyjnie mówi się o trzech aspektach ścieżki – o współczuciu, o samodyscyplinie i o oddaniu. Bardzo ważne jest, żebyśmy zrozumieli, co jestesencją tych właśnie trzech postaw, tej dyscypliny, współczucia i oddania. Esencją tego jest prawdziwe, głębokie zaufanie, głębokie przekonanie co doautentyczności tych praktyk. Dlaczego to zaufanie i ta odwaga są konieczne? Dlaczego są niezbędne? Ponieważ nawet to, co jest niekonceptualnąostateczną prawdą, próbujemy konceptualizować, próbujemy uchwycić to w ramy jakiegoś pojęciowego myślenia.Absolutna prawda jest w nas, nie jest czymś na zewnątrz, czymś do szukania na zewnątrz. Jest rzeczywiście wrodzoną naszą naturą i tak naprawdęłatwo jest ją urzeczywistnić. Ale mimo, że jest to takie łatwe do osiągnięcia, bo jest to naszą prawdziwą wrodzoną naturą, to urzeczywistnienie staje sięczymś bardzo dalekim, staje się czymś trudno osiągalnym. Dlaczego tak jest? Ponieważ my właściwie nie chcemy tego stanu wolnego od pojęciowania, zaczynamy wytwarzać różne pojęcia na ten temat. Nawet jeżeli praktykujemy, jeżeli pojawia się jakieś doświadczenie, które sprawia, że jesteśmy blisko tego urzeczywistnienia, to zaczynamy obawiać się, że nie jest to zgodne z naszymi oczekiwaniami, nie jest to zgodne z naszymsystemem pojęć i zaczynamy wytwarzać różne pojęcia, wyobrażenia na temat tego osiągnięcia. W ten sposób całkowicie zaciemniamy, zasłaniamymożliwość urzeczywistnienia tego. Np. stan bodhisattwy – zaczynamy sobie definiować, zaczynamy myśleć 'aha, jest to częściowe oświecenie wolneod karmy, ale jeszcze nie całkowicie rozwinięte’ itd. Zaczynamy wytwarzać tak trudne koncepty na ten temat, że pojawiają się różnego rodzajuwątpliwości, pojawia się różne pomieszanie, które sprawia, że stajemy się oddzieleni od urzeczywistnienia.Wszyscy chcemy poznać ostateczną, absolutną prawdę. Ale zaczynamy wytwarzać pewne pojęcia na temat tego, czym jest ta ostateczna prawda. Idochodzimy wreszcie do wniosku: 'aha, zrozumiałem, czym jest absolutna prawda’. Oczywiście natychmiast chcemy komuś opowiedzieć, czym jest taabsolutna prawda, bo myślimy, że zrozumieliśmy to. I w ten sposób, wytwarzając jedno pojęcie na temat tego, co ostateczne, stwarzamy już podstawę, bazę. Na podstawie tego jednego pojęcia wytwarzają się wszystkie inne pojęcia i popadamy w całe poplątane pojęciowe myślenie. Dlatego też bardzoważne jest, abyśmy uczyli się nie lgnąć do wszelkiego rodzaju wyobrażeń czy pojęć na tego, co ostateczne.Z tego powodu w madhiamice, która stanowi podstawę całej filozofii buddyjskiej, przedstawione jest bardzo precyzyjne, bardzo dokładne ukazanie prawdy względnej i ukazanie prawdy ostatecznej, czyli inaczej – prawdy relatywnej i prawdy absolutnej. Następnie ukazana jest jedność,nierozdzielność tej prawdy względnej i ostatecznej. Nierozdzielność, a nie nierozróżnialność. Jest to błąd, w który z łatwością możemy popaść, mywszyscy praktykujący.Kiedy nie dajemy sobie miejsca, kiedy nie ma miejsca na zrozumienie ostatecznej prawdy i skupiamy się tylko na relatywnym aspekcie nauki,wówczas istnieje niebezpieczeństwo, że popadniemy tylko w foremną praktykę, która stanie się pewną konceptualną praktyką. Sprawia to, żezaczynamy rozdzielać prawdę względną i prawdę ostateczną i nie rozumiemy ich nierozdzielności. To jest drugi błąd, w który możemy popaść.Lgnięcie tylko do aspektu relatywnego w rzeczywistości jest tylko umysłem. Lgnięcie tylko do tego, co absolutne i uchwycenie się skrajności tylko absolutnego, jest także umysłem. Lgnięcie do poczucia rozdzielności prawdy względnej i ostatecznej, relatywnej i absolutnej, jest także tylkoumysłem. Nie ma żadnej zewnętrznej siły, która sprawiałaby, zmuszałaby nas do nierozpoznania prawdy względnej i ostatecznej i ich nierozdzielności.A więc zarówno przylgnięcie tylko do prawdy względnej jest tylko umysłem, przylgnięcie do tego, co ostateczne, jest tylko umysłem, stwarzanieróżnicy, rozdzielenia między tym co względne i ostateczne jest także tylko umysłem.Ażeby ukazać to w prosty sposób – przejawianie się jakiegoś zjawiska, ukazanie się, jest prawdą względną, jest prawdą relatywną. Ostateczna natura, prawdziwa natura tego zjawiska, które się przejawia, jest prawdą ostateczną. A więc to nie są dwie różne rzeczy, prawda względna i ostateczna sąnierozróżnialne. To, że zjawisko się przejawia i jak ono się przejawia – jest prawdą względną. Ale jaka jest jego prawdziwa, ostateczna natura, jest prawdą ostateczną. I te dwa aspekty nie są jakimiś dwiema różnymi rzeczami. A więc przylgnięcie tylko do relatywnego, dostrzeganie tylko samego przejawiania się, jest pewnym konceptem, jest pewnym mentalnym wytworem. Albo przylgnięcie do tylko ostatecznej natury jest także pewnymmentalnym wytworem, jest tylko konceptem.Każde przejawione zjawisko – co to znaczy przejawione zjawisko? Takie zjawisko, które możemy postrzegać za pomocą naszych zmysłów, możemy jewidzieć, słyszeć, dotknąć, posmakować, powąchać. Myślenie, że takie zjawisko pozbawione jest swojej własnej istoty, pozbawione jest trwałej esencji, jest dosyć głupią ideą, nieprawdaż? A więc po pierwsze – myślenie, że to zjawisko jest puste, jest pewną głupią ideą, myślenie, że ono się nie przejawia. Ale lgnięcie też tylko do tego, jak ono wygląda, chwytanie się tylko tego aspektu, jak to zjawisko wygląda, jest znowu tylko takimodjazdem ego. Niemniej istnieje taka skłonność do lgnięcia tylko do aspektu dostrzegania tego, jak zjawiska się przejawiają, w jaki sposób nasznieświadomy, pomieszany umysł widzi, w jaki sposób wyglądają te zjawiska, to co widzimy, to co słyszymy. Istnieje skłonność do lgnięcia tylko dotego relatywnego aspektu.Jest wielu medytujących, którzy pozwalają sobie przylgnąć do tylko tego względnego aspektu, opierać się tylko na tym, co widzą, słyszą itd. Są też jednak tacy praktykujący, którzy lgną tylko do tego aspektu pustki. Myślą, że wszelkie zjawiska, jakiekolwiek się przejawiają, że są tylko puste. Wzwiązku z tym wytwarzają takie pojęcia, że wszystko jest nieistniejące, że wszystko jest puste i lgną w ten sposób do pojęcia pustki. Jest to takżekonceptualizowaniem. Mamy więc zarówno konceptualizowanie tego relatywnego aspektu, jak i konceptualizowanie ostatecznego aspektu, ale każde znich jest niczym innym, jak tylko znowu pewnym mentalnym wytworem, pewnym wytworem naszego umysłu.Mówimy więc ciągle, że umysł nie rozpoznaje natury, mówimy, że umysł nie rozpoznaje czegoś. Ale czym jest ten umysł stwarzający pojęcienierozumienia czegoś? W rzeczywistości jest to po prostu nieświadomość, nie uświadamianie sobie czegoś, niewiedza. Po tybetańsku nazywa się tomarigpa. Rigpa oznacza widzenie, postrzeganie prawdziwej natury. Wyjście poza marigpę, poza tę niewiedzę, jeżeli wyjdziemy poza marigpę, pozaniewiedzę, bycie nieświadomym, to oznacza, że kiedy się przekroczy tę marigpę, to widzi się nierozdzielność prawdy względnej, tego, jak zjawiska się przejawiają i prawdy ostatecznej, tego, jakimi zjawiska są w swojej prawdziwej, ostatecznej naturze. Chodzi więc o zrozumienie zarówno tegowzględnego, relatywnego aspektu zjawisk, jak i zrozumienie ostatecznego i zrozumienie ich nierozdzielności. Jest to jakby kluczowym punktem, doktórego dążymy. Ale oczywiście, żebyśmy mogli to osiągnąć, istnieją pewne stopnie pogłębiania tego zrozumienia. Najpierw musimy dobrzezrozumieć względną prawdę, musimy zrozumieć ostateczną prawdę i następnie zrozumieć ich nierozdzielność. Te rodzaje nauk są więc przedstawianew taki stopniowy sposób, czyli mówimy tutaj o naukach mahajany, mówimy o naukach madhiamiki, czy też mówimy później o naukach wadżrajany,naukach dzogczen, naukach mantrajany. Wszystkie te różne rodzaje podejść ukazują jedynie, w jaki sposób można stopniowo zrozumieć te dwaaspekty prawdy i następnie ich nierozdzielność.Jeżeli studiujemy nauki mahajany przedstawiające sześć paramit, to zrozumiemy, że to nie jest tak, że tym, którzy opisywali te nauki, brakowałozrozumienia, podejścia wadżrajany czy sekretnej mantrajany czy zrozumienia tego właśnie, co prowadzi do samej natury umysłu. Zobaczymy, że wsześciu paramitach podkreślane jest znaczenie mądrości, zrozumienia, że sześć paramit nie jest w rzeczywistości paramitami, jeśli nie połączone jest toz mądrością. A ta mądrość, to zrozumienie natury umysłu, jest właśnie tym, o czym mówią wszystkie te wymienione nauki mahajany, sekretnejmantrajany itd., nauki prowadzące do zrozumienia natury umysłu, a więc do mądrości. Ale ta podstawowa niewiedza, nazywana często współistniejącąalbo współpowstającą niewiedzą, jest tym, co przesłania naturę umysłu, co uniemożliwia jej przejawienie się. Skoro powstaje to podstawowe pojęcie,które sprawia, że nie może się przejawić natura umysłu, to na bazie tego powstają także wszystkie błędne poglądy, również błędne poglądy dotyczącetego, czym jest oświecenie. Zaczynamy więc konceptualizować, wytwarzać sobie różne wyobrażenia, pojęcia na temat tego, czym jest prawdziweoświecenie, czym jest bodhiczitta, w końcu powstają też różne koncepty, wyobrażenia na temat czego, czym jest prawdziwe współczucie.Koncepty, a więc takie pojęciowe myślenie, są więc różnymi wytworami umysłu, które sprawiają, że pojawiają się dalsze koncepty, dalsze wytworyumysłu i nawet jeżeli są to jakieś pozytywne, dobre koncepty, to nie są one w stanie pokonać konceptów. Jest to porównywane czasami do psa, którykręci się w kółko próbując złapać koniec własnego ogona. Możemy przez wiele, wiele lat poświęcić się rozwijaniu prawych konceptów, możemyczynić wiele dobroci, możemy starać się być jak najlepszymi ludźmi, jednak nie potrafimy przeciąć się przez sam korzeń tego pojęciowego myślenia, ponieważ pojęciowe myślenie nie pokonuje pojęciowego myślenia.Wśród mistrzów mahajany, którzy pisali na temat paramit, wśród wielu autorów jest dwóch wybitnych, którym zawdzięczamy klasyczne teksty natemat sześciu paramit. Tymi mistrzami są Asanga i Szantidewa. Szantidewa np. w odniesieniu do paramit uważa, że kluczowo ważne jest, abyzrozumieć na początku znaczenie względnej i ostatecznej prawdy. Szantidewa używa takiego porównania, że gdyby niewidomy człowiek prowadziłgrupę ślepców, to nawet jeżeli ma jak najlepszą intencję, pragnienie doprowadzenia ich do jakiegoś miejsca uwolnienia z wielkiego pustkowia, poktórym ich prowadzi, to i tak sama ta intencja nie gwarantuje jeszcze, że naprawdę doprowadzi ich do celu. Tak samo bez zrozumienia znaczeniawzględnej i ostatecznej prawdy, bez zrozumienia natury umysłu, jeżeli praktykujemy tylko same paramity takie jak dobroczynność, etycznasamodyscyplina, cierpliwość, pilność i medytacja, to nie możemy jeszcze mieć gwarancji, że naprawdę doprowadzi nas to do ostatecznego celu. Niewiemy, dokąd zmierzają te praktyki, jeżeli nie mamy właściwego zrozumienia względnej i ostatecznej prawdy.Z kolei Asanga mówi, że jeżeli ktoś pragnie osiągnąć oświecenie i jeżeli będzie w stanie porzucić lgnięcie do poczucia 'ja’, to wówczas szczodrość iinne paramity, inne dobre cechy pojawią się w nim bez żadnego problemu.Z punktu widzenia mahajany powiedziane jest, że potrzebujemy praktykować niezwykle rozlegle szczodrość wolną od lgnięcia do ego. Jeślirozpoznamy, czym jest prawdziwe poczucie 'ja’, czym jest prawdziwe ego i rozpoznamy brak w nim jakiejkolwiek trwałości, jakiejkolwiek realnejegzystencji, wówczas z łatwością będziemy mogli przekroczyć ten koncept lgnięcia do poczucia, że to jest moje. Z łatwością rozwinie się w nasgotowość do dzielenia się wszystkim, cokolwiek jest potrzebne dla innych. Dlatego z tego podstawowego zrozumienia natury nas samych, naturynaszego umysłu, automatycznie pojawi się całkowicie nieuwarunkowana szczodrość.Z punktu widzenia tego, co mówi Asanga, widzimy, że praktykowanie tej doskonałej szczodrości oznacza całkowicie wolne od samolubstwa, wolne odlgnięcia do poczucia 'ja’ ofiarowanie swojego ciała, mowy i umysłu, ofiarowywanie swoich posiadłości, ofiarowywanie swojego czasu, całkowiciewolne od stronniczości i całkowicie wolne od przywiązania – dzielenie się tym, co mamy. Inne instrukcje niż to, właściwie nie są w ogóle potrzebne.A więc czemu pojawia się tego rodzaju wymówka, której sobie szukamy i myślimy: aha, potrzebuję wszystkich tych nauk mówiących o tym, w jakisposób powinienem się dzielić, w jaki sposób powinienem robić to, czy tamto. W rzeczywistości jest to tylko wymówka, która płynie z tego, żeutrzymujemy ciągle koncept tego, jak to ja powinienem praktykować. Pojawia się np. ktoś, kto nie pasuje nam do naszej koncepcji wolnej odstronniczości szczodrości i zaczynamy dla takiego nielogicznego podejścia szukać logicznych uzasadnień, dlaczego właśnie wobec tej a tej osoby nie powinienem okazać szczodrości, dlaczego nie powinienem jej czegoś dać. I znajdujemy sobie logiczne uzasadnienia, dlaczego powinniśmy być jednakstronniczy i zachować się w taki sposób wobec tego kogoś.Jest to pewnego rodzaju skłonność, która istnieje wśród nas, medytujących, jest to pewnego rodzaju choroba, która nas dręczy. Gdybyśmy naprawdęszczerze praktykowali od samego początku, to już od chwili przyjęcia schronienia powinniśmy stać się całkowicie nieegoistyczni. Ale jednak nie przyjmujemy takiej postawy i w ten sposób dochodzimy do wniosku, że potrzebujemy jeszcze innej nauki, żeby pokonać swoje egoistyczne podejście.Ale znów tej nowej nauki nie stosujemy w taki egoistyczny [ nieegoistyczny (?) ] sposób. Potrzebujemy dalszej nauki, która pozwoli nam to pokonać,żebyśmy my nauczyli się być nieegoistyczni, więc szukamy następnej nauki i tak stopniowo, krok po kroku, możemy przejść całą ścieżkę, ciągleutrzymując pojęcie, że jest jednak takie jakieś 'ja’, które muszę ochraniać, jest 'ja’, o które muszę zabiegać, jest 'ja’, dla którego muszę osiągnąć takiduchowy rozwój. I ciągle trzymamy się kurczowo czegoś, co powinniśmy byli porzucić na samym początku.Szantidewa z kolei przedstawia to w ten sposób, że to nasze ciągłe nawykowe trzymanie się poczucia podmiotu, przedmiotu i działania; że jest ktoś, jest jakiś obiekt, wobec którego ma miejsce działanie i jest jakieś działanie – to jest właśnie czynnikiem, który powstrzymuje nas ciągle przed przejawieniem się takiej nieuwarunkowanej niesamolubności, nielgnięcia do poczucia 'ja’. Szantidewa mówi, że skłonność do trzymania się tych trzechrodzajów pojęć: podmiotu, przedmiotu i działania; tego, że ja robię coś wobec kogoś, kto jest odbiorcą mojego czynu; albo że ktoś robi coś względemmnie i ja jestem odbiorcą tego – to takie potrójne pojęcie podmiotu, przedmiotu i działania jest już bazą, na której nabudowuje się później całe dalsze to pojęciowe pomieszanie. Np. w odniesieniu do szczodrości – to, co jest rozumiane jako ta doskonała szczodrość, jest to po prostu taki naturalny instynkt podzielenia się z kimśczymś, naturalny instynkt dania komuś czegoś. I nie ma tutaj potrzeby stwarzania jakichkolwiek pojęć, nadawania temu nazw: 'to jest szczodrość, bo jadaję coś komuś’. Jest to naturalny instynkt podzielenia się czymś. Jeżeli nie mamy potrzeby dawania takiej nazwy, tylko potrafimy w naturalny sposóbstosować to, wówczas jest to ta prawdziwa, czysta szczodrość. To samo będzie w odniesieniu do innych działań. Nie ma potrzeby nazywania czegośdoskonałością etyki albo doskonałością cierpliwości. Wystarczy tylko bez tworzenia takich pojęć po prostu robić to.Jeżeli rozpoznamy naturę umysłu, to wówczas jesteśmy wolni od wszelkiego pojęciowania, od tworzenia konceptów. Dlatego Longczienpa mówi, żenie ma potrzeby używania nazw dla tych poszczególnych działań, tylko nazywa to całościowo bodhiczittą. Jeśli chodzi o szczodrość – doskonałaszczodrość jest całkowicie wolna od wszelkich pojęć i jest to po prostu bodhiczitta. Tego rodzaju szczodrość musi być etycznie poprawna, etyczniewłaściwa. Byłoby nielogiczne myśleć, że może być czysta szczodrość wolna od pojęć, jednak niepoprawna etycznie. W taki sam sposób szczodrość nie jest czymś różnym nie tylko od tej czystej etyki, ale prawdziwa czysta szczodrość nie jest czymś różnym od cierpliwości, nie jest czymś różnym odentuzjastycznych wysiłków czy od medytacji.Kiedy tych sześć wyzwalających działań jest całkowicie czystych i jest wolnych od lgnięcia do poczucia ego, wówczas tych sześć wyzwalającychdziałań jest po prostu przebudzonym umysłem, jest bodhiczittą. Ostateczna natura, o której tutaj od początku mówimy, nie jest niczym innym, jakzrozumieniem nierozdzielności prawdy względnej i ostatecznej. Kiedy w filozofii mówimy o tym, że wszystkie zjawiska przejawiają się z czystejnatury umysłu i że są nierozdzielnością pustki i przejawienia, to w rzeczywistości chodzi tutaj o to samo, co określamy innym pojęciem -nierozdzielności pustki i bodhiczitty. Umysł, który zaczyna rozdzielać pojęcia pustki i współczucia czy pustki i bodhiczitty, jest to znowu ten samumysł, który zaczyna rozróżniać prawdę względną i ostateczną. I w tym przypadku również szczodrość, jeżeli jest praktykowana z takiego punktuwidzenia rozdzielenia prawdy względnej i ostatecznej, traci swoją pierwotną mądrość, pierwotne zrozumienie i staje się już tylko uwarunkowanąszczodrością. Jest to taki rodzaj szczodrości, z którym mamy zwykle do czynienia, szczodrości ograniczonej pojęciami dającego, dawanego i tego,komu jest dawane. I z tego punktu widzenia zaczynają być ważne nauki komu dawać, kiedy dawać, jak często powinniśmy praktykować współczucie idawanie, czy powinniśmy dawać na wschód, czy na zachód i jakie będą skutki tego, kiedy damy coś niewłaściwie itd. Wszystkie te nauki zaczynają być wtedy potrzebne.W naukach wadżrajany, zwanych inaczej naukami sekretnej mantrajany albo w naukach tantrajany – główny nacisk położony jest właśnie naurzeczywistnienie tej natury umysłu. Będę omawiać tutaj te paramity w oparciu o tekst ułożony przez Longczienpę, tekst nazywany Drogocennaskarbnica dharmadhatu. W tekście tym, w odniesieniu do nauk o paramitach, nacisk położony jest głównie na przecięcie lgnięcia do poczucia 'ja’.Pytanie: Czy istnieje możliwość, w sposób świadomy lub nie, przyjęcia na siebie czyjejś karmy?Odpowiedź: Tak, można przyjąć na siebie czyjąś karmę, ale trzeba najpierw całkowicie przekroczyć swoją własną karmę, być całkowicie wolnym odswojej własnej karmy, być w najwyższym stopniu urzeczywistnioną istotą. Wtedy można brać karmę innych na siebie. Ale dlaczego o to pytasz?Pytający: To pojawiło się z rozmów w kręgach różnych leczących osób, mówiących, że ktoś zabiera na siebie czyjeś choroby czy czyjąś karmę.Odpowiedź c.d.: Można z dwóch punktów widzenia spojrzeć na to branie na siebie karmy innych. Po pierwsze – z punktu widzenia nauki Buddy trzeba powiedzieć: każdy musi doświadczyć skutków swojej własnej karmy i to jest nieuniknione. A z drugiego punktu widzenia – jeśli mówimy o braniukarmy wszystkich czujących istot na siebie, to jest to bardziej z absolutnego punktu widzenia, kiedy jesteś postrzegany jako ten, który stworzyłwszystkie czujące istoty. Jeżeli mówi się, że wszystko jest przejawem własnego umysłu, to również wszystkie czujące istoty, razem z tym całymkarmicznym uwarunkowaniem, są przejawem twojego umysłu i możesz mieć całkiem dużo pracy z wzięciem na siebie całej tej uwarunkowanej karmyinnych. Jeśli pomyślisz o tych wszystkich niezwykłych bodhisattwach, którzy z tak wielkim trudem biorą całą nieskończoną karmę wszystkich istot nasiebie, a my ciągle jesteśmy tutaj uwięzieni, to możesz mieć wyobrażenie na temat tego, jak wiele tej karmy da się wziąć na siebie, lub nie. Są więc tedwa podejścia. Możesz wziąć na siebie karmę czujących istot, jeśli osiągniesz ostateczne urzeczywistnienie. Dlatego istnieją takie ostatecznemodlitwy, w których modlimy się, 'aby wszystkie czujące istoty osiągnęły wyzwolenie. Do tego czasu ja sam nie osiągnę wyzwolenia’. To jest właśniez takiego punktu widzenia. Ale z takiego bardziej względnego punktu widzenia, jest coś takiego jak kolektywna, zbiorowa karma i my możemy samiulec wpływowi tej zbiorowej karmy, która się zbiera w nas, jak również my możemy mieć wpływ na tę zbiorową karmę. Autentycznieurzeczywistniona istota może mieć wpływ na taką zbiorową karmę, może zmienić kierunek karmy, zmienić kierunek dojrzewania tych przyczyn. To jest właśnie to, co dzieje się, kiedy np. spotykamy autentycznych mistrzów i nasza własna karma zaczyna zmieniać się w kierunku dojrzewania corazwiększego zrozumienia, większej mądrości. Dobrze więc jest brać na siebie karmę innych, ale najlepszym sposobem, aby to uczynić, jest ucięciekorzenia swojej własnej niewiedzy. Płynący z niewiedzy błąd wiary w istnienie tego, który coś czyni, płynący z niewiedzy błąd wiary w istnienie tego,wobec kogo jest coś czynione i płynący z niewiedzy błąd wiary w to, że istnieje sam czyn. A więc możesz mieć z tym też całkiem dużo pracy.Rano mówiliśmy dużo o tym, w jaki sposób dotrzeć do samego korzenia, do konceptualnego 'ja’, do pojęcia 'ja’ i w jaki sposób uciąć ten korzeń. Niemniej chciałam w tej chwili zwrócić uwagę na to, że otrzymałam kilka listów, kilka kartek z prośbą o rozmowę indywidualną i niektóre z nichdzielą ten sam problem, który wydaje się być dosyć wspólnym problemem dla wielu medytujących – mianowicie problem zintegrowania praktyki zcodziennym życiem. Istnieje taki pogląd – niektórzy sądzą, że jeżeli ktoś jest dobrym medytującym, to nie powinien sobie umieć radzić w codziennymżyciu, a jak ktoś jest praktycznym człowiekiem, to nie będzie umiał dobrze medytować. Ale jest to bardzo błędny pogląd, polegający na odróżnianiutego co względne i ostateczne. Jesteśmy skłonni stwarzać tego rodzaju pojęcia na temat rezultatu; wyobrażenia, z powodu których później nie potrafimy w naszym działaniu zastosować tego, co dotyczy ostatecznego celu praktyki. I to jest błąd.Z mojego punktu widzenia wydaje się, że to powinno być łatwiejsze, jeżeli nie lgniecie tak do sztywno ustalonych pojęć, do sztywno ustalonychkonceptów. Powinno być o wiele więcej elastyczności, o wiele więcej łatwości w podejściu do różnych sytuacji. Skąd więc biorą się te problemy?Wcześniej była też mowa o tym, że dzięki tej elastyczności różne zobowiązania powinniśmy wypełniać w łatwiejszy sposób. Niektórzy mówią: mamtak wiele zobowiązań, mam zobowiązania wobec swojej matki, wobec żony, wobec dzieci, wobec pracy itd. i z powodu tych zobowiązań nie jestem wstanie dobrze praktykować. Być może, że z powodu wypełniania tych zobowiązań będziemy mieli mniej czasu na formalną praktykę, mniej czasu namedytację. Ale w końcu po co medytujemy? Medytujemy po to, żeby przekroczyć taką potrzebę ochraniania ciągle tego poczucia 'ja’, ochranianiasiebie.Weźmy taki przykład: jeżeli jest nauczyciel, który zaczyna poświęcać bardzo wiele czasu swoim uczniom, prowadzeniu Ośrodka itd., przestaje miećczas dla siebie. Jeżeli on mówi, że ciągle nie ma czasu dla siebie, to może to brzmieć trochę egoistycznie. Ale jeżeli on naprawdę nie ma czasu dlasiebie, bo poświęca siebie ciągle innym, to wygląda na to, że jednak zarówno nauczyciel, jak i uczniowie, powinni być podobni. Uczniowie też powinni poświęcać czas innym. Gdyby ktoś np. poświęcał swojej praktyce medytacyjnej półtorej, dwie czy trzy godziny dziennie i miałby takąskłonność oddzielania medytacji od życia, to będzie wyglądać to w ten sposób, że do swojej medytacji potrzebuje bardzo dobrego miejsca, spokojnegomiejsca, gdzie pali się kadzidło, jest przyjemna atmosfera, kolor pomieszczenia jest w porządku, jest cicho. Zabierając się do medytacji potrzebujenajpierw pół godziny na wytłumaczenie innym, że teraz mają być cicho, później potrzebuje pół godziny na uspokojenie siebie samego. Potem siedzi, próbuje się skupić i przez jakąś krótką chwilę uzyskuje jednoupunktowioną koncentrację. Spogląda na zegarek i okazuje się, że dla tej jednej krótkiejchwili potrzeba było przynajmniej półtorej godziny przygotowań. Jeżeli więc ktoś poświęca półtorej godziny na to, żeby przez jedną chwilę tylko pozostać bez rozproszenia, a przez pozostały czas mu się to nie udaje, ciągle jest rozproszony i narzeka, że ta medytacja nie jest dobra, to taki rodzaj praktyki rzeczywiście jest bezwartościowy. W takim przypadku będziemy również troszczyć się bardzo o to, kiedy wreszcie osiągniemy rezultat, jak będzie wyglądać ten rezultat, ile mantr jeszcze musimy powiedzieć, jak wiele pracy musimy włożyć w to, żeby wizualizacja była klarowna. Pojawiasię faza budowania, coś się pojawia przed nami, coś w nas się wchłania, my gdzieś wychodzimy, coś robimy, zaczynamy kombinować, robić towszystko i w końcu zastanawiamy się, jak to wszystko ma jeszcze pomóc wszystkim innym.A ci, którzy poświęcają się praktyce rytuałów, mają jeszcze większy problem, ponieważ w czasie wykonywania rytuału zastanawiają się, jakie jestznaczenie tego, co ja robię, jak to właściwie trzeba było zrobić. Jest to doskonała podstawa do powstania różnego rodzaju wątpliwości, co właściwietekst mówi na temat tego rytuału, jak to powinno być robione, co ten lama powiedział, a co tamta powiedziała na ten temat, a co jeszcze książka mówina ten temat. Bardzo trudno jest pamiętać dokładnie o tym, jak się wykonuje rytuał, jakie jest jego znaczenie. Zaplątujemy się w to tak, że praktykastaje się czymś zupełnie oddzielonym od naszego życia, czymś zupełnie odrębnym, niż nasze codzienne życie. Zapominamy prawdziwy sens praktykowania takich rytuałów i pojawia się znowu bardzo poważny problem.Czasami mamy poczucie, że praktyka nas związuje, że odbiera nam swobodę. Ale skąd to się bierze? Z powodu naszych konceptów, różnych pojęć,które implikujemy, które nakładamy na tę praktykę. To my powinniśmy trzymać naszą praktykę mocno w garści, to my powinniśmy mieć ją, można powiedzieć, związaną i panować nad nią. Praktyka powinna być tym, co nam pomaga. Inaczej jest to zupełnie beznadziejne. Powinniśmy sprawdzić, jaka jest nasza relacja z praktyką, którą wykonujemy, niezależnie od tego, jaka to jest praktyka. Czy jest to praktyka szine, lhagthong, praktykauspokajania umysłu i spoglądania w jego naturę, czy jest to praktyka budowania wizualizacji kierim, czy jest to praktyka powtarzania mantry, albo czy jest to praktyka mahajany taka jak tonglen. Niezależnie od tego, jaką ona jest, powinniśmy sprawdzić naszą relację, nasze powiązanie z tą praktyką.Czasem może być tak, że sami wybieramy jakąś praktykę, ponieważ sami czujemy szczególne przyciąganie do tej praktyki, czujemy się z nią dobrze.A czasami jest tak, że ktoś nie miałby takich specjalnych upodobań, nie brałby się za żadną praktykę, tylko z otępiałym umysłem siedziałby, słuchałróżnych nauk i czekał, aż któregoś dnia w głupim umyśle pojawi się oświecenie. Jeżeli tak miałoby być, wtedy nauczyciel nieraz może zadać pewną praktykę dostosowaną do naszych potrzeb, wyjaśnić – masz to robić tak i tak i ma to być twoją codzienną praktyką. Są więc te dwa rodzaje podejścia,zdobycia praktyki – albo wybieramy coś samemu, bo szczególnie mamy inklinacje do tego, albo lama nam zadaje jakąś pracę.W jednym i drugim przypadku powinniśmy podążać bardzo dokładnie za instrukcjami, jakie otrzymaliśmy od lamy, za wyjaśnieniami na temat tego, w jaki sposób medytować. Stosując się dokładnie do tych wskazówek, po tym jak będziemy stosować praktykę, coraz bardziej będziemy doceniać jejznaczenie, będziemy doceniać jej głębię i dzięki temu, kiedy docenimy prawdziwe znaczenie praktyki, będziemy ją robić jeszcze bardziej szczerze.Chodzi o to, żebyśmy dzięki praktyce zrozumieli w końcu, jak dalece nasz własny umysł potrzebuje się zmienić, jak głęboka transformacja, jakgłęboka przemiana musi nastąpić. Musimy zrozumieć, że faktycznym celem naszej praktyki jest uzyskanie tego wewnętrznego wglądu, jasnegowidzenia wewnętrznego. To jest jedyny cel, któremu służą wszystkie praktyki.Kiedy stwierdzimy jednak, że nasza praktyka staje się czymś bardzo oddzielonym od naszego życia, ta duchowa część praktyki i nasze codzienne życiestają się dwiema różnymi rzeczami, to wówczas możemy być pewni, że cały postęp, jakiego dokonaliśmy, został zaprzepaszczony. Jedynym celem praktyki jest uświadomienie sobie ważności utrzymywania ciągle niezachwianej przytomności, bycia świadomym tego, co dzieje się w naszymumyśle. Ale kiedy potrafilibyśmy utrzymywać tę przytomną świadomość tylko w czasie sesji medytacyjnej, to znowu pojawi się brak pełni w praktycei zaczniemy mieć poczucie winy z tego powodu, że taką naprawdę jasną świadomość, przytomność, możemy utrzymać w czasie medytacji, a przecieżnie jesteśmy w stanie w życiu tylko medytować. Mamy inne rzeczy, które musimy robić i jeśli wówczas nie będziemy utrzymywać tej przytomnejświadomości, będziemy mieli poczucie winy, poczucie, że coś robimy w taki niedoskonały sposób, że odchodzimy w tym czasie od prawdziwej praktyki. I powstanie tendencja, skłonność do wydłużania czasu, który spędzamy w siedzącej medytacji, zamiast rozwijania, przedłużania czasu, kiedy jesteśmy przytomni, niezależnie od tego, czy siedzimy w medytacji, czy poruszamy się i coś robimy.Czy jest jakakolwiek chwila, w której nie powinniśmy praktykować schronienia, w której nie powinniśmy utrzymywać umysłu ukierunkowanego naTrzy Klejnoty? Czy jest jakakolwiek chwila, w której nie powinniśmy praktykować bodhiczitty albo nie utrzymywać przytomnej świadomości?Prawdziwy medytujący utrzymuje te postawy przez cały czas, tak że stają się one całkowicie zintegrowane z jego życiem. Może więc zdarzyć się, że będziemy mieli coraz mniej czasu na formalną medytację, ale samo w sobie nie jest to błędem, ponieważ w ostatecznym sensie powinniśmy uczyć nieoddzielać tego, co jest w sesji medytacyjnej i tego, co jest w czasie codziennego życia. To oddzielenie powinno się coraz bardziej zmniejszać. Tak żeostatecznym celem praktyki jest to, aby utrzymywać w każdej chwili taką przytomną świadomość, tak żeby stale być przebudzonym.Druga przeszkoda pojawia się tylko wtedy, kiedy ktoś ma skłonność do silnego lgnięcia do ego, silnego lgnięcia do poczucia 'ja’. Wiąże się z tymrównież to, że ktoś ma dużą skłonność do bycia niezdyscyplinowanym, do posiadania małej samodyscypliny. Efektem tego jest to, że następuje silneodróżnienie między mną i praktyką, ja i praktyka są czymś różnym. My wszyscy chcemy osiągnąć stan nie lgnięcia do ego, ale możemy mieć czasamiskłonność do myślenia, do osądzania, że w tej całej praktyce za mało czasu pozostaje dla nas samych. Możemy myśleć: aha, ofiarowuję siebie innym, będę pracować dla innych np. przez cały miesiąc, ale przynajmniej weekendy muszę mieć dla siebie. Taka postawa wiąże się z takim możenastawieniem: okay, ja nie oczekuję niczego w zamian od innych, ale przynajmniej moja mądrość musi wzrastać. Mamy więc ciągle jakieśoczekiwania w stosunku do siebie, mamy oczekiwania, że coś z tego będziemy mieli. Z takiej postawy bardzo łatwo jest rozwinąć egoistyczne podejście, które wiąże się później z rywalizacją z innymi, wiąże się z tym, że łatwo popadamy w irytację albo gniew, albo że nasz umysł jest stale pobudzony, rozpoczynamy różne działania i nie potrafimy doprowadzić ich do końca, towarzyszy nam stały niepokój. To wszystko pojawia się właśniew takim umyśle, który jednak oczekuje czegoś dla siebie, jeśli nie z zewnątrz, to przynajmniej że wewnątrz w nim coś będzie wzrastało, że coś z tego będzie mieć. Wiążą się z tym również takie postawy, kiedy ktoś mówi: aha, ja jeszcze nie jestem w pełni oświecony, nie zrozumiałem do końca naukmadhiamiki, nie zrozumiałem tego czy tamtego, więc nie muszę wcale siebie tak bezgranicznie poświęcać innym, mogę coś jeszcze mieć z tego życiadla siebie, należy mi się. I taka postawa zawsze będzie przeciwstawiać się prawdziwej niesamolubności.Kiedy zamierzamy oddać siebie, poświęcić siebie pracy dla innych np. przez jeden cały dzień, niech to będzie przykładowo praca w Ośrodku Dharmy, jeżeli nie mamy żadnego planu, po prostu myślimy: ofiarowuję cały swój czas, nie wiem, co akurat będzie do zrobienia, zrobię to, co będzie potrzebne- to jest to przykład jednej postawy. Inną postawą jest to, kiedy przychodzimy i myślimy: ofiaruję swój cały dzień, ale między 12:00 a 13:30 będę miałczas na odpoczynek, to jest mój prywatny czas. Jeżeli coś w tym czasie nam przeszkodzi, to zaczynamy myśleć: coś jest nie w porządku, jak oni śmiąmi przeszkadzać, bądź co bądź ofiarowuję dwadzieścia dwie i pół godziny każdej doby dla Ośrodka i chociaż tę chwilę chciałbym zachować na swój prywatny użytek, a oni mi w tym ciągle przeszkadzają. Taka postawa jest związana z pewnym brakiem odwagi do przekroczenia pewnych granic i pojawi się w związku z tym taki rodzaj oczekiwania, że coś jednak ja muszę mieć, taki rodzaj żebrania o coś, że mnie się mimo wszystko coś należy.Taka postawa sprawi, że nawet jeśli będzie w nas wiele współczucia, będzie wiele tolerancji, to jednak w takich chwilach pojawi się pewne zmęczenie,zmęczenie polegające na tym: aha, już jestem zmęczony tym współczuciem, potrzebuję przez chwilę po prostu zająć się sobą, bez myślenia o innych, jestem zmęczony tą pracą dla innych. To sprawi, że w tych chwilach, kiedy ktoś nam zakłóca nasz prywatny czas, łatwo będziemy popadać w irytację.W tekście, który analizujemy, to porównane jest do kupki suchych liści – wystarczy jedna iskra, aby ta kupka natychmiast zajęła się ogniem. Tak samo- jeśli ktoś ma taką tendencję, to bardzo łatwo z niewielkiej chwili irytacji popadnie w wielki gniew, porzuci pozytywne działania, zacznie robić cośniedobrego.Kiedy praktykujecie medytację i wiecie, że ta medytacja ma prowadzić właśnie do osiągnięcia nieprzywiązania do poczucia 'ja’, ma prowadzić donieegoizmu, kiedy dochodzicie do tego punktu, należy wówczas porzucić wahanie, należy zdecydowanie, śmiało wejść w to. Wiecie, że medytacja prowadzi właśnie do tego, zaczynacie to rozumieć i nie powinniście powstrzymywać się przed wejściem w takie nieegoistyczne współczucie i pracędla innych, po prostu zróbcie to. Powinniśmy więc w pewnej chwili naszej praktyki, w pewnej chwili naszego życia podjąć decyzję, co właściwiechcemy robić i po prostu wejść bez wahania w taką praktykę wolności od egoizmu. Ale żeby móc to uczynić, powinniśmy naprawdę studiować naukidotyczące podstawy, to znaczy dotyczące tego ostatecznego poglądu. Jeśli zrozumiemy nauki dotyczące poglądu, dotyczące tego, jak ma się do siebiewzajemnie prawda względna i prawda ostateczna, to dzięki temu będziemy mogli stopniowo rozpuścić pojęcia, które trzymają nas w poczuciuoddzielności prawdy względnej i prawdy ostatecznej. Na pytania dotyczące trosk o to, co będzie się działo z praktyką, dobrą odpowiedzią będzie historyjka, która miała miejsce mniej więcej na początkutego roku, kiedy Lama Rinczen z paroma Polakami był u nas w klasztorze w Deradun. Pewna grupa uczniów z Zachodu miała właśnie audiencję u J.Ś.Minling Tricziena Rinpocze i kiedy już wychodzili, jeden z Amerykanów zadał pytanie: jak się właściwie czuje, kiedy jest się oświeconym, co się

wtedy odczuwa? Jego Świątobliwość dał niezwykle prostą, niezwykle bezpośrednią odpowiedź: tak naprawdę, to nic się nie zmieniło, tylko przestałemsię przejmować.Polega to po prostu na tym, że kiedy przestaniemy lgnąć do tego poczucia 'ja’, to przestajemy przejmować się wszelkimi obawami, wszelkimioczekiwaniami, przestajemy troszczyć się o to, że może zabraknie nam na wszystko czasu, może zabraknie energii, a będziemy zdolni czy nie będziemy zdolni czegoś wykonać. Pojawia się przestrzeń otwartości bez żadnego planowania, przestrzeń, w której po prostu robi się to, co jest dozrobienia. Nie powinniśmy więc oddawać się takiemu trzymaniu się, lgnięciu, poczuciu 'ja’ i ten brak lgnięcia do poczucia 'ja’ powinniśmy zastosowaćdo całej praktyki, w odniesieniu zarówno do praktyki w czasie sesji, jak i do naszego codziennego życia. Powinniśmy podchodzić do tego nie dbając oswoje poczucie 'ja’. Dzięki temu zrozumiemy nierozdzielność prawdy względnej i prawdy ostatecznej. Zrozumiemy, że nie powinniśmykonceptualizować, podchodzić w pojęciowy sposób do jakichkolwiek sytuacji. W innym przypadku – jeżeli myśli się, że ma się np. rozwinąćwspółczucie wobec wszystkich istot, to zaczyna się troska o siebie. Skoro mam tak wszystkim pomagać, to co stanie się ze mną? Ja zostanę biedny,któremu nikt nie pomoże. Takie myśli są niepotrzebne.Powinniśmy stale kierować umysł na zrozumienie celu naszej praktyki. Powinniśmy stale stawiać sobie pytanie: po co ja właściwie praktykuję, co jafaktycznie chcę osiągnąć? Jeżeli otrzymujemy od naszego nauczyciela jakąś medytację, pouczenia do jakiejś praktyki medytacyjnej, też powinniśmyzastanawiać się nad tym, co ja właściwie dostałem, dlaczego siedzę codziennie w medytacji, czemu to ma służyć? I powinniśmy w końcu dojść dozrozumienia, do przekonania, że faktycznie jest w tym jeden cel, że jest nim przecięcie się przez niewiedzę, przecięcie się przez ignorancję i dziękitemu rozwinięcie zdolności pomagania sobie i wszystkim czującym istotom. Jeżeli rozwiniemy takie zrozumienie, taką postawę, to powinniśmyzastosować ją we wszystkich działaniach naszego ciała, mowy i umysłu.Kiedy praktykujemy jakąkolwiek recytację tekstu, modlitwy, kiedy kontemplujemy jakieś nauki albo powtarzamy mantrę czy praktykujemy jakąświzualizację, zawsze powinniśmy starać się zastanowić nad tym, jaki jest właściwy powód wykonywania przeze mnie tej praktyki. I powinniśmyzrozumieć, że jest to po to, żebyśmy – ponieważ posiadamy taką solidną postawę lgnięcia do poczucia 'ja’ – osłabili tę postawę. Zrozumienie tego jesttakim poglądem, który powinniśmy następnie osadzić w medytacji, a następnie powinniśmy umieć również osadzić w naszych codziennychdziałaniach. Dopiero wtedy, kiedy pogląd, medytacja i działania są ze sobą całkowicie zintegrowane, wtedy jest to prawdziwa praktyka buddyjska.Jeżeli wykonujemy codzienną medytację, jakakolwiek by to nie była medytacja, również powinniśmy ją zawsze połączyć z praktyką współczucia. Tamedytacja powinna być zwieńczona zdolnością wprowadzenia w działanie współczucia w każdej chwili. I to nie chodzi o takie zaplanowanewprowadzanie współczucia, tu nie powinno być żadnych planów, tylko powinna być to zdolność zastosowania naszego współczucia i naszej przytomnej świadomości w każdej chwili do wszystkiego, cokolwiek się pojawia. Jakakolwiek sytuacja się pojawi, powinniśmy umieć to zastosować.Powinniśmy także zrozumieć naturę naszego 'ja’, bo jeśli zrozumiemy dobrze naturę naszego 'ja’, stanie się to podstawą do osiągnięcia nielgnięcia do poczucia 'ja’.Jeżeli to zrozumiemy, to wówczas potrafimy również rozwiązywać rozmaite problemy, które pojawiają się w naszym życiu. I nie ma różnicy wodniesieniu do tych problemów. Jeżeli ktoś np. ma problem z ojcem, w podobny sposób rozwiązywać się będzie problem z matką, podobny sposóbnależy zastosować do rozwiązania problemu z żoną itd. Jaki to jest sposób? Jest to zrozumienie, jak być nieegoistycznym, w jaki sposób nie byćsamolubnym. Dzięki temu będziemy w stanie pracować z każdą sytuacją, która się pojawi.Gdyby ktoś dzisiaj przyszedł do nauczyciela buddyjskiego i powiedział, że ma problem z żoną, to nawet jeśli uzyska jakąś poradę, pewnie za rok przyjdzie i powie, że ma teraz problem ze swoim rodzeństwem, w następnym roku będzie miał problem z przyjacielem itd., bo ten sam schemat pozostanie i ciągle będzie miał on problemy w relacji z innymi. Jest tak, jeżeli ktoś nie zrozumiał, w czym tkwi sedno problemu. Jeżeli jednak jesteśmymedytującymi, którzy starają się zrozumieć absolutną prawdę – a mam nadzieję, że jesteśmy takimi ludźmi, którzy starają się dążyć do zrozumieniatego, co ostateczne – to wówczas zrozumiemy, co mamy naprawdę porzucić. Naprawdę mamy porzucić skłonność do gniewu, zazdrości, pragnienia – tewszystkie uczucia, które wypływają z lgnięcia do poczucia 'ja’. I jeżeli to się zrozumie, wówczas potrafimy w każdej sytuacji zastosować to jakoantidotum i każdą sytuację potrafimy przepracować.Jeżeli chcemy umieć zastosować praktycznie te nauki o nielgnięciu do poczucia 'ja’, to jest taka jedna prosta rada: pozwólmy rzeczom się rozgrywać, pozwólmy się temu dziać. Po angielsku to się mówi

let it go

 czyli pozwól temu być. Niezależnie od tego, jaką praktykę będziemy stosować – czy będzie to praktyka bodhiczitty, czy będzie to praktyka cierpliwości, czy jakakolwiek inna praktyka, o której słyszymy czy którą możemy próbować praktykować, sprowadzić się to w końcu musi do tego samego – żeby nauczyć się nie lgnąć do różnych historii, które nas spotykają, do różnychzdarzeń, które nas spotykają, żeby jakakolwiek chwila, jakieś nieprzyjemne zdarzenie nie przemieniało się w długą historię, którą ciągle przeżywamy,ciągle czujemy się poirytowani. Po prostu pozwólmy temu odejść. Zrozummy, że nie jest to takie istotne.Jeśli ktoś np. mówi: nie mam problemu w ogóle ze wszystkimi istotami, mam tylko jeden problem z moją matką – to oznacza, że mimo iż wydaje się,że ktoś zrozumiał jakoś praktykę, to w rzeczywistości powinien naprawdę jeszcze raz przyjrzeć się swojej relacji do praktyki, swojej własnejmotywacji i powinien dostrzec, że jeżeli jest to taki problem, z którym ma kłopoty, którego nie może rozwiązać, to znaczy, że pozostały tutaj jakieśoczekiwania, jakieś lgnięcie, potrzeba posiadania czegoś dla siebie. Powinno się zrozumieć więc, że nie jest to takie ważne, jaka sytuacja się wydarzy.Powinniśmy umieć podejść do niej z otwartym umysłem, bez żadnych z góry ustalonych oczekiwań – co powinno się zdarzyć, co powinniśmy mieć ztego albo co nie powinno nas dotknąć.To samo dotyczy poczucia winy. Poczucie winy nie jest niczym innym, jak tylko jeszcze jednym konceptem, jeszcze jednym pojęciem, którewytwarzamy sobie w umyśle. Weźmy taki przykład: gdybyśmy zmienność dzisiejszej pogody – to że pada trochę deszczu i jest na przemian trochęsłońca – uznali za coś bardzo ważnego, siedzielibyśmy z wielkim problemem, mielibyśmy problem, że dzisiaj pogoda nie jest taka, jaka chcielibyśmy,żeby była. I później możemy sobie to racjonalnie przemyśleć i uświadomić sobie, że to wszystko jest nieróżne od natury umysłu – zamiast się złościć, powinienem medytować na naturę umysłu, a ja tego nie zrobiłem, nie jestem zdolny tego zrobić. Znowu pojawi się poczucie winy, które nie jestniczym innym, jak tylko jeszcze jednym drogocennym konceptem, który tak lubimy, których tak się trzymamy, które tak lubimy pielęgnować. Dlategokiedy zauważymy, że tak jest, powinniśmy użyć tego jako inspiracji, jako jeszcze jednej lekcji mówiącej nam, że wcale nie ma sensu lgnąć do tychkolejnych pojęć, tylko należy je najzwyczajniej w świecie pozostawić, pozwolić im odejść, nie zajmować się nimi i nie przejmować.To były ogólne nauki, które chciałam powiedzieć w odniesieniu do kilku listów z prośbą o indywidualną rozmowę. Mam nadzieję, że po tym, cowyjaśniłam, nie będzie już potrzebne żadne osobiste spotkanie i indywidualne wyjaśnianie tego samego.Ale to, co powiedziałam, również bardzo dobrze pasuje jako kontynuacja tego, na czym zatrzymaliśmy się rano. Asanga wyjaśnia w tym tekście, żekiedy medytujący nie zniszczy w sobie lgnięcia do ego, to bardzo trudno będzie mu pomagać innym. Weźmy przykład agresji, przykład gniewu. Jeżelinie zniknie wewnątrz nas gniew, to będziemy mieli bardzo silną potrzebę ochraniania siebie samego. I w różnych sytuacjach będziemy ukazywać tęagresję, będziemy przejawiać ją wtedy, kiedy poczujemy, że inni nam zagrażają. I nawet kiedy będziemy próbować praktykować współczucie, to towspółczucie pozostanie stronnicze, ponieważ zawsze będziemy patrzeć na innych poprzez pryzmat tego, że może jednak on mi zagraża, może jednakgrozi mi coś z jego strony. I to współczucie nie pozostanie takie czyste i nieuwarunkowane, to znaczy niestronnicze w odniesieniu do innych. Musimywięc uświadomić sobie znaczenie przecięcia lgnięcia do poczucia 'ja’, bo tylko wówczas przejawi się prawdziwe współczucie.Jeśli mówimy w tym kontekście o agresji, to nie chodzi tutaj tylko o taki rodzaj gniewu, który uzewnętrznia się w postaci zewnętrznej agresji, takiegogniewu, który ukazujemy w naszych działaniach. Ale odnosi się to także do wewnętrznej agresji, do jakiejkolwiek, najmniejszej nawet skłonności doirytacji, kiedy nawet najmniejsze poruszenie, coś co słyszymy, irytuje nas wewnątrz, przeszkadza nam, nie pasuje nam do naszego obrazu świata. Taka postawa sprawia, że nie potrafimy np. doceniać innych, nie potrafimy doceniać ich właściwości.Jeżeli popatrzymy na życie wielkich mistrzów przeszłości, w ogóle wszelkich mistrzów buddyjskich czy mistrzów tybetańskich, jak również popatrzymy na wielkich mistrzów, od których mogliśmy się uczyć w tym życiu, to zobaczymy, że jest jedna charakterystyczna rzecz, która jestwspólna dla nich wszystkich. Mianowicie to, że są oni szczęśliwi z każdym, kogo napotkają. Nie ma w nich agresji, nie ma tego, że kogoś nie lubią,mają z kimś problem i nie mogą sobie z tym człowiekiem poradzić, będą go unikać, nie mogą z nim przebywać. Ta taka szczera radość, któratowarzyszy im w spotkaniu kogokolwiek i to, że nie mają problemów w spotkaniu z kimkolwiek, jest właśnie oznaką tego, że oni sami przecięli więzytego lgnięcia do ego.Są zapewne medytujący, którzy medytują przez wiele lat, którym wydaje się, że widzieli naturę swojego umysłu, ale mają problem. Mają problem z tym, że nie lubią ludzi, nie lubią jakichś miejsc, nie lubią nieba, nie lubię tego, nie lubią tamtego i ciągle im się coś nie podoba. Tacy medytujący tozapewne my? Czyż nie jest tak, że my tak właśnie medytujemy? Że różne rzeczy nas irytują? Myślimy: on nie pozwala mi rozwinąć prawdziwegowspółczucia, on nie pozwala mi rozwinąć prawdziwej tolerancji, ponieważ jest taki a taki. Takie właśnie podejście sprawia, że my właściwiechcielibyśmy osiągnąć doskonałość tylko wtedy, jakbyśmy się znaleźli w doskonałej sansarze. A tak to myślimy: niedoskonała sansara, nie mogęosiągnąć doskonałości.Od lat obserwuję medytujących na odosobnieniu, szczególnie tych, którzy przyjeżdżają do Ośrodka Medytacyjnego Samten Tsek, który prowadzę. Wtym roku były tam dwie Czeszki, Adriana i Janet i one mogą być przykładem tych, którzy przyjeżdżają tam medytować. Kiedy widzę tychmedytujących ludzi, odwiedzam ich np. na odosobnieniu i pytam, jak dzisiaj idzie twoja medytacja i słyszę w odpowiedzi 'tak sobie, bo woda cały czaskapała i to mi przeszkadzało’, 'dzisiaj nie za dobrze, bo deszcz padał i było głośno’, 'dzisiaj nie za dobrze, bo pies szczekał i coś tam się jeszcze przypaliło’ – jako nauczyciel na pewno nie oczekuję tego rodzaju odpowiedzi.Jeżeli mamy takie postawy, że zawsze znajdujemy jakieś zewnętrzne przeszkody w tym, że nasza medytacja nie była taka, jak byśmy oczekiwali, toznaczy, że ciągle jeszcze lgniemy do takich pojęć, do takich wyobrażeń, jaka ta medytacja powinna być i nie potrafimy wykorzystać tychdrogocennych nauk do utrzymania po prostu przytomnej świadomości w takiej sytuacji, w której właśnie jesteśmy. Asanga w tym kontekście mówi:wszystkie zjawiska są przejawem umysłu. Bywa tak, że rozumiemy faktycznie, że wszystkie zjawiska są przejawem umysłu, ale nie zdajemy sobiesprawy, w jaki sposób to przejawianie ma miejsce, w jaki sposób jest uwarunkowane, jak to się rozgrywa. Nie rozumiemy tego, w jaki sposóbszybkość, siła tego, jak pojawiają się te zjawiska, że to wszystko ma swoją siłę w umyśle, a tą siłą, która sprawia, że te wszystkie zjawiska sięrozgrywają, jest nasze lgnięcie do poczucia realności. Lamowie mówią więc czasami, że dopóki żyjemy, nasze zmysły będą działały, a jeśli naszezmysły będą działały, to znaczy, że będziemy ciągle postrzegać rozmaite zjawiska, których przejawiania się, ciągłego pojawiania się nie powstrzymamy.Użyjmy jeszcze raz tego przykładu z dzisiejszego poranka – zamiast przycinać drzewo po kawałku, trzeba uciąć jego korzeń, a wówczas całe drzewo będzie wykopane, jego żywot będzie zakończony. Tak samo jest z naszymi pojęciami. Zamiast walczyć z każdym pojedynczym pojęciem – 'chcę tego’lub 'nie chcę tamtego’ – trzeba uciąć sam korzeń, trzeba pokonać, trzeba zrozumieć naturę umysłu.Asanga mówi dalej: kiedy szukamy umysłu, jest on jak przestrzeń, nie ma żadnej rzeczy w tym sensie, jak żadnego przedmiotu, który dałoby sięznaleźć i wskazać jako umysł. Te projekcje umysłu, te wszystkie pojęcia, doświadczenia, jak coś dobrego i złego, coś brzydkiego i pięknego – dlategomedytujący powinien starać się przeciąć poprzez wszelkie takie spektakle, poprzez wszelkie rozmaite przejawienia. Nasze doświadczenia są takiego samego rodzaju, jak nocne mary, jak nocne zmory. Kiedy np. matka, która kocha swoje dziecko, śniłaby, że dzieckoumarło, obudzi się wtedy z wielkim lękiem, z wielkim przerażeniem, z uczuciem, że może stało się coś strasznego, może straciła swoje dziecko. A później zorientuje się, że to był tylko sen, że nigdy tak naprawdę to się nie wydarzyło. Dokładnie tak samo jest z wszelkimi naszymi lękami i zwszelkimi obawami. Mają one taką samą naturę, jak te nocne zmory.Jak wiele rzeczy jest takimi, jak myślimy, że one są, jak wiele rzeczy jest takimi, jak nam się wydaje, że one są? Wszelkie rzeczy, jakichdoświadczamy nie są różne od tej iluzji. Wydaje się nam, że one istnieją, tylko dlatego, że myślimy, że one istnieją. Inaczej mówiąc – nasza wiara wich istnienie nadaje im realność. Medytacja nie odbiera realności zjawiskom. Niektórzy myślą czasami: aha, buddyzm naucza o iluzorycznościwszystkich zjawisk, to znaczy, że wszystkie zjawiska staną się iluzoryczne. Ale tak naprawdę one nigdy nie istniały, jedynie nasza wiara w ichistnienie dała nam poczucie, że rzeczy istnieją naprawdę. Wszystkie one mają naturę podobną do snu. Nie są ważne. Oczywiście, kto bardziej niż buddyści potrafi ze snów robić coś superważnego? Ale tak naprawdę sny wcale się są ważne, są po prostu iluzoryczne. Dokładnie tak samo wszystkiezjawiska, których doświadczamy w ciągu dnia, których doświadczamy na jawie, są również iluzoryczne.Wierzymy w to, co widzimy. Myślimy, że jeśli coś postrzegamy naszymi zmysłami, to jest to prawdziwe. Ale spójrzmy teraz, przypomnijmy sobie np. jakieś chwile radości sprzed kilku lat albo zmory, które straszyły nas dzisiejszej nocy. Albo to, co działo się dzisiejszego poranka. Wszystkie tedoświadczenia miały taką samą naturę. Jedynie skłonności istniejące w naszym umyśle, nawykowe skłonności sprawiają, że rozróżniamy to jakorozmaite stany, jako rozmaite stopnie naszej egzystencji. Są to wyłącznie nawykowe skłonności, które sprawiają, że podchodzimy inaczej do tychzjawisk, które mają taką samą naturę.Opierając się na tym przyklejaniu etykietek, na tym przyklejaniu nazw do różnych zjawisk, stajemy się bardzo zaangażowani w postrzeganie różnychkolorów, różnych rzeczy. Ciągle coś się zmienia, naszą uwagę przenosimy z jednego obiektu na drugi i to właśnie sprawia, że nasz umysł jest ciągle iciągle pod wpływem takiego pomieszania. Mimo że ta czysta, pierwotna, podstawowa natura jest stale obecna, to jednak nie rozpoznajemy jej, niedoświadczamy jej będąc ciągle i ciągle zajęci tymi rozgrywającymi się scenami, zajmując się nadawaniem im różnych nazw i rozróżnianiem ich.Asanga mówi w tym kontekście, że to my mamy tę nawykową skłonność do czynienia realnym tego, co naprawdę realnym nie jest, do nadawaniarealności temu, co naprawdę realne nie jest. I w wyniku tego pojawiają się różne działania, które przynoszą skutki, a więc pojawia się cała karma, któraw rezultacie przynosi cały łańcuch, całą tę sieć pomieszania polegającą na odradzaniu się w sześciu sferach egzystencji itd. Dlatego też bodhisattwa powinien utrzymywać przytomną świadomość i nie chwytać tych wszystkich iluzji, które pojawiają się w umyśle. I dlatego autentyczny bodhisattwa powinien zrozumieć, że spośród wszelkich rzeczy, które można praktykować na ścieżce, spośród wszelkich aktywności, którym można się poświęcać,najważniejsze, najbardziej istotne jest szczere współczucie.Jestem pewna, że wszyscy wiecie, co to jest sześć paramit, być może nie ma w ogóle potrzeby wymieniania ich, ale skoro analizujemy ten tekst, tozgodnie z tym tekstem wyjaśnię najpierw, czym jest szczodrość.Z takiego mniejszego, ograniczonego punktu widzenia, z takiego względnego punktu widzenia można powiedzieć, że są trzy rzeczy, do którychzwykle ludzie lgną najbardziej, najtrudniej jest im porzucić przywiązanie do nich. Jest to ciało, to co się posiada oraz wszelkie zasługi; ciało, posiadłości i zasługi. Na początku – dzięki studiowaniu tego, co dotyczy współzależnego powstawania – będziemy w stanie uświadomić sobie, jak bardzo jesteśmy współzależni od innych. Tradycyjnie mówi się, abyśmy uczyli się postrzegać wszystkie istoty jako swoje matki i jako swoich ojców.Możemy nawet i w tym życiu zobaczyć, jak bardzo silne powiązania mamy z bardzo wieloma ludźmi, w jak bardzo wiele relacji wchodzimy w tensposób, że niektórych lubimy i trudno nam bez nich wytrzymać, innych nie lubimy, z innymi mamy coś do załatwienia itd. Podobnie, w niezliczonejilości przeszłych żywotów, mieliśmy bardzo wiele powiązań ze wszystkimi istotami i mówi się, że każda z nich była naszą matką. To jest pierwszarelacja.Druga to jest uświadomienie sobie tego, jak bardzo zależymy od innych teraz, w tym życiu, że bez nich, gdybyśmy byli całkowicie sami, niemoglibyśmy nawet przeżyć. Dzięki innym możemy podtrzymać nasze życie i dzięki innym możemy także np. doświadczać szczęścia.Pierwszym rodzajem szczodrości jest więc ofiarowywanie siebie samego, ofiarowywanie swojego ciała. Tak zwykle lgniemy mocno do poczucia, że ja jestem moim ciałem, mną jest moje ciało, tak silnie mamy zakorzenione to poczucie, że kiedy chcemy przekroczyć lgnięcie do poczucia 'ja’, kiedychcemy przekroczyć egoizm, samolubstwo, aby to przekroczyć, powinniśmy być zdolni do ofiarowania swojego ciała.Drugim rodzajem szczodrości jest dawanie tego, co posiadamy. Zwykle tak mocno lgniemy do tego, co posiadamy, myślimy – jest mi to konieczne dotego, żebym żył, żebym funkcjonował, tak dalece identyfikujemy się z tym, że nie potrafimy się rozstać z różnymi rzeczami, które posiadamy. Po to,aby pokonać ten rodzaj lgnięcia do poczucia siebie, lgnięcia do poczucia 'ja’, musimy nauczyć się dawać różne materialne rzeczy.Trzecim jest ofiarowywanie swojej własnej zasługi. Ma to wiele do czynienia ze swoim osobistym wyzwoleniem, z różnymi koncepcjami, pojęciami,które wytwarzamy, wyobrażeniami na temat tego, jak powinno wyglądać nasze osobiste wyzwolenie nas samych. Ta szczodrość polega tutaj na przekroczeniu tego rodzaju pojęć oczekiwania czegoś takiego, jak wyzwolenie siebie samego.Jeśli chodzi o doskonałość szczodrości, definiowana jest ona w ten sposób, że szczodrość staje się doskonała, kiedy jest całkowicie pokonane lgnięciedo 'ja’, lgnięcie do poczucia siebie i będąc wolnym od tego lgnięcia potrafimy w pełni ofiarować nasze ciało, nasze posiadłości i nasze zasługi.Oczywiście nie należy tego rozumieć w ten sposób, że mamy biegać nago i mówić: bierzcie, moje ciało jest dla was. Należy to rozumieć jakocałkowite wewnętrzne porzucenie lgnięcia do poczucia, że ja jestem tym ciałem i muszę to ochraniać, najważniejsze, abym dbał o dobro mnie, czylitego ciała.Drugą paramitą jest paramita etyki, etycznej samodyscypliny. Asanga mówi o tym, że osoba, która nie jest zdyscyplinowana, która nie potrafizachować samodyscypliny, z całą pewnością nie osiągnie braku lgnięcia do poczucia 'ja’. Normalnie etykę definiuje się w ten sposób, że jest to zdolność do wykonywania właściwych działań we właściwym czasie, postępowanie we właściwy sposób we właściwym czasie. Jednak tutaj etyka jestrozumiana inaczej. Powiedziane jest, że jeżeli ktoś nie potrafi zachować przytomnej uważności, tak aby dzięki temu w pełni kontrolować swoje ciało,mowę i umysł, to jakże można tu mówić o tym, że w całkowicie nieegoistyczny sposób potrafi zawsze, w każdej sytuacji i wszędzie działać dla dobraczujących istot. A więc znowu to nieegoistyczne nastawienie jest czymś kluczowym.Ogólnie mówi się więc, że etyka jest dyscypliną robienia tego, co jest właśnie do zrobienia. Nie oznacza to więc planowania, myślenia wcześniej, żemuszę się zachować w taki a taki sposób, zrobić to czy to. Kiedy rozwinie się prawdziwą etykę, jest to po prostu tylko robienie tego, co właśnie wdanej chwili jest właściwe do zrobienia i robienie tego non stop w każdej chwili. A więc jest to bardzo trudne do rozwinięcia przez tych, którzy mająumysł bardzo wybiegający w przyszłość, planujący, wyobrażający sobie: muszę się tak zachować, tak nie powinienem się zachować. Etyka jest tutajrozumiana jako wprowadzenie w działanie podstawowego zrozumienia braku trwałej jaźni.Etyka oznacza wolność od tworzenia pojęć, wolność od konceptualizowania. Jeżeli więc mamy działania, które są w pełni zaplanowane, działania,które opierają się na jakichś ściśle określonych pojęciach, nie jest to prawdziwa etyka wolna od konceptualizacji. Dlatego aby rozwinąć tę prawdziwąetykę, musimy pokonać nasze pojęcia lgnięcia do poczucia 'ja’.Asanga mówi, że dla praktykującego każda trudna chwila czy też każde wyzwanie jest jak drogocenny klejnot, ponieważ każde takie wyzwanie, każdatrudna chwila pozwala nam sprawdzić, czy to, co praktykujemy, jest prawdziwie etycznym postępowaniem, jest postępowaniem, które płynie zezrozumienia braku trwałej jaźni czy też jest tylko udawaniem, odgrywaniem pewnych ról, których się nauczyliśmy. Dlatego dla praktykującego każdatrudna chwila staje się okazją do praktykowania cierpliwości, tolerancji, trzeciej paramity.Asanga mówi dalej, że gdyby nie było czujących istot, nie byłoby również buddów. Dlatego, że gdyby nie było przeciwstawnych okoliczności, które sąstwarzane przez innych, nigdy nie mielibyśmy możliwości rozwinięcia pewności, że nasze działanie jest całkowicie wolne od egoizmu. Zamiastciągłego zastanawiania się, kto jest winien, kto nam co niewłaściwie zrobił lub powiedział i dlaczego, wszyscy przecież tracimy tyle czasu na ciągłezastanawianie się, kto nas krzywdzi i dlaczego, zamiast tego lepiej byłoby poświęcić uwagę rozwijaniu i utrwalaniu cierpliwości. Sprawdzać w takimdziałaniu, czy nasza reakcja nie ukazuje, że jesteśmy pełni pojęć, pełni takiego sztywnego trzymania się, kurczowego trzymania się poczucia ?ja?.Każdą sytuację, która jest przeciwstawna, powinniśmy wykorzystać jako okazję, szansę do dalszego rozwinięcia naszej cierpliwości.Łatwo jest o cierpliwość wobec tych, którzy odpowiadają naszym poglądom, naszym wyobrażeniom na temat tego, jacy powinni być, ale czasami,kiedy inni nie odpowiadają naszym wyobrażeniom, jacy powinni być, myślimy, że oni są głupi, że robią coś niewłaściwie, stajemy się wobec nichnietolerancyjni. Nieraz zdarza się, że medytujący popadają w taką skłonność bycia cierpliwym wobec tych, którzy nam sprzyjają, a niecierpliwymwobec niesprzyjających okoliczności. Bywa, że zamiast pogłębiającego się zrozumienia, zamiast wzrastającej elastyczności naszego umysłu, staje sięten umysł coraz bardziej zawężony, coraz bardziej nieelastyczny, coraz łatwiej popadamy w irytację. Mimo że mijają lata, w czasie których siedzimy wmedytacji, nazywamy siebie medytującymi, to jednak pojawia się w nas tylko coraz więcej nietolerancji i umysł staje się coraz sztywniejszy.Bywa, że niektórzy robią pewne rzeczy pomimo tego, że tego nie lubią, robią to, ponieważ nauczyciel im tak powiedział, ponieważ ktoś im tak kazał.To również nie jest cierpliwość, nie jest tolerancja. Ta postawa jest sztuczną cierpliwością. Tu, w tym tekście mówimy o prawdziwej paramicie, o prawdziwej doskonałości, która jest owocem całej medytacji. Tak naprawdę z tego punktu widzenia widać, że jeżeli ktoś jest niecierpliwy, brak mucierpliwości, to znaczy że nie rozumie dharmy.Powinniśmy sprawdzać siebie, zadawać sobie pytanie, dlaczego jest tak, że nie lubimy innych czy nie lubimy kogoś. Jak wiele musi się zmienić w tymkimś albo jak wiele musi się zmienić w zewnętrznej sytuacji, żebyśmy poczuli się szczęśliwi albo żebyśmy poczuli się cierpliwi i tolerancyjni.Powinniśmy stale sprawdzać siebie i szukać przyczyny w naszym umyśle.W dzisiejszych czasach – nie wiem czemu mówi się, że są to zdegenerowane czasy – obserwuje się szczególny brak tolerancji, brak cierpliwości.Ćwiczymy się w różnych rzeczach albo wykonujemy różne prace, ale brakuje nam cierpliwości w doprowadzeniu tego aż do końca, do rezultatu, doosiągnięcia jakiegoś owocu. Kiedy pojawiają się jakiekolwiek trudności, natychmiast poddajemy się, zmieniamy miejsce, praktyka wydaje się zbyttrudna, zmieniamy ją, szukamy jakiejś innej, która będzie łatwiejsza. Kiedy jakaś praca wydaje się zbyt trudna, zmieniamy ją, szukamy jakiejś innej,która będzie łatwiejsza. Można to porównać do sytuacji, jak byśmy małą roślinkę próbowali posadzić w jednym miejscu, następnego dnia przesadzili jąw inne miejsce, następnego jeszcze w inne i w ten sposób ta mała roślinka nigdy nie ma czasu, żeby się naprawdę dobrze zakorzenić i żeby dzięki temuwzrastać. Podobnie – jeśli nie pozwolimy sobie pobyć w jakiejś sytuacji, kontynuować coś pomimo przeciwności, starać się doprowadzić to do jakiegoś pozytywnego rezultatu, jeśli nie rozwiniemy tego, to nigdy nie zakorzenimy naszej praktyki, nigdy nie zapuści ona korzeni cierpliwości.Tekst mówi dalej – nie uciekaj od przeciwstawnych okoliczności, ale patrz na nie jak na duchowego nauczyciela. Doceń je jak drogocenny klejnot, jakosprawdzian, jak dalece szczerze praktykujesz cierpliwość wobec wszelkich sytuacji. Znaczy to, że kiedy napotykamy jakieś trudne okoliczności, nie powinniśmy natychmiast poddawać się, natychmiast wycofywać się, ale powinniśmy kontynuować nasze wysiłki w jakimś kierunku, tak żebydoprowadzić dzieło do końca. A jeżeli sytuacje stają się bardzo trudne, będziemy mogli rozwinąć naprawdę wiele cierpliwości, tak żeby bez lgnięciado ego potrafić w tym wytrwać, co jest, bądź co bądź, celem naszej praktyki, to przecięcie lgnięcia do poczucia 'ja’.Teraz następuje wyjaśnienie czwartej paramity, paramity radosnych wysiłków, paramity pilności. Tekst mówi, że skoro tyle pracy, tyle wysiłku potrafimy włożyć w to, żeby osiągnąć jakiś światowy cel – tak jak np. ktoś, kogo włosy stanęłyby w ogniach, nie potrafi wytrzymać nawet chwili, żebynie ruszyć do gaszenia tego – tak samo, kiedy jesteśmy uwięzieni w uwarunkowanej egzystencji, powinniśmy natychmiast ruszyć do pracy w celuuwolnienia się z tej egzystencji.Jeżeli popatrzymy na wszystkie sześć sfer egzystencji, popatrzymy na wszystkie czujące istoty, gdzie każdy posiada swoje własne podejście, swójwłasny rodzaj konceptualnego podejścia, albo popatrzymy na wielką rodzinę ludzi, wy i ja, wszyscy jesteśmy ludźmi i wszyscy ciągle czynimy takwiele wysiłków, jeśli przyjrzymy się temu, to zobaczymy, że zwykle są to wysiłki czynione wyłącznie dla swojego własnego pożytku, potrafimywłożyć tak wiele pracy w to, żeby osiągnąć jakieś korzyści dla siebie samych. Czy będą to korzyści w postaci zdobycia jakichś rzeczy, czy będą tokorzyści w postaci zdobycia jakichś pochwał czy jakichś osobistych zasług – tak czy inaczej, to wszystko, co osiągamy, choć dążenie do tegoosiągnięcia wydaje nam się niezwykle logiczne, w rzeczywistości jest to dążenie do rzeczy nie dających logicznego sensu. Ponieważ w rzeczywistościwszystkie te cele, do których dążymy, są całkowicie iluzoryczne. Tak wiele wysiłku wkładamy, aby osiągnąć to, co jest złudne, co naprawdę nieistnieje. Skoro tak, to tym bardziej powinniśmy być gotowi włożyć jeszcze więcej wysiłku w rozwinięcie pierwotnej mądrości.Jeśli zawsze dążymy tylko do osiągnięcia swoich własnych celów, czy będą to cele, które stawiamy sobie w zewnętrznym świecie, osiągnięcieokreślonej pozycji, osiągnięcie określonego posiadania, czy też dążymy do osiągnięcia własnych celów, takich jak np. zdobycie dobrego mniemania osobie wśród innych czy zdobycie sławy, zdobycie poklasku, jeśli dążymy tylko do tego, to w rzeczywistości stwarzamy tylko ciągle przyczyny tego, żenadal będziemy tkwić w emocjonalnym pomieszaniu, będziemy stwarzać przyczyny tego, że jeszcze mocniej będziemy trzymać się tego poczuciasiebie, poczucia 'ja’, a więc ciągle tkwiąc w iluzji, utrwalamy jeszcze bardziej ten fakt, że tkwimy w iluzji, utrwalamy jeszcze bardziej to bycie w pomieszaniu.Jeżeli medytujemy we właściwy, autentyczny sposób, to powinno się w wyniku tego pojawić zrozumienie tego, że dążenie do własnego celu jestzupełnie bezsensowne, bowiem przede wszystkim nie ma trwałego 'ja’, które ma osiągnąć z tego jakiś zysk. I dzięki temu zrozumieniu może się pojawić taka przemiana, dzięki której będziemy mogli przejawić, będziemy mogli zamanifestować więcej takich cech, jak bycie życzliwym, byciedobrym dla innych. Takie właśnie cechy będą oznaką tego, że pojawiło się rzeczywiście jakieś głębsze zrozumienie w naszej praktyce. Bywa tak, żeniektórzy medytujący potrafią np. mówić o pustce, mówić o urzeczywistnieniu i wydaje się, że robią to w bardzo mądry sposób, potrafią odpowiedziećna każde pytanie dotyczące ostatecznej prawdy, ale nie okazują żadnych oznak tego, że osiągnęli faktycznie takie zrozumienie. Brak jest życzliwości, brak jest dobroci. Albo jeśli już ją potrafią okazać, to tylko wobec tych, których lubią albo którzy wobec nich samych okazują pozytywne nastawienie.To nasze zrozumienie powinniśmy zastosować w ten sposób, aby dało nam ono siłę do napotykania różnych nowych, nawet przeciwstawnychokoliczności. Jeżeli spotykamy takie przeciwstawne czy trudne okoliczności, powinniśmy z tego wyciągnąć jeszcze więcej siły, jeszcze więcej wysiłkuw utrzymywaniu ciągłej, niezachwianej przytomności.Dalej Asanga mówi, że dzięki podstawie niewzburzonej, nierozproszonej praktyki szine czyli praktyki uspokajającej, wyciszającej medytacji, która przyniesie owoc w postaci osiągnięcia wglądu (lhagthong), dzięki temu praktykujący pokona ciemności niewiedzy. Wszyscy mamy pięć zmysłów, aczęsto o świadomości mentalnej mówi się jako o szóstym zmyśle, mówimy więc o sześciu bramach, sześciu zmysłach. Mamy również sześć rodzajów obiektów odpowiadających temu, a więc świadomości wzrokowej będzie odpowiadać obiekt kształt itd. Tych sześć świadomości wchodzi w pewienrodzaj relacji z sześcioma rodzajami obiektów, wchodzi w relacje poprzez sześć zmysłów. Mamy więc sześć świadomości, sześć bram i sześćobiektów, co razem daje osiemnaście tzw. dhatu, osiemnaście elementów. Mówi się, że te osiemnaście dhatu, osiemnaście elementów jest podstawą, naktórej wyrastają wszelkiego rodzaju koncepcje, wszelkie pojęcia, wszelkie nazywanie nazw itd.Praktyka szine ma prowadzić do tego, aby dzięki jednoupunktowieniu wszystkie te osiemnaście dhatu wyćwiczyć w ten sposób, aby nie były postrzegane jako osiemnaście różnych elementów, ale żeby wszystkie były postrzegane jako przejaw tego samego umysłu. W tym kontekście, jakmówimy o pojedynczym czy jednym umyśle, to nie chodzi tutaj o liczbę, tylko jest raczej odniesienie do podstawy umysłu. Kiedy szine jestdoprowadzone do doskonałości, to wszystkie te osiemnaście dhatu zostaje sprowadzone do jednego punktu, w którym zostają rozpoznane poprzez przytomną, jasną świadomość.Dlaczego tak trudne jest doprowadzenie tych wszystkich osiemnastu elementów do jednoupunktowienia i do postrzegania ich jasną świadomością? Jesttak dlatego, że jesteśmy przyzwyczajeni, mamy nawyk do ciągłego poruszania się tych osiemnastu elementów. W tekście tych osiemnaście elementóww relacji do podstawy umysłu jest porównane jak promienie słońca do samego słońca. Jednak my ciągle mamy skłonność do rozdzielania tychosiemnastu elementów. Najpierw rozdzielamy, sądzimy, że obiekt, który jest postrzegany przez świadomość, że są to dwie różne rzeczy i że jeszczeświadomość, tak jak np. oko, które widzi jakiś kształt, że jest dodatkowo czymś różnym. Tak samo zaczynamy rozróżniać, myślimy, że to, co postrzegane jest przez oko, jest czymś całkowicie innym niż to, co jest postrzegane przez ucho i całkowicie innym niż to, co jest odczuwane poprzezskórę, np. dotyk. Widzimy więc, że kiedy następuje rozróżnianie, następuje rozdzielanie tych osiemnastu elementów postrzeganych jako różne, pojawia się w tym wielkie rozproszenie, wielkie pomieszanie. Jednakże to rozproszenie i pomieszanie nie pochodzi z braku zdolności utrzymaniaświadomości w jednym miejscu, ale pochodzi ono z tej różnorodności ciągłego przejawiania tak rozmaitych aspektów różnych świadomości, takrozmaitych myśli. Kiedy pojawia się ta rozmaitość aspektów i chwytamy te poszczególne zjawiska jako coś całkowicie różnego, odrębnego, to to stajesię przyczyną naszego rozproszenia, pomieszania. Gdybyśmy zaś rozpoznali wspólną, jednakową naturę tych wszystkich zjawisk, wówczas nie ma podstawy do pomieszania.Jeśli ktoś nie medytuje, to najczęściej nie uświadamia sobie tego wszystkiego i myśli, że nie ma w tym żadnego problemu. Można by użyć tu porównania do wiru wodnego. Jeżeli spoglądamy z zewnątrz, to widzimy tylko powierzchowność tego i wydaje nam się, że nie ma tam tak wieleruchu, jest tylko troszkę poruszenia na powierzchni. Jeśli jednak potrafimy spojrzeć w głąb tego wiru, widzimy, jak wiele jest tam ruchu, jak wiele jesttam energii, tego poruszania się. Ale dostrzegamy to dopiero wtedy, kiedy zagłębimy się w wir. Podobnie medytujący, którzy są bardzo egoistycznialbo którzy popadają w wielkie lenistwo, też nie dostrzegają tutaj wielkiego problemu, bo nie są świadomi tego. Ale ktoś szczerze praktykujący, ktośkto ma solidną podstawę w praktyce szine, zaczyna sobie uświadamiać cały ten proces. Widzi, w jaki sposób z nierozpoznawania natury umysłu powstaje pojęciowe lgnięcie, lgnięcie do poczucia, że istnieje coś realnego, solidnego. Jak na bazie tego pierwszego pojęcia powstają następnekoncepty i jeszcze następne i jak powstaje całe to pomieszanie. Tego wszystkiego jest świadomy tylko ktoś, kto ma naprawdę stabilną podstawę w praktyce szine.Początkujący medytujący czasami dziwią się ilością chaosu, który dostrzegają w swoim umyśle. Widzą, jak wiele myśli zaczyna się pojawiać. Jeżeliktoś jest rzeczywiście szczerze, dogłębnie medytujący, jeśli ktoś spogląda na naturę umysłu, będzie widział, skąd bierze się to całe pomieszanie, skąd bierze się tak wielka rozmaitość tych wszystkich myśli. Ale bardzo często jest tak, że ktoś, kto rozpoczyna medytację, jest całkowicie zaszokowany,zadziwiony ilością tego wszystkiego, co w sobie dostrzega. Myśli wtedy czasami: nie będę w stanie rozwinąć w ogóle żadnej przytomności, nie będę wstanie rozwinąć żadnej uwagi, jest we mnie tak wiele rozproszenia i tak wiele chaosu. Takie doświadczenie pojawia się tylko wtedy, jeżeli medytacjazmierza rzeczywiście w dobrą stronę, bo to oznacza, że ktoś naprawdę spogląda na siebie, naprawdę uświadamia sobie, jak wiele jest w nimrozmaitego pomieszanego myślenia.Powiedziane jest, że jeżeli jedną chwilę, jeden najmniejszy moment czasu, jedną chwilę podzieliliśmy na 64 części, to w 1/64 takiej najkrótszej chwilizwykła czująca istota jest w stanie wyprodukować jednocześnie 84 tysiące różnego rodzaju emocji, różnego rodzaju pomieszania. A więc tych myśli jest w nas naprawdę bardzo, bardzo wiele. W szine uczymy się tego, jak być świadomym swojego umysłu, spoglądamy na umysł. Niektórzy mają takieromantyczne wyobrażenie, że to oznacza, że spoczywasz w takiej naprawdę spokojnej świadomości, czasem pojawia się jakaś myśl, przyglądasz się, jak ona się pojawia, później widzisz, jak ona zanika. Ale to nie jest tak romantycznie. Z chwili na chwilę pojawia się rozmaita ilość rozpraszającychmyśli i uczuć i tylko dzięki doskonałości szine będziemy w stanie, spoglądając na to wszystko, doświadczyć natury umysłu.Widzimy więc wyraźnie, że nasz problem nie zostanie rozwiązany przez ucinanie kolejnych liści drzewa, bo na ich miejsce odrosną nowe. Tak samonasz problem nie zostanie rozwiązany w umyśle przez obcinanie kolejnych myśli. Trzeba uciąć to u samego korzenia. Dlatego właśnie dziękirozwinięciu doskonałej medytacji szine będziemy w stanie przekroczyć to, będziemy w stanie wejść w medytację lhagthong, to znaczy w dogłębnewidzenie natury umysłu. Będziemy w stanie docenić ten aspekt ostatecznej prawdy i zastosować go.Dzięki zastosowaniu połączenia medytacji szine (medytacji uspokajającej) oraz medytacji wglądu, jeśli połączymy te dwie, jeśli opierając się nauspokajającej, wyciszającej medytacji szine przejdziemy do medytacji wglądu, tylko dzięki takiemu połączeniu będziemy w stanie rozwinąć pierwotnąmądrość, pierwotną świadomość natury umysłu. Można by powiedzieć, że szine jest znaniem, rozpoznawaniem poszczególnych myśli. Lhagthong jestrozpoznawaniem natury tych myśli. Natomiast dzięki nierozdzielności szine i lhagthong, dzięki połączeniu szine i lhagthong osiągnie się prawdziweznaczenie braku trwałego 'ja’, rozpozna się prawdziwe znaczenie ostatecznej natury umysłu.Zostały tutaj wyjaśnione nauki o sześciu paramitach z perspektywy widzenia wielkiego wozu, z perspektywy widzenia mahajany z zastosowaniem czyteż ze spojrzeniem z punktu widzenia ostatecznej prawdy, z punktu widzenia paramity mądrości. Dalej będziemy kontynuować z kilkoma uwagamimówiącymi o spojrzeniu na paramity z punktu widzenia dzogczen, w oparciu o teksty Longczienpy i o teksty Patrula Rinpocze.Ale jestem pewna, że zrozumienie tych nauk z punktu dzogczen będzie dla was o wiele łatwiejsze, jeżeli zaczniecie praktykować szczodrość jakrównież właściwe postępowanie już od tej chwili, już od teraz. Jeżeli będziecie cały czas szczodrzy, będziecie praktykować właściwe postępowanie, będziecie stale utrzymywać tolerancję i cierpliwość bez żadnego wahania, w każdej sytuacji, będziecie non stop utrzymywać wysiłki wkontynuowaniu, w podtrzymywaniu tej świadomości, będziecie praktykować medytację uspokojenia umysłu i wglądu również bez chwili przerwy.Jeśli to naprawdę zastosujecie, będziecie mogli zrozumieć sześć paramit z punktu widzenia dzogczen. Jeżeli jednak będziecie mieli z tym trudności,możemy podyskutować trochę nad tymi naukami, jak to praktycznie zrobić.Jeśli ktoś jest naprawdę przekonany o pożytkach płynących z takiej praktyki, o konieczności jej zastosowania, to będzie wykonywać tę praktykę takczy inaczej. Bo po prostu jest to pożyteczne, warto to robić. Jeżeli ktoś jest taki wahający się, nie wie, czy warto to praktykować, czy jest sens się temu poświęcić, to pewnie tak samo będzie się wahać, nawet jeśli usłyszy o sześciu paramitach z punktu widzenia dzogczen. Jedynym powodem, dlaktórego moglibyśmy nie chcieć praktykować sześciu paramit, jest niezrozumienie natury nas samych, jest niezrozumienie natury naszego umysłu. A oczym mówi dzogczen? Właśnie o zrozumieniu tej natury.Wczoraj skończyliśmy omawianie sześciu paramit na doskonałości samadhi. Powiedziane było, że jeśli stworzymy stabilną, solidną podstawę szineczyli siamathy, medytacji uspokajającej, to następnie rozwinie się ona w lhagthong, w praktykę wglądu, w sanskrycie wipasiana. Jeżeli szine będzie połączone z lhagthong, to dzięki temu nauczymy się spoczywać w doskonałej równowadze, w pierwotnej świadomości wolnej od wszelkiejchwytliwości. Nazywane jest to doskonałością medytacji (tyb. samten).W odniesieniu do omawiania paramity szczodrości czy też do etycznej samodyscypliny, do cierpliwości zwanej też tolerancją, do entuzjastycznychwysiłków, do medytacji – w przypadku każdej z tych paramit w wyjaśnieniach nacisk położony był na intencję spoglądania do wewnątrz, spoglądaniana swój własny umysł i przecięcia lgnięcia do ego. Dzięki temu, kiedy rozpuści się nasze lgnięcie do ego, do poczucia 'ja’, wówczas będzie w staniespontanicznie przejawić się pierwotna świadomość całkowicie wolna od wszelkich pojęć, wszelkich konceptów. Te pojęcia, koncepty pojawiają siętylko wtedy, kiedy jest lgnięcie do poczucia 'ja’.Jest takie powiedzenie tybetańskie, które mówi o stworzonej sztucznie medytacji, medytacji, która jest jakby sztucznie wytworzona. Ta sztuczniestworzona medytacja, sfabrykowana medytacja jest bardzo częstą skłonnością, którą mamy pewnie wszyscy. Jest tak, ponieważ stajemy sięniewolnikami tego, co postrzegamy, jesteśmy schwytani w tę ciągłą grę, w ciągłe przejawy zmieniających się różnych zjawisk, zmieniających sięciągle osiemnastu elementów, które wczoraj były omawiane. Ta ciągła gra osiemnastu elementów sprawia, że pozwalamy również naszej ciągle kroczyć za tymi zmieniającymi się obrazami i być wplątanym w taką ciągłą zmianę i rozproszenie.Przypomnę jeszcze, co to jest tych osiemnaście elementów. Najpierw mamy sześć zmysłów: wzrok, słuch, węch, smak, dotyk, zdolność postrzeganiazjawisk mentalnych. Mamy sześć obiektów tych zmysłów: kształty, dźwięki, zapachy, smaki, odczucia i mentalne zjawiska. Mamy też sześćświadomości: świadomość wzrokowa, świadomość słuchowa, świadomość zapachowa, świadomość smaku, świadomość dotyku i świadomośćmentalna. Mamy więc trzy grupy po sześć: zmysłów, obiektów i świadomości. Razem tworzy to osiemnaście elementów. Tych osiemnaście elementówomawiałam dokładnie dwa lata temu, kiedy tu byłam. Ci, którzy byli poprzednio, na pewno doskonale to pamiętają i nie ma potrzeby tego ponowniewyjaśniać. Tym razem skupimy się raczej na podstawie, z której pochodzi tych osiemnaście elementów.Tą podstawą, w której się one rozgrywają i z której pochodzą, jest umysł. Jeżeli pojawia się jakikolwiek ruch, jakiekolwiek poruszenie w tej podstawie,to jest to właśnie tym czynnikiem, który stanowi przejawianie się osiemnastu elementów. Np. pojawia się jakiś obiekt wzrokowy, pojawia się kształt.Poprzez organ wzroku, poprzez oko świadomość jest w stanie postrzegać ten kształt. Z punktu widzenia np. madhiamiki, kiedy mówimy o odkryciu, ouświadomieniu sobie ostatecznej prawdy, to chodzi tutaj o zdolność bycia świadomym, w jaki sposób przejawia się, w jaki sposób ma miejsceświadomość wzrokowa. Kiedy medytujący zrozumie, w jaki sposób przejawia się forma i jak następuje jej postrzeganie, to w ten sposób zrozumie to,co dotyczy samej istoty, natury formy. Wytwarzając koncepty, myśląc w pojęciowy sposób, nie zrozumiemy prawdziwej natury tego, w jaki sposób przejawia się formę, jak zachodzi jej postrzeganie, ale raczej będziemy mieli do czynienia z produktem, z czymś wtórnym, co pojawia się po samymfakcie postrzegania formy.Zrozumienie oznacza postrzeganie natury zjawiska, oznacza mądrość, oznacza ostateczną prawdę, oznacza przecięcie się przez lgnięcie do poczucia 'ja’i oznacza przecięcie się przez wszelkie pojęciowe rozumowanie. Dlatego też rozumiemy, że mądrość nie może być czymś cząstkowym, nie może byćczymś złożonym, czymś uwarunkowanym. Ta mądrość rozumiana jest jako prawda, jako w pełni prawdziwe postrzeganie natury zjawisk. Można też powiedzieć, że jest jakby całkowicie do końca zdrowym rozsądkiem.Ale normalnie umysł jest zakryty, zakryty jest różnymi nawykowymi skłonnościami, które sprawiają, że nie postrzegamy czysto samej natury zjawisk,ale raczej operujemy tylko pojęciami, wyobrażeniami na temat tego postrzegania. I powiedziane jest, że taki właśnie dyskursywny umysł czyli umysł pełen pojęciowego myślenia, nie widzi zjawisk bezpośrednio takimi, jakimi one są. Kiedy nasz umysł jest uchwycony przez to pojęciowe myślenie, tonie postrzegamy bezpośrednio zjawisk, postrzegamy jedynie jakby końcowy produkt, to, co następuje po postrzeganiu, a więc pewne pojęcia, konceptydotyczące tego, co właśnie postrzegaliśmy. Prawda względna to jest samo przejawienie się i odnośnie tego przejawienia, które postrzegamy, z powodu pojęciowego myślenia mamy poczucie, że jest czymś bardzo trwałym, bardzo solidnym i przydajemy temu dużo więcej trwałości i realności, niż ma tonaprawdę, niż jest potrzeba.Kiedy z buddyjskiej perspektywy mówimy o zrozumieniu pustki, o zrozumieniu ostatecznej prawdy, to mówiąc o pustce nie mamy na myśli tego, żerelatywna prawda, względna prawda ma się całkowicie rozpuścić, że zjawiska mają zniknąć. To nie jest znaczenie pustki. Znaczenie pustki jest takie,że powinniśmy zrozumieć względną prawdę całkowicie bez lgnięcia, bez narzucania jakichkolwiek konceptów, pojęć w odniesieniu do tej względnej prawdy. Kiedy taki pełen pojęciowych skłonności umysł widzi jakieś zjawisko albo kiedy taki umysł postrzega jakiś dźwięk, zapach, smak, dotyk czyteż jest świadomy jakiejś myśli, to nie potrafi skoncentrować się na poszczególnych elementach tego postrzegania. Nie widzi jasno poszczególnychelementów składających się na to postrzeganie, nie widzi źródła pochodzenia tych zjawisk, nie widzi ich esencji, nie rozumie tych poszczególnychfragmentów, ale widzi jedynie całościowy, końcowy produkt, pewne wrażenie, złudzenie, które powstaje, a w szczególności tym końcowym produktem jest pewne pojęcie, myśl wytworzona na temat tego, co postrzegaliśmy. A więc skupiamy się raczej na tych konceptach, pojęciachdotyczących tego, co postrzegaliśmy, zamiast prawdziwego przeanalizowania esencji, natury oraz źródła myśli, która się pojawiła, albo formy, którąwidzieliśmy, albo dźwięku, który słyszymy, czy też zapachu, który czujemy, albo dotyku, który odczuwamy. Nie widzimy poszczególnych elementówtego procesu postrzegania, tylko skupiamy się na tym końcowym zjawisku, którym jest pewne pojęcie o tym, co postrzegamy.Gdybyśmy naprawdę głęboko, prawdziwie przeanalizowali, w jaki sposób pojawia się sześć obiektów świadomości, gdybyśmy to naprawdę głębokosprawdzili, to zobaczylibyśmy, że te obiekty nie posiadają jakiejś trwałej, realnej istności, jakiegoś samoistnego bytu. Gdyby tak było na przykład, żedany produkt jest przez wszystkich postrzegany dokładnie w ten sam sposób, byłoby to pewnym dowodem na to, że ten obiekt jest czymś naprawdęrealnym. Niemniej każdy postrzega to na swój sposób, każdy nadaje temu swoje osobiste oceny, nadaje temu swoje osobiste nazwy, co oznacza, żetakie wartości nie są częścią samego obiektu i co oznacza, że ten obiekt nie jest sam w sobie samoistnym, realnym bytem. Weźmy taki przykład: nawetodczucie szczęścia czy cierpienia jest czymś bardzo indywidualnym, każdy rozumie to w całkowicie inny sposób. A więc np. takie coś, jak myśl,odczucie, doświadczenie szczęścia czy cierpienia, okazują się nie być jakąś jedną, niezmienną rzeczą, ale jest to coś, co ma różne podziały, co jestzmienne, co ulega ciągłym przemianom. A to jest dowód na to, że nie jest to realnym, samoistnym bytem, tylko jest to czymś całkowicieuwarunkowanym, iluzorycznym.Wszelkie zjawiska, jakiekolwiek się przejawiają, a mówiąc tu o wszelkich zjawiskach mamy na myśli sześć rodzajów obiektów, obiekty postrzegane przez nasz wzrok, słuch, węch, smak, dotyk i wszelkie mentalne pojęcia, które są obiektem świadomości mentalnej – wszelkie te zjawiska nie mają wsobie żadnej trwałości, każde z nich podlega ciągłym przemianom, podlega ciągłym zmianom i nie ma w związku z tym żadnego dowodu, niczego, cowskazywałoby na to, że są one realnie istniejące. Ich zmienność ukazuje, że są właśnie iluzoryczne. To ciągłe analizowanie wszystkich obiektów,wszystkich zjawisk, które się pojawiają, nazywa się pradżniaparamitą, szóstą paramitą, doskonałością mądrości. Ta szósta paramita jest pogłębieniemwipasiany, pogłębieniem wglądu i polega to na analizowaniu natury wszystkich zjawisk.Tekst mówi dalej, że bez poprzedzania sześciu paramit mądrością czy też można powiedzieć bez połączenia sześciu paramit z mądrością, nie osiągniesię oświecenia. Ale jeśli sześć paramit połączymy z taką mądrością, z takim zrozumieniem, to dzięki temu osiągniemy to, co nazywa się …… mi tokpaczyli wolność od pojęcia trzech obiektów: podmiotu, przedmiotu i działania. Ta wolność od tych trzech pojęć oznacza tutaj wolność od lgnięcia do poczucia tych trzech: podmiotu, przedmiotu i działania, w odniesieniu do osiemnastu elementów, a więc wszystkich tych obiektów i postrzegania tychobiektów, wolność od lgnięcia do poczucia ich realności, a więc urzeczywistnienie pustki.Po to, aby te paramity stały się rzeczywiście doskonałościami, żeby stały się paramitami, muszą być wolne od tego pojęcia podmiotu, przedmiotu idziałania. Szczodrość musi więc być praktykowana całkowicie w wolności od poczucia podmiotu, przedmiotu i działania. Etyka musi być całkowiciewolna od poczucia podmiotu, przedmiotu i działania. Cierpliwość musi być wolna od poczucia przedmiotu, podmiotu i działania. Pilność mysi byćwolna od poczucia podmiotu, przedmiotu i działania. Medytacja musi być wolna od poczucia podmiotu, przedmiotu i działania. Mądrość (pradżnia)musi być wolna od poczucia podmiotu, przedmiotu i działania. Normalnie mówimy o szczodrości przede wszystkim jako o czymś aktywnym, o pewnym działaniu, które wykonujemy. Jednak tutaj, w tych naukachzwracamy uwagę na to, aby sprawdzić, w jaki sposób to wykonujemy. Dobrze jest, aby medytujący kontemplował sobie przez pewien czas,uświadomił sobie, jak to jest naprawdę z nim, spojrzał w siebie samego i zobaczył, jak każdemu aktowi dawania, w który się angażuje, towarzyszycałkowicie niepotrzebne myślenie, poczucie 'ja daję tobie i co z tego będzie, jakie będą tego skutki’. Nasza szczodrość powinna być całkowicie wolnaod tego rodzaju myślenia. Praktykując szczodrość powinniśmy więc spojrzeć w głąb siebie samego, przeanalizować, sprawdzić, jakie nam towarzyszątutaj różne procesy mentalne i powinniśmy oczywiście ostatecznie dążyć do tego, abyśmy byli wolni od pojęcia 'mnie jako dającego’, 'komu daję’ i’samego dawania’.Tybetańskie pojęcie namtok tłumaczone jest zwykle jako pojęciowe myślenie. Co to jest właściwie to namtok? Oczywiście, z pewnego grubszego punktu widzenia oznacza to takie myślenie, które zasłania pierwotną mądrość, nie pozwala, aby ta pierwotna mądrość spontanicznie się przejawiła.Kiedy jednak spojrzymy głębiej na to, czym jest namtok, to stwierdzimy, że właściwie wszystko, każdy rodzaj aktywności jest namtok.Może nam się wydawać, że wszystko to, co powinniśmy praktykować, tak jak np. szczodrość, współczucie i wszystkie te inne pozytywne cechy, że to przynajmniej nie jest namtok, to nie jest to pojęciowe myślenie, które nas wiąże. Ale faktycznie, kiedy tylko pozwalamy na zaistnienie tych trzech: poczucia podmiotu, przedmiotu i samego działania, jeśli tylko pozwalamy, aby wkroczyły te trzy, wówczas już każdy taki rodzaj działania staje sięnamtok, staje się tym pojęciowym myśleniem. Będzie więc np. namtok szczodrości, będzie namtok współczucia. Jeśli pozwalamy na istnienie tychtrzech: podmiotu, przedmiotu i działania, wszystko to jest pojęciowym myśleniem.Kiedy więc mamy te …..nampartokpa czyli te pojęcia trzech kręgów, podmiotu, przedmiotu i działania, wówczas każde działanie staje się splamione.Jeżeli chcemy praktykować prawdziwą szczodrość, to musi być wolna od pojęcia tych trzech. Będzie więc szczodrość wolna od pojęcia podmiotu świadomości. przedmiotu i działania. Etyka wolna od pojęcia tych trzech. Cierpliwość wolna od pojęcia tych trzech itd. Tylko to jest tą ostateczną, autentyczną praktyką. No więc pomyślcie – jaka powinna być szczodrość, aby była rzeczywiście szczodrością wolną od tych trzech pojęć? Jaka ma być? Bez myślenia?Uważajcie, żeby to 'bez myślenie’ nie było po prostu głupotą. Pamiętajcie, wcześniej mówiłam o tym, że mądrość nie może być częściowa, mądrośćnie może być złożona, mądrość nie może być głupia. (głos z sali). To była propozycja. Stać się szczodrością, stać się paramitą. Rinpocze mówi: kiedymówisz 'stać się’, to już jest ukierunkowane na działanie. Całe nasze życie, ciągle przyklejamy różne etykietki, nadajemy wszystkiemu nazwy. Jeślichcemy przeciąć się przez to pomieszanie, musimy przeciąć się również przez skłonność do nazywania wszystkiego. Np. pustka albo pustość.Myślimy, że to powinno być czymś. Skoro jest puste, to znaczy wolne od czegoś, pozbawione czegoś. Wyobrażamy sobie, że musi być opróżnione zczegoś i w ten sposób już nadajemy temu pewne pojęcia, pewne wyobrażenia i to już nie jest prawdziwa pustka. Próbujemy opisać ostateczną prawdęsłowami i myślimy, że przetniemy się za pomocą słów przez pomieszanie.Spróbujcie opisać całkowitą wolność od pojęciowania za pomocą pojęciowych słów. A więc próbujemy: staniemy się doskonale współczujący. Jakainna propozycja? Jak paramita szczodrości czy inne paramity mogą stać się właśnie tym? Propozycja – bez poczucia siebie. Jeśli użyjesz określenia’uczucie’, 'czucie siebie’, to nie jest to właściwe. Lepiej powiedzieć – bez lgnięcia do poczucia siebie. Co jeszcze proponujecie? (głosy z sali). Ten, kto powiedział 'bez podmiotu, przedmiotu i działania’ – czy twoja szczodrość jest wolna od podmiotu, przedmiotu i działania? Oczywiście, powiesz 'nie’.Ale dlaczego nie? Co powstrzymuje cię od nie bycia świadomym natury umysłu? Niewiedza. Co jest niewiedzą? Jaka niewiedza? Ty to wiesz. Jakaniewiedza? Która niewiedza? Czym jest niewiedza? Najpierw nazywamy pewnego rodzaju pojęcia, stwarzamy nazwy, następnie wierzymy w to, że tak właśnie jest i w ten sposób utrwalamy te rzeczy.Dotyczy to np. gniewu, pragnienia, wszelkich innych uczuć. Najpierw nazywamy je w ten sposób, wierzymy: tak, ja mam gniew, ja mam pragnienie. Iwierząc w to, utrwalamy je. Sprawiamy, że one zaczynają faktycznie realnie się przejawiać.Jest taka historia, która mówi o pewnym joginie, który przez dwadzieścia lat medytował w jaskini. Medytował na bóstwo, które ma rogi, identyfikowałsiebie z tym bóstwem. Najpierw uwierzył w to bardzo mocno, a następnie, kiedy po dwudziestu latach próbował wyjść z jaskini, to nie mógł, ponieważrogi utkwiły w dziurze i nie mógł się z nimi w tej dziurze zmieścić. To jest tak, że najpierw o czymś myślimy, później zaczynamy w to wierzyć, że takwłaśnie jest, w końcu ta wiara staje się czymś bardzo solidnym, przekształca się w coś trwałego, realnego. Dotyczy to wszystkich zjawisk. Najpierwmyślimy, że one są, nazywamy to w ten sposób i ta wiara sprawia, że zjawiska stają się solidne, trwałe, realne. Ale ta wolność od tej wiary w realność jest właśnie tym.Można więc powiedzieć, że niedocenianie tego rodzaju myśli, nie dawanie im takiej wiary, jest czymś całkiem dobrym. Nie jest tak z kolei, żewystarczy tylko patrzeć na to w ten sposób, żeby widzieć nierealność tych wszystkich pojęć, nierealność tych wszystkich zjawisk. Przez samo tylkomyślenie, że to nie jest realne, że nie jest prawdziwe, nie uwolnimy się od nawykowych skłonności, które sprawiają, że ciągle przeżywamy światwłaśnie w ten sposób. Dlatego Asanga w tym tekście mówi, że tylko mądrość poprzedzona pozostałymi pięcioma paramitami (szczodrością, etyką itd.)doprowadzi do wyzwolenia. Dlatego nie wystarczy tylko być dobrym buddystą, być tylko wierzącym buddystą, np. płakać codziennie przed obrazkiemswojego guru, nie wystarczy rozwijać różnych dobrych właściwości – tylko praktyka, w której te pierwsze paramity połączone są razem z mądrością,tylko taka praktyka da wyzwolenie. Praktykowanie tych pięciu paramit razem z szóstą, z mądrością, doprowadzi do wyzwolenia. I dlatego te sześć paramit mierzy w jeden cel, ma jedno wspólne znaczenie, o którym Longczienpa mówi, że wszystkie razem paramity nazywają się po prostu bodhiczittą.Bodhiczitta po tybetańsku nazywa się dziangcziup sem i w tym tekście przedstawiona jest definicja, co to jest dziangcziup sem, w skrócie dziangsem,tłumaczone często jako 'oświecony umysł’ czy 'postawa oświecenia’. Dziang oznacza tutaj 'oczyszczenie’, oczyszczenie z wszelkiego pojęciowegomyślenia, natomiast cziup oznacza 'osiągnięcie’, osiągnięcie, urzeczywistnienie wolności od pojęciowego myślenia. Razem 'oświecony umysł’ oznaczawłaśnie doprowadzenie do perfekcji, doprowadzenie do doskonałości wszystkich sześciu paramit. Taki umysł, który jest obudzonym, przebudzonymumysłem, wolnym od pojęciowego myślenia, zawiera w sobie sześć paramit.W dwóch następnych linijkach Longczienpa mówi, że nie ma nauk innych, niż bodhiczitta. Dalej mówi, że w naukach o bodhiczitcie zawierają sięwszystkie dharmy, wszystkie nauki trzech czasów i dziesięciu kierunków. To, co mogłoby ukazać właściwości bodhiczitty, porównanie, które mogłobyto ukazać, to może być porównanie do nieograniczonej, rozległej przestrzeni.Bodhiczitta to jest dziangcziup sem. Sem po tybetańsku albo czitta w sanskrycie oznacza 'umysł, który jest bez przyczyny, który jest niezrodzony,który jest całkowicie wolny od wszelkich skrajności’. Umysł nie ma żadnej przyczyny, nie ma żadnego miejsca, w którym by powstał. Dlatego jestniezrodzony. Nie ma żadnego miejsca przebywania, dlatego mówi się, że jest poza możliwością wyrażenia, poza możliwością wysłowienia. I jestcałkowicie jak nieograniczona przestrzeń.Dalej tekst mówi jednak, że tak naprawdę nie można zrozumieć, czym jest bodhiczitta, nie można zrozumieć tego za pomocą żadnej metafory. A takiejmetafory używa się jedynie po to, aby pomóc pojęciowemu umysłowi zdobyć jakieś wyobrażenie na temat tego, co i tak jest niewyobrażalne.Jeszcze raz od początku. Umysł zwykłego początkującego praktykującego to jest umysł pełen myślenia, umysł, w którym stale się rozgrywająwszystkie z osiemnastu elementów.Kiedy mówimy o dharmie, mamy na myśli nauki, które zostały przekazane przez Buddę podczas pierwszego, później drugiego itd. obrotu kołemdharmy. Mamy więc nauki hinajany, mamy nauki mahajany, mamy nauki wadżrajany, które zawierają w sobie czyli rozwijają się później w naukisekretnej mantrajany. Dzieląc to wszystko w ten sposób, mówimy tradycyjnie o dziewięciu janach, o dziewięciu pojazdach czy o dwunastu pojazdach.Jednak te rozmaite podziały nauki dharmy trzeba rozumieć w ten sposób, że sama ta dharma jest jedynie umysłem. Jest to tak, jak umysł najpierwkogoś, kto jest małym dzieckiem, później staje się młodzieńcem itd. Ten umysł staje się coraz bardziej dojrzały. Podobnie trzeba rozumieć nauki.Oczywiście, że patrząc zewnętrznie, są tutaj pewne historyczne okresy rozwoju różnych nauk. Ale wewnętrzne znaczenie tego jest takie, że tewszystkie nauki są tylko umysłem i rozwijanie się nauk od małego pojazdu do coraz to dalszych, coraz głębszych etapów jest to tak, jak rozwój umysłuod najbardziej zwykłego, prostego, dziecięcego umysłu do coraz bardziej dojrzałego, który pojmuje coraz więcej. Kiedy więc zaczynamy takąduchową podróż, podróż prowadzącą do zrozumienia natury umysłu, podróż prowadzącą do dojrzałości, to jest to tak, że nasz umysł przechodzi przez poszczególne etapy. Umysł nasz jest na poziomie rozumienia odpowiadającemu ścieżce śrawaków itd.Tradycyjnie w dzogczen wszystkie poziomy nauki Buddy dzieli się na dziewięć jan. Mamy więc śrawakajanę, mamy praktikabuddajanę, mamy bodhisattwajanę. Następnie mamy krija-, upa- i jogatantrę. Mamy maha-, anu- i atijogę. Kiedy nasz umysł zaczyna praktykować, to nie jest tak, że sąto kolejne jany czyli kolejne etapy nauk, bo z każdą z tych jan związana jest pewna grupa nauk i praktyk. I te jany nie są czymś takim zewnętrznym,czego musimy się nauczyć. Ale kiedy umysł dochodzi do pewnego etapu, do zrozumienia, to jest to umysł, który jest na etapie śrawaki, na etapie praktikabuddy, na etapie bodhisattwy. Jest to umysł, który jest w stanie zrozumieć krija-, upa- czy jogatantrę. Jest to umysł, który np. dojdzie dozrozumienia atijogi i wtedy atijoga nie jest jakąś zewnętrzną nauką, którą musimy pojąć, ale sam umysł staje się atijogą, jest na poziomie atijogi.Jest to podobne do tego, co wczoraj mówiliśmy o oddzielaniu praktyki od naszego życia, kiedy praktyka nie staje się częścią nas samych. Jeżeli tak jest, to wówczas dana praktyka staje się czymś, co musimy wykonywać, staje się jakąś czynnością, jakimś działaniem, którego musimy się nauczyć.Jest to tak, że medytujemy na jakimś etapie, myślimy: ?aha, teraz zaczynam praktykować ścieżkę bodhisattwy? i uczymy się ścieżki bodhisattwy. Alew tym wypadku to jest trochę tak, jakby praktyka była tylko innym rodzajem ubrania, które mielibyśmy na siebie włożyć. To nie powinno być w tensposób. Faktycznie jest tak, że kiedy dochodzimy do praktykowania ścieżki bodhisattwy, to znaczy że umysł staje się bodhisattwą i ta ścieżka nie jest już czymś zewnętrznym do nauczenia się. To jest właśnie to, o czym Longczienpa mówi tutaj np. w odniesieniu do bodhiczitty. Kiedy nasz umysłstanie się bodhiczittą, to określenie, że nie ma innej dharmy poza bodhiczittą, oznacza, że nie mamy do przyswajania jakichś zewnętrznychumiejętności, których musimy się nauczyć, tylko po prostu jesteśmy bodhiczittą, działamy w ten sposób.Dalej Longczienpa mówi: wielu ludzi nie rozumie tego dziś. A odnosi się to do tego, co już wcześniej mówiliśmy. Jeżeli słuchamy jakichś nauk izaczynamy myśleć: aha, rozumiem te nauki – to ciągle te nauki są czymś zewnętrznym, nie są jeszcze nami. I w ten sposób myślimy nieraz, że np. jaksłuchamy nauczyciela mahamudry, wysłuchaliśmy tych nauk, to zaczynamy nazywać siebie: aha, jestem praktykującym mahamudrę. Albo słuchamynauczyciela wygłaszającego nauki dzogczen i zaczynamy mówić o sobie: jestem praktykującym dzogczen. Ale to nieprawda. Jeżeli nasz umysłosiągnie ten poziom, nasz umysł stanie się dzogczen, to dopiero wtedy jesteśmy praktykującymi dzogczen. Inaczej to jest tak, że lubimy nauki o dzogczen. To jest tak, jak gdybyśmy zakładali to ubranie. Albo jak w tej historii o człowieku z rogami. Wyobrażamy sobie, że praktykujemy dzogczen,ale to nie jest praktykowanie dzogczen.Umysł dzogczen oznacza umysł całkowicie wolny od uwarunkowań, umysł, który nigdy ani na chwilę nie odchodzi od doświadczenia tej ostatecznejnatury. Dopóki tak nie jest, nie jesteśmy praktykującymi dzogczen. Możemy mówić: aha, my lubimy tradycję dzogczen, nam podoba się dzogczen. Alenie jesteśmy praktykującymi dzogczen. Gdy podobają się nam jakieś nauki i zaczynamy je naśladować, to nie znaczy, że je praktykujemy. Jaksłuchaliśmy nauk dzogczen, to nie znaczy, że jesteśmy praktykującymi dzogczen. Gdyby tak było, to np. wszyscy słuchamy nauk Buddy, ale wcale tonie znaczy, że staliśmy się buddami. Tak samo było w tym przypadku, kiedy podobają nam się nauki mahamudry czy dzogczen – nie znaczy to, że praktykujemy mahamudrę czy dzogczen.Praktykując w ten sposób, kiedy patrzymy na siebie, stwierdzamy: aha, my wszyscy pragniemy osiągnąć ostateczną prawdę, wszyscy pragniemyosiągnąć oświecenie. I to jest bardzo dobrze, jest to pewien rodzaj aspiracji, która jest dobra. Ale jeśli szczerze się sobie przyjrzymy, to musimystwierdzić, że faktycznie tego jeszcze nie urzeczywistniliśmy. Np. poglądy buddyjskie uważane są za poglądy nieteistyczne. Jeżeli podchodzilibyśmy jednak do praktyki buddyjskiej utrzymując takie podejście, jakby było to podejściem teistycznym, to znaczy że nie jest to naprawdę buddyjskie podejście. Podchodząc w taki teistyczny sposób do Buddy,konceptualizujemy Buddę, konceptualizujemy Amitabhę, konceptualizujemy Czenrezika, konceptualizujemy Guru Rinpocze, konceptualizujemywszystkich nauczycieli z ostatnich 2,5 tysiąca lat. Zaczynamy rozróżniać: aha, ci są dobrzy, ci są źli, ci są lepsi, ci gorsi. Zaczynamy przystępować do partii tego czy tego nauczyciela i w ten sposób okazuje się, że nie rozumiemy nawet najbardziej podstawowej podstawy, nie rozumiemy schronienia. A jeśli nie rozumiemy schronienia, to nie ma sensu nawet wspominać o czymś takim, jak dzogczen.Wszyscy mamy taką skłonność, takie pragnienie: chciałbym urzeczywistnić ostateczną prawdę. Ale chciałbym urzeczywistnić ostateczną prawdędzięki tej a tej osobie, dzięki temu a temu mistrzowi. Chcę osiągnąć ostateczną prawdę opierając się tylko na tej specjalnej, wyjątkowej linii przekazu itylko za pomocą tej metody, a nie innej. Jeśli jest tak, to jest to nasze teistyczne podejście i nie ma nic wspólnego z buddyjskim poglądem.Kiedy uświadamiamy sobie, że chcemy urzeczywistnić ostateczną prawdę, po powinniśmy jak najbardziej uważnie przyjrzeć się sobie samemu isprawdzić, jak to naprawdę jest z tą naszą motywacją, z tą naszą aspiracją. Musimy zobaczyć, czy naprawdę mamy taką solidną podstawę, pragnieniezrozumienia ostatecznej prawdy. Kiedy dostrzeżemy, że zaczynamy to konceptualizować w jakiś sposób, np. myślimy: chcę to osiągnąć właśnie tak itak to ma wyglądać po osiągnięciu – to jak tylko dostrzeżemy w sobie taką skłonność, lepiej nie wchodźmy w to, nie podążajmy za tym. Przyjrzyjmysię sobie i zobaczmy, czy nie ma w nas np. skłonności do targowania się o praktykę, myślenia: muszę właśnie tę praktykę dostać, jeżeli nie dostanę tej praktyki, to nie zaangażuję się w pełni na ścieżce. Albo: muszę pojechać gdzieś tam, spotkać kogoś, inaczej nie będę naprawdę mógł do końcaszczerze, autentycznie praktykować. Albo: naprawdę, tylko jeśli ktoś da mi te ślubowania. Albo: jeśli wpuści mnie na odosobnienie, albo: nie pójdę naodosobnienie – tylko w takim przypadku będę mógł autentycznie praktykować. Albo: tylko jeśli zostanę naprawdę w ningmapie, albo: naprawdę będę praktykować w kagju – to tylko wtedy będę mógł naprawdę praktykować. Jeżeli zobaczycie w sobie taką skłonność, to bądźcie świadomi, że może jestto największa przeszkoda, jaka może zdarzyć się na duchowej ścieżce. Odrzućcie to natychmiast. Najbardziej podstawową podstawą jest to, kiedy ktoś pragnie osiągnąć urzeczywistnienie natury umysłu. To jest podstawa, na której można budować.Z taką podstawą, z pragnieniem osiągnięcia mądrości umysłu, słuchajcie nauk, przemyśliwujcie je, wprowadzajcie je następnie w praktykę. Jeśli takiumysł dojrzeje do zrozumienia, co naprawdę należy odrzucić i jakie właściwości trzeba naprawdę rozwinąć, to jest naprawdę mądry umysł. Takimądry umysł naprawdę zrozumie podstawę, ścieżkę i owoc. Podstawą jest natura umysłu, taka jaką mamy teraz, podstawowa natura umysłu. Ścieżkato cała praca, którą należy wykonać, aby odkryć, ukazać tę naturę umysłu. Wejście na ścieżkę bez żadnego wyobrażenia, dokąd należy zmierzać, nie byłoby właściwym praktykowaniem. Trzeba wiedzieć, do czego zmierzamy. Niemniej, jeżeli będziemy mieli pojęciowe wyobrażenia, stwarzali pojęciowe wyobrażenia na temat tego, co chcemy osiągnąć, wówczas jest to znowu błąd.Podstawą jest natura umysłu, umysł taki, jakim jest. Ścieżką jest praktykowanie nieegoizmu, niesamolubstwa, a owocem jest bodhiczitta, jestoświecony, przebudzony umysł. Podstawa, ścieżka i owoc są tym, co stanowi istotę, jest tym, co stanowi o naszym rozwoju. Wszystkie inne nauki,wszystkie inne inicjacje, każdy rodzaj analizowania, przemyśliwania i wszystkie inne metody w całej swojej wielkiej rozmaitości, są jedynie pewnymisokami, są tym, co wzmacnia naszą podstawę, ścieżkę i owoc. Sprawia, że nasza praktyka podstawy, ścieżki i owocu staje się głębsza, staje się pełniejsza, przyniesie pełniejszy owoc. Należy na początku sprawdzić swoją własną podstawę, swoją własną ścieżkę i swój własny owoc. Jeżelizauważymy, że mamy do nich teistyczne podejście, powinniśmy przeciąć się przez tego rodzaju koncepty. Tak, żeby wszelkie nauki, żeby wszelkieinstrukcje, które otrzymujemy, doprowadziły do obudzenia się w nas prawdziwej mądrości, tak żebyśmy podążali autentyczną ścieżką bodhi.Wy wszyscy macie już za sobą jakąś praktykę, macie pewne przygotowanie. A więc sprawdźcie swoje własne podejście do swojej podstawy, ścieżki iowocu. Co oznacza naprawdę sprawdzenie, przemyślenie swojej własnej motywacji dotyczącej podstawy, ścieżki i owocu. Jaka jest nasza motywacja podejścia do praktyki. Czy jest ona autentyczna i prawdziwa. A ponieważ nie zamierzamy tutaj omawiać z innymi swoich własnych spostrzeżeń,swoich własnych motywacji, można pozwolić sobie na trochę więcej odwagi i trochę bardziej odważne spojrzenie na siebie samego. Jeżeli pracujemynad podstawą, ścieżką i owocem, ale widzimy, że towarzyszy nam bardziej motywacja własnego wyzwolenia, to jest to po prostu praktyka zgodna ześcieżką praktikabuddy.Wielu z nas otrzymuje wiele nauk i w związku z tym bywa, że mamy wielkie ego. Zwykle mamy wielkie ego, ale niektórzy np. otrzymują wiele naukna temat mahamudry czy na temat dzogczen i myślimy: aha, jestem praktykującym mahamudrę czy praktykującym dzogczen. To Rinpocze nazywawielkim ego. Ale jeżeli przyjrzymy się sobie samemu i stwierdzimy, że myślimy przede wszystkim o własnym wyzwoleniu, to jesteśmy na ścieżce prowadzącej do własnego wyzwolenia, i jest to bardzo daleko od prawdziwego podejścia mahamudry czy dzogczen. Więc bardzo ważne jest, abysprawdzić w sobie taką motywację. Oczywiście, że będziemy mówić zawsze o tym, że praktykujemy tę wielką ścieżkę, w modlitwach nawet ciąglerecytujemy: oby wszystkie czujące istoty zostały wyzwolone. Ale jeżeli nie czujemy tego naprawdę w głębi serca, jeżeli taka motywacja nie jest w nasgłęboko zakorzeniona, to znaczy, że nie jesteśmy naprawdę na tej ścieżce. Powinniśmy więc sprawdzić, jaka jest w nas motywacja i jeżeli myślimy przede wszystkim o własnym wyzwoleniu, to nie jest to ta wielka ścieżka.Longczienpa mówi, że wszystkie dharmy są tylko umysłem. Chodzi więc o to, abyśmy byli w stanie w umyśle przeciąć wszelkiego rodzaju wahaniesię, wszelkiego rodzaju wątpliwości. Jeżeli wyjdziemy poza tego rodzaju wahania się dotyczące nas samych, naszego własnego pożytku, naszegowłasnego wyzwolenia, przetniemy się także poza koncepty, poza lgnięcie do ego, lgnięcie do poczucia 'ja’. Mówi się, że wejście na ścieżkę bodhisattwy ma miejsce wtedy, kiedy przetniemy wszystkie wątpliwości co do siebie samego, przetniemy wszelkie wahanie się dotyczące naszegowłasnego pożytku. I tylko dzięki temu, i tylko wtedy będziemy mogli dojść do naprawdę doskonałej mądrości.Powiedziane jest, że ktokolwiek chce osiągnąć doskonałość w sześciu paramitach, musi przeciąć się przez wszelkie rodzaje konceptów, wszelkierodzaje pojęciowego myślenia. Musi dojść do takiej dojrzałości, dzięki której będzie w stanie zrozumieć, że wszelkie wątpliwości, wszelkie wahaniasię są przeszkodami. Musi przeciąć się także przez wszelkie namtok, wszelkie rodzaje pojęciowego myślenia. Oczywiście, mówiliśmy wcześniej, żewłaściwie każdy rodzaj myślenia jest namtok. Ale w tym kontekście należy zrozumieć, że przedstawiamy to samo za pomocą innych słów, określamyto po prostu jako wątpliwości.Kiedy mówimy o pewnym wahaniu się, mamy na myśli to wahanie się, które powiązane jest bardzo silnie z wiarą w istnienie tych trzech kręgów – podmiotu, przedmiotu i działania. A więc zasadza się to przede wszystkim na skłonności do wiary w istnienie siebie jako pewnej odrębnej, samoistnej jednostki. W takim grubszym znaczeniu, oczywiście mamy na myśli przywiązanie do własnego pożytku, mamy na myśli coś takiego, co nazywamyegoizmem. Ale w głębszym, takim duchowym rozumieniu, chodzi tutaj o nawet najsubtelniejsze idee, najsubtelniejsze poglądy dotyczące poczucia,czym jestem naprawdę ja, czym jest 'ja’. Podchodząc do rozumienia, jaka jest prawdziwa natura 'ja’, mamy do czynienia z różnymi szkołamifilozoficznymi w buddyzmie.Jeżeli mówimy o tych wszystkich szkołach, to tradycyjnie przedstawiamy je przynajmniej jako cztery główne rodzaje szkół. Jest to sautrantika,waibhaszika, czittamatra i madhiamika. Podobnie jak mówiliśmy, że z perspektywy dzogczen, kiedy przedstawiamy nauki buddyjskie jako dziewięćróżnych jan, to nie powinniśmy rozumieć tego jako dziewięć różnych systemów praktykowania, których można się uczyć, ale jest to jakby dziewięćstopni dojrzałości umysłu, dziewięć poziomów zrozumienia, przez które możemy przechodzić aż do pełnej dojrzałości. Dokładnie tak samo – jeślichodzi o poglądy dotyczące natury siebie i wszystkich zjawisk. Poglądy przedstawiane w tych różnych szkołach powinny być rozumiane nie jako

zewnętrzne szkoły filozoficzne, których poglądy można studiować i następnie debatować, która ma rację i która przedstawia prawdziwy pogląd, ale testopnie nauk powinny być przedstawiane jako stopnie zrozumienia, które rozwijają się w umyśle, stopnie rozumienia poglądu odnośnie istnienia 'ja’.Można powiedzieć, że mamy tutaj stopnie od najgrubszego rozumienia, czym jest naprawdę 'ja’, poprzez różne stopnie aż do zrozumienia, że jest onotą świetlistą pierwotną mądrością. Można by też inaczej powiedzieć, że poglądy przedstawiane w tych szkołach są to tak jakby różne stopnie życzenia,w jaki sposób chcielibyśmy urzeczywistnić ostateczną prawdę dotyczącą 'ja’. Nie ma więc potrzeby dyskutować, która z tych szkół ma rację, która z nich jest lepsza, która z nich jest gorsza, która jest szybsza, która wolniejsza, aleraczej należy sprawdzić siebie samego i zobaczyć, jak ja rozumiem istnienie swojego 'ja’ i jak odpowiada to rozwojowi poprzez różne stopniedojrzałości. My, kagjupowie i ningmapowie mamy zwykle takie podejście, że my nie potrzebujemy rozumieć innych szkół, bo praktykujemymadhiamikę i tylko to jest potrzebne i wystarczające. Ale np. czittamatrinowie mówią o samoistniejącym umyśle i my, jako praktykujący madhiamikę,również zgadzamy się z tym poglądem. Ale kiedy indziej mówimy: jak może być samopostrzegający siebie umysł? To jest nieprawda, madhiamika jest bardziej prawdziwa.Jako medytujący siedzimy i zastanawiamy się, jak właściwie można zdefiniować, czym jest absolutna prawda. Ale kiedy tak przyjrzymy się swojemuwłasnemu podejściu do ostatecznej prawdy, swojemu poglądowi, to musimy stwierdzić, że nie dorośliśmy nawet do tego, żeby być czittamatrinami, aco dopiero żeby mieć naprawdę pogląd, naprawdę zrozumienie madhiamiki. Możemy mieć pewne takie wyobrażenie, że ostateczna prawda to będziedoświadczanie szczęśliwości, jak się będzie w niebie, będzie nam bardzo fajnie. To naprawdę jest pogląd, który nawet nie dorasta do czittamatry, a codopiero mówić o madhiamice. Jedyna różnica będzie taka, że wierzymy, że nie będzie boga, ale będzie wspaniałe 'ja’, może nie będzie aniołków, alewokoło będą wszystkie dakinie i dakowie. A niektórzy zaczynają myśleć: aha, ja nie chcę osiągnąć oświecenia, bo co z tymi biednymi czującymiistotami. I automatycznie implikujemy takie myślenie, że jeśli będzie oświecenie, to będzie kontynuacja tych biednych czujących istot. W takim przypadku sansara zaczyna być obiektem, nirwana staje się podmiotem, a współczucie, które praktykujemy (bodhiczitta) staje się działaniem pomiędzy podmiotem a przedmiotem.Dlatego powinniśmy naprawdę sprawdzić swoją własną motywację, jaka ona jest, czego my naprawdę pragniemy, do czego aspirujemy. Chcemy praktykować dziangcziup sempa (jest to tybetańskie określenie na bodhisattwę) i szczególnie podkreślam tutaj końcówkę pa, która oznacza kogośodważnego, odwagę. Musimy mieć odwagę przecięcia się przez te wszystkie pojęcia, odwagę porzucenia całkowicie tych pojęciowych wyobrażeń natemat tego, co mamy osiągnąć.Jeśli owoc ma być osiągnięciem absolutnej prawdy co do podstawy, która jest pusta, to wówczas również ścieżka musi być wolna od skłonności, odwszelkich koncepcji sprawiających, że ta ścieżka staje się czymś solidnym i że podstawa jest czymś solidnym, trwałym. Dlatego jak Longczienpawcześniej używał w tekście takiego porównania, że bodhiczitta jest nieograniczona jak przestrzeń, że bodhiczitta jest jak przestrzeń, to chodziło tutajwłaśnie o to, że bodhiczitta jest naturą umysłu, który jest jak przestrzeń.Czittamatrinowie mówią przede wszystkim o samoświadomym umyśle, umyśle świadomym siebie. Natomiast w poglądach madhiamiki przedstawiasię, że umysł jest całkowicie wolny od skrajności, od wszelkich wyobrażeń na temat ścieżki. Bardzo ważne jest studiowanie poglądów tych czterechszkół, w szczególności przydatne, korzystne będzie studiowanie poglądów czittamatry i madhiamiki, bo dzięki temu zrozumiemy lepiej, czym jest taabsolutna podstawa. Jeżeli mówimy np., że bodhiczitta jest jak przestrzeń, ważne jest też uświadomić sobie, co rozumiemy pod pojęciem przestrzeni.Mądrość powstaje dzięki prawdziwemu zrozumieniu prawdziwej prawdy. Pogląd rozumiany jest jako przecięcie się przez błędne skłonności, np.skłonności do konceptualizowania pustki, konceptualizowania świetlistości. Mówi się, że połączenie tych dwóch, pustki i świetlistości, nazywane jesturzeczywistnieniem, ale również myśl o tym, że połączenie jest urzeczywistnieniem, staje się znowu konceptualizowaniem. Powinniśmy poświęcićwięc trochę czasu na przemyślenie, czym jest to konceptualizowanie. W szczególności konceptualizowanie na temat urzeczywistnienia. Jeśli np.stwierdzimy, że nasze wyobrażenie urzeczywistnienia wiąże się z jakimś rodzajem przyjemności, z czymś bardzo przyjemnym, to już popadamy w jedną skrajność. Bo zaczynamy już mieć do czynienia z tym, czy osiągniemy to, jak to osiągniemy, kto to osiągnie, od kogo to dostaniemy i zaczynasię wielki problem. Ale to nie jest aż takim problemem. Większym problemem będzie niezdolność umysłu do uwolnienia się od pojęć na tematostatecznego urzeczywistnienia. Nawet myślenie, że ostateczne urzeczywistnienie jest wolne od pojęć, samo staje się pojęciem, które nas wiąże.Kiedy Longczienpa mówi, że natura umysłu jest niezrodzona, jest niemożliwa do wyrażenia za pomocą jakichkolwiek pojęć, jest niestworzona, to przede wszystkim chce ukazać, że nie prowadzi do osiągnięcia tej natury umysłu jakakolwiek próba zdefiniowania tej natury. Dlatego kiedy mówimy owyjściu poza konceptualizowanie, mamy na myśli jedynie to, aby umysł spoczął w sobie samym bez jakiejkolwiek chęci określania tego, bez jakiejkolwiek chęci definiowania, ujmowania tego w jakieś ramy pojęciowych określeń. Ta właśnie podstawowa natura umysłu jest całkowicie wolnaod nieświadomości i dlatego – mimo że mówimy, że jest pusta – nie można powiedzieć, że jest ona opróżniona, że jest nicością. Ta podstawowa natura podstawy jest całkowicie wolna od pojęcia nieświadomości i dlatego jest też całkowicie wolna od wszelkich przejawów płynących z pojęcianieświadomości, takich przejawów jak widzenie czegoś czy niewidzenie, postrzeganie czy niepostrzeganie, myślenie czy niemyślenie, bycie wolnymod czegoś albo nie bycie wolnym od czegoś. Mówiąc dokładnie – to nie jest tak, że ta natura powinna być od tego wolna. Ona jest wolna od tychwszystkich przejawów płynących z ignorancji, niewiedzy.Ta natura umysłu nie ma też nic wspólnego z pragnieniem, jak i z gniewem, zazdrością, z wszelkimi rozmaitymi przejawami wszystkich tych rodzajów pojęciowego myślenia, wszystkich tych namtok, które są konsekwencją istnienia podstawowego lgnięcia. Tak samo natura umysłu jest wolna od jakichkolwiek przejawów gniewu i od wszelkich pojęć płynących z pojęcia gniewu. Dlatego też nie powinniśmy tej podstawowej natury umysłudefiniować w żaden sposób, nie powinniśmy próbować wyobrażać sobie, czym to powinno być czy jaka powinna być natura umysłu. Ta podstawowanatura umysłu jest spontanicznym, naturalnym stanem całkowicie wolnym od pojęć. Jest ona pierwotna i jest ona wrodzona każdemu z nas. Jest onaniewidziana przez nas, ponieważ jesteśmy rozproszeni ciągłym postrzeganiem rozmaitych przejawów tej natury, rozproszeni postrzeganiemrozmaitości przejawów tej natury. Powiązanie pomiędzy tymi rozmaitymi przejawami umysłu i samym umysłem jest takie samo, jak relacja pomiędzy przestrzenią a chmurami, które się w tej przestrzeni pojawiają.Kiedy przejmujemy się tymi przejawami, stają się one solidne, realne. Spoczęcie w doświadczeniu tej natury umysłu ma miejsce wtedy, kiedyspoczywa się w jednoupunktowieniu, nie będąc rozproszonym rozmaitymi przejawami tej natury. A kiedy mówimy: nie bądźmy zaprzątnięci w terozmaite przejawienia – mamy na myśli tutaj: nie karmmy ich, nie podtrzymujmy ich. Ponieważ ta podstawowa natura umysłu nie jest nieświadoma,dlatego ma zdolność rozmaitego przejawiania się. To rozmaite przejawianie podstawowego potencjału jest tak nieograniczone, rozległe jak przestrzeń.Dlatego nierozsądne byłoby myśleć, że kiedyś zakończy się przejawianie się umysłu. Tak jak bezsensowne byłoby rozróżnianie pomiędzy dobrymi azłymi chmurami, tak samo nie ma sensu podtrzymywanie różnych pojęć dzieląc je na te, które są dobre i te, które są złe. Opierając się na terminologiitradycyjnych tekstów powiedziałoby się, że jest to niewiedza, która przejawia siebie następnie dalej jako lgnięcie do rozmaitych przejawów. Jest tozwyczajnie różnica pomiędzy widzeniem i niewidzeniem i to niewidzenie dzieli się na dobre i złe. To co dobre dla nas, staje się podstawą do powstania przywiązania, niedobre staje się podstawą do powstania gniewu. Ale zarówno to dobre i złe pochodzi z niewidzenia, z niedostrzegania prawdziwejnatury umysłu. Dlatego nazywa się to podstawową niewiedzą.Widzenie i niewidzenie nie są dwiema różnymi rzeczami. Jest to po prostu umysł, który jest świadomy lub który nie jest świadomy. Dlatego w buddyjskiej terminologii to niewidzenie i widzenie nazywamy marigpa i rigpa. Marigpa to sansara, niewidzenie. Rigpa to jest pierwotna mądrość,widzenie. Możecie widzieć czym jest podstawowa natura albo możecie wybrać niewidzenie. I to jest medytacja. Więc wy stwarzacie sansarę, wystwarzacie nirwanę. I ponieważ jest to takie łatwe, dlatego nazywa się to wrodzonym.Moglibyśmy oczywiście pójść trochę dalej z materiałem, przedstawić jeszcze trochę więcej wyjaśnień, ale raczej doradzałabym przemyśleć to, o czymteraz było. Aby uświadomić sobie, jak bardzo jest to złożone. Jeśli powiedziałabym dużo więcej, być może rozproszyłabym waszą koncentrację. Awięc przemyślcie to.

Tekst jest zapisem Nauk jakich Rinpocze udzieliła w ośrodku Benczien /Grabnik, sierpień 2000/.