Patrul Rinpocze – SERDECZNA ESENCJA

Patrul Rinpocze – SERDECZNA ESENCJA: RADA DOTYCZĄCA DWÓCH ETYK

Przekład: Jacek Sieradzan

Wydawnictwo: na prawach rękopisu?

Wydanie I: 1995 (drewniana świnia)

Stron: 16

Oprawa: miękka

Format: 210 x 148 mm

Fragmenty:

„Dla tych, którzy są wyżsi, bądź niżsi, dobrzy lub źli, w tym życiu, ani w następnym, nie ma innego źródła nadziei i obiektu wsparcia, oprócz Trzech Klejnotów. Dlatego też,, z jednoupunktowioną ufnością, obiektom Ciała, Mowy i Umysłu (Buddów, Bodhisattwów i mędrców) – takim jak obrazy, pisma i stupy, bez względu na to, czy są one stare, czy nowe, dobrej czy złej jakości – należy złożyć szacunek i cześć połączone z ofiarami. Ponieważ jest powiedziane w Przewodniku po ścieżce bodhisattwy: „Przed każdym, kto rozwinie w sobie oddanie, pojawi się Mędrzec (Budda)”.

Szczególnie nieodpowiednie jest bycie nieufnym, oraz krytyczne i pogardliwe wypowiadanie się o dobrych i złych cechach Lamów, mnichów i osób religijnych, ponieważ są oni opiekunami świadomości zmarłych, obiektami, których ochrony potrzebują żywi, obiektami ofiar dla zamożnych i obiektami czci dla biednych. W tym świecie nie ma nic bardziej świętego od Trzech Klejnotów. Jeśli wykonuje się niewielki akt ufności wobec nich, lub gromadzi się zasługę, albo wypowiada się krytycznie lub ze złą wolą o Trzech Klejnotach, rezultaty są nie do pomyślenia. Ich pozytywnych i negatywnych właściwości nie mogą zauważyć ludzie tacy jak my. Łaskawy Budda powiedział: „poza mną lub kimś podobnym do mnie, żaden człowiek nie może oceniać drugiego człowieka”.