Dalajlama – nienawiść

„Z buddyjskiego punktu widzenia nienawiść istnieje od nie mającego początku czasu. Buddyści wierzą w funkcjonowanie wielu różnych poziomów świadomości, z których najsubtelniejszy jest ten uważany za wspólną podstawę poprzedniego życia, obecnego życia i przyszłych wcieleń. Owa subtelna świadomość pojawia się z określonych przyczyn i jest zjawiskiem przemijającym. Buddyści doszli do wniosku, iż sama świadomość nie może być tworzona przez materię, musi więc istnieć ciągłość strumienia świadomości – to przekonanie stanowi podstawę teorii reinkarnacji.

Tam, gdzie jest świadomość, w naturalny sposób pojawiają się również ignorancja i nienawiść. Te negatywne jak i pozytywne emocje są obecne od nie mającego początku czasu; wszystkie one stanowią część naszego umysłu. Jednak emocje negatywne oparte są na ignorancji, która nie posiada silnej podstawy, tak więc żadna z nich, jak intensywne by one nie były, nie ma solidnych fundamentów. Z drugiej strony, emocje pozytywne, takie jak współczucie czy mądrość posiadają taką podstawę, są one bowiem zakorzenione w naszym umyśle i świadomości.

Podstawowa natura subtelnej świadomości jest w pewnym sensie neutralna, otwiera więc przed nami możliwość oczyszczenia negatywnych emocji. Ową podstawową naturę nazywamy naturą buddy. Nienawiść i inne destrukcyjne emocje nie mają początku, ale mają koniec. Świadomość nie ma początku i końca – tego jesteśmy pewni”.

Dalajlama – UZDRAWIANIE GNIEWU