Dalajlama – nietrwałość jako antidotum na przywiązanie

„Zrozumienie nietrwałości jest potężnym antidotum przeciwko szkodliwym emocjom, z którymi zmagamy się naszym życiu. Emocje w rodzaju przywiązania lub gniewu bazują na trzymaniu się przez nas pewnych poglądów: podświadomie zakładamy, że ludzie, do których jesteśmy przywiązani, nie przestana istnieć, a problem lub nastrój, którego doświadczamy w tym momencie, będzie się utrzymywał. Rozważanie nietrwałości pomaga nam dostrzec coś zgoła innego: ponieważ transformacjom podlegają wszyscy i wszystko, kurczowe trzymanie się ludzi, przedmiotów lub sytuacji jako czegoś niezmiennego nie ma większego sensu. Skoro nasze problemy i kiepskie nastroje są z samej swej natury czymś przemijającym, wcale nie musimy im pozwalać na to, by nas przytłaczały. Zamiast opierać się zmianom, możemy je zaakceptować.

O ile uświadomienie sobie braku jaźni jest bezpośrednim i całkowitym antidotum na przywiązanie, o tyle zrozumienie nietrwałości przygotuje nasz umysł do zyskania wglądu w znaczenie braku jaźni. Zrozumienie nietrwałości nie będzie jednak miał szkodliwego wpływu na korzystne cechy takie jak miłość, współczucie i altruizm, ponieważ te emocje nie wyrastają z nierealistycznego pojmowania nietrwałych rzeczy jako czegoś trwałego. Rozważanie nietrwałości daje nam pewność, że nasze niepojące nawyki emocjonalne mogą się zmienić, a my możemy rozwijać wspaniałe przymioty”. 

Dalajlama – PODSTAWY PRAKTYKI BUDDYJSKIEJ (strona 27, wydawnictwo HELION)