Tulku Urgjen Rinpocze – bardo

„Istnieje wiele wyjaśnień i komentarzy na temat bardo. Nasz tekst jest spośród nich najbardziej przejrzysty i zwięzły. Mogą go rozwijać, w wykładach doświadczeni nauczyciele, ale jest również łatwy do przyswojenia dla ludzi niewykształconych. Tę unikalną cechę posiadają inne rpace tego autora, o Mahamudrze i Dzogczen. (…)

W jakim celu uczymy się o bardo? Zwykle mówi się o trzech aspektach: o życiu obecnym, o bardo i o życiu następnym. W przyszłym życiu, gdy przeminie stan pośredni, będziemy błądzić po samsarycznej egzystencji, raz do wyższych, raz d niższych światów, lub osiągniemy wyzwolenie i oświecenie. W tej chwili znajdujemy się na etapie „życia obecnego” i stanu pośredniego; bardo plasuje się między tymi dwoma.

Niekiedy omawia się sześć rodzajów bardo, ale zasadniczo da się je podsumować w czterech. Pierwszy stan, naturalne bardo życia, trwa od narodzin do śmierci. Drugi to bardo umierania: zaczyna się wraz z pojawieniem się choroby czy innym powodem śmierci i kończy ostatecznym wygaśnięciem. Trzeci, bardo dharmaty, pojawia się, gdy śmierć już nastąpiła. Na końcu jest bardo stawania się, które ma miejsce, jeśli nie rozpoznaliśmy swej prawdziwej natury w bardo dharmaty.

Jako dodatek do tych czterech bardo pojawiają się w ciągu życia dwa inne: bardo medytacji i bardo snu. Bardo medytacji jest doświadczeniem stanu medytacji. Bardo snu pojawia się w trakcie snu.

Dosłowne tłumaczenie z tybetańskiego terminu „bardo życia” to „urodzić się i trwać”. Narodziliśmy się z matki i jeszcze nie przeminęliśmy. To okres między narodzinami i śmiercią. Ważnym punktem w ciągu dnia będzie tu bardo medytacji, które zależy od ustnych wskazówek mistrza, od tego, na ile się w nich wyćwiczyliśmy. Nocą ćwiczymy się w bardo snu. W ten sposób praktykujący może przebywać w bardo medytacji za dnia i nocą – czy jest jakiś powód, by zamartwiać się wówczas innymi stanami bardo? Wystarczy, jeśli wyszkolimy się w bardo medytacji i snu. Nic więcej nie trzeba robić. Bez osiągnięcia odpowiedniej stabilności medytacyjnej i bez umiejętności rozpoznawania snów, przykro mi to mówić, nie da się uniknąć cierpienia Bardo umierania”.

Tulku Urgjen Rinpocze

Ze wstępu do ZWIERCIADŁA UWAŻNOŚCI Tsele Natsoka Rangdrola

https://vimala.pl/pl/p/Zwierciadlo-uwaznosci.-Cykl-czterech-bardo/76