Gendyn Rinpocze – właściwa motywacja

„Najistotniejsze jest, by podjąć drogę duchową z właściwych pobudek. Nie powinno się praktykować w celu osiągnięcia lepszych warunków egzystencji w tym życiu. Nasze intencje powinny być wolne od chęci wzbogacenia się, zyskania władzy, sławy, szacunku i wszystkich innych światowych czy osobistych korzyści. Taka motywacja jest całkowicie sprzeczna z kierunkiem Dharmy. Wszystkie cele połączone z tym życiem nie przynoszą żadnych dobroczynnych, długotrwałych skutków. Nie chodzi również o to, by praktykować z zamiarem osiągnięcia po śmierci lepszego odrodzenia, czy to jako ludzka istota korzystająca z wszelkiego rodzaju ułatwień, czy też w świecie bogów i ich iluzorycznych radości. Poszukiwanie osobistych korzyści nie stanowi wystarczającej motywacji dla bodhisattwy. Gdy tylko zwracamy się ku praktyce, pozostawiając za sobą wszystkie sprawy tego świata, naszym jedynym dążeniem powinno być osiągnięcie najwyższego przebudzenia. Tylko ono może uczynić nas zdolnymi do działania dla dobra wszystkich istot. W chwili śmierci powinniśmy zostawić za sobą wszystko to, do czego jesteśmy przywiązani, wszystko, czego dokonaliśmy i co zgromadziliśmy. Wszystkie nasze dobra, bogactwa i własność na nic nam się już nie przydadzą. Również ci, których najbardziej kochamy nie będą mogli nam towarzyszyć. Nie będziemy mogli nawet zabrać ze sobą swojego ciała! Każde zadowolenie związane z obecnym życiem jest tylko tymczasową radością i nie może stanowić dla nas celu na dłuższy czas. Jedynym przedmiotem naszego życia, jeśli chcemy naśladować przykład Buddy, powinno być osiągnięcie ostatecznego szczęścia stanu przebudzenia”.

Gendyn Rinpocze – MAHAMUDRA