Dalajlama – globalna ekonomia

„Dlaczego piszę tę książkę? Czuję, że wszyscy powinniśmy interesować się tym, jak działa globalna ekonomia, i współodpowiadać za to, a także mieć świadomość tego, w jaki sposób biznes wpływa na związki między ludźmi. Czasy się zmieniły i wierzę, że przywódcy wszystkich religii – dzięki postrzeganiu spraw w długoterminowej perspektywie – powinni uczestniczyć w dyskusjach na temat globalnego biznesy i globalnej ekonomii. Nasz świat stoi przed poważnymi problemami. Szczególnie ważne są dla mnie kwestie, jak szukanie sposobu na zlikwidowanie nędzy w biedniejszych krajach; fakt, że od lat 50. XX wieku poczucie zadowolenia z życia utrzymuje się na takim samym poziomie; negatywny wpływ na środowisko wynikający z zaniedbań, ciągłego wzrostu populacji Ziemi i rosnącego standardu życia; i wreszcie konflikty zbrojne w wielu miejscach na Ziemi.

Ponieważ buddyzm podchodzi do takich problemów racjonalnie i logicznie, niekiedy to podejście łatwiej zrozumieć ludziom niewyznającym żadnej religii. Buddyzm kładzie nacisk na wspólne ludzkie wartości i na to, jak można nauczyć się całościowego traktowania problemów społecznych. Te aspekty buddyjskiego podejścia mogą wnieść ceny wkład w dyskusję nad problemami, przed którymi stoi dzisiaj ludzkość. Jeśli spojrzymy na nauki buddyjskie w kategoriach świeckiej etyki i podstawowych ludzkich wartości, to może okazać się, że mogą one być cenne także dla świata biznesu. Buddyjskie rozumienie bogactwa, pracy, konsumpcji i szczęścia różni się nieco od zachodniego. Według buddyzmu szczęście jest czymś innym niż tylko zaspokojeniem pragnień materialnych i niematerialnych. Szczęście nie wynika z tego, czego pragniemy lub posiadamy – jego podstawy znajdują się zupełnie gdzie indziej. Rodzą się one z zadowolenia, które trwa niezależnie od tego, co zyskujemy lub zdobywamy.

Budda rozumiał, że egoistyczne pragnienia są bardzo silne. Doszedł do wniosku, że zaspokojenie pragnienia „ja” jest nieosiągalne, że cykl pragnienia i dążenia nigdy się nie kończy. Człowiek nie może być prawdziwie szczęśliwy, jeśli brakuje mu przyjaźni i dobrych relacji z innymi. Ponadto dobre relacje międzyludzkie opierają się na zasadzie wzajemności. Nie da się stworzyć dobrych relacji z innymi, jeśli naszym jedynym celem będzie zaspokajanie własnych pragnień. Wierzę, że rządy i organizacje również wpływają na relacje między ludźmi, ponieważ tworzą sytuacje, w których ludzie wchodzą ze sobą w kontakt; tworzą miejsca pracy i dobrobyt, a także mają do odegrania ważną rolę w kwestiach standardu życia i ludzkiego szczęścia”.

Dalajlama – DROGA PRZYWÓDCY (strony 8-9, wydawnictwo CZARNA OWCA)