Dalajlama – długotrwałe szczęście

„Faktem jest, że każdy z nas pragnie szczęścia, nie chce zaś cierpieć; jest to kwestia bezsporna. Nie ma jednak zgody co do tego, jak osiągnąć szczęście i jak pokonać problemy. Jest wiele rodzajów szczęścia i wiele dróg ich osiągania, jak również bardzo wiele jest cierpień i metod ich przezwyciężania. Jednakże naszym celem jako buddystów nie jest osiągnięcie jedynie chwilowej ulgi i tymczasowych korzyści, lecz długotrwałe rezultaty. Buddystów obchodzi nie tylko to życie, ale również życie, które nastąpi po nim, i każde kolejne. Liczymy nie tygodnie, miesiące czy nawet lata, ale żywoty i eony.

Pieniądze mają swoje zastosowanie, są one jednak ograniczone. Pośród potęg tego świata bez wątpienia istnieją dobre rzeczy – lecz one również mają swoje ograniczenia. Tymczasem z buddyjskiego punktu widzenia, rozwój umysłu będzie postępował z żywota na żywot, ponieważ natura umysłu jest taka, że jeśli pewne jego cechy rozwijają się na solidnej, zdrowej podstawie, to nie tylko pozostaną w nim na zawsze, ale mogą również nieustannie wzrastać. W istocie, właściwie rozwinięte pozytywne cechy umysłu będą wzrastać nieskończenie. Praktyka duchowa przynosi zatem zarówno długotrwałe szczęście, jak i wzrost wewnętrznej mocy z każdym dniem”.

Dalajlama – SENS ŻYCIA Z BUDDYJSKIEJ PERSPEKTYWY