Dalajlama – szkoły buddyjskie

„Skoro w Tybecie istnieje tak wiele szkół buddyjskiej myśli i praktyk, można by przypuszczać, że muszą wobec tego istnieć tam przeciwstawne sobie wierzenia, praktyki i realizacje, podobnie jak istnieją bardzo wyraźne różnice między buddystami i wyznawcami innych religii. Lecz w rzeczywistości nie jest to prawdą.
Różnice pomiędzy buddystami są jedynie powierzchowne, tak samo jak różnice między samolotami, które widujemy każdego dnia. Choć niektóre są wielkie, inne małe i choć posiadają różną budowę, jednak wszystkie latają dzięki swym silnikom, obecności powietrza, itd.; wszystkie zwane są „samolotami”. Podobnie, powierzchowne i pomniejsze różnice, które znaleźć można pomiędzy szkołami buddyjskimi w Tybecie, widoczne są one jedynie w skuteczności stosowanych metod oraz w sposobach praktyki. Te umiejętne metody i praktyki zostały oparte na doświadczeniach założycieli i wysoce zrealizowanych mistrzów różnych szkół, by prowadzić podatnych na nauki ludzi ku właściwej ścieżce. Celem wszystkich szkół jest osiągnięcie stanu buddy i pod tym względem nie istnieją pomiędzy nimi żadne różnice. Co więcej, umiejętne metody oznaczają tutaj potrójną praktykę (prawość, skupienie i mądrość) oraz cztery pieczęcie (znaki, mudra), które znajdują się na ścieżce do osiągnięcia stanu buddy. Owe metody i praktyki mogą być stosowane bez żadnych sprzeczności, bez względu na to czy ktoś praktykuje drogę sutr, ścieżkę tantr, czy też obie razem. Powinniśmy zrozumieć, że dzięki temu praktyki wszystkich szkół są takie same”.
Dalajlama OTWIERANIE OKA MĄDROŚCI (Tłumaczenie: Maciej „Magura” Góralski)
Jedna z pierwszych książek Jego Świętobliwości, napisana w Indiach niedługo po opuszczeniu okupowanego Tybetu.