Sogjal Rinpocze – życie jak łódź

„Życie człowieka przypomina łódź; jeśli wykorzysta się je we właściwy sposób, przeniesie nas przez wodę; jeśli nie – pogrążymy się i utoniemy.

Jako istoty ludzkie mamy moc działania w celu zmiany naszego przeznaczenia. Siła naszego działania polega na tym, że mamy wybór – możemy działać w sposób konstruktywny lub destruktywny. Tacy jakimi jesteśmy, posiadamy podstawowe wyposażenia i wolności [Chodzi o osiem tzw. “wolności” i dziesięć “wyposażeń”, niezbędnych do tego, żeby nasze ciało można nazwać “cennym ludzkim ciałem” – przyp. tłum. ] do osiągnięcia prawdziwego szczęścia dzięki urzeczywistnieniu naszej Natury Buddy. Rozpoznając wyjątkowość tej sposobności i wolności, odnajdzie się radość, energię i moc.

Nie znamy naszych przeszłych czy przyszłych żywotów; wszystko, co mamy, to nasze życie, teraz, dopóki nie umrzemy, a to może się zdarzyć już jutro. Jeśli świadomie pozwolimy odejść tej sposobności, może nigdy nie powrócić. Może to być nasza jedyna szansa i musimy ją wykorzystać w twórczy sposób. Pewien wielki lama praktykował niegdyś tak mocno i tak bardzo się do tego zmuszał, że znalazł się w niebezpieczeństwie zachorowania. Jego nauczyciel poradził mu, żeby się zrelaksował, na co on odparł, że kiedy myśli o cenności ludzkiego życia, nie ma czasu na zmarnowanie.

Nasze nawyki są tak silnie nasycone i odrętwiałe, że dopóki prowadzimy zintensyfikowane życie, lub coś szokującego albo przerażającego się nam przytrafia, nawet o tym nie pomyślimy, sami stawiamy czoła nieszczęściu, rozpaczy, banalności, klaustrofobii czy uwięzieniu naszego życia z dnia na dzień. To właśnie to zintensyfikowanie może dać wam inspirację i determinację do uwolnienia się. Aż do tej chwili wszelkie wyobrażenia, jakie mieliśmy na temat wolności, wszystko jest tylko mitem. Ta determinacja nosi tradycyjną nazwę “wyrzeczenia”; jeśli naprawdę was dotknie, nigdy już nie będziecie sterowani przez uwodzicielską, tkaną przez “ego” sieć. Tę przewagę musicie wykorzystać już teraz; nie ma czasu na zmarnowanie.

Bez podstawy wyrzeczenia nigdy nie będziecie w stanie rozpocząć ścieżki do wolności.”

Sogjal Rinpocze