PIERWOTNA MĄDROŚĆ

Więcej o Dilgo Khjentse Rinpocze na Wikipedii >>>

Oficjalna strona Dilgo Khyentse Fellowship >>>

Polecamy biografię Dilgo Khjentse Rinpocze „Lśniący Księżyc”.

=====

Pierwotna mądrość

Kiedy patrzysz na potężną górę,
Pamiętaj o wewnętrznym poglądzie;
Pogląd jest umysłem mistrza,
Nieoddzielnym od twojej własnej natury.

Kiedy podziwiasz piękno lasu,
Pamiętaj o doświadczeniach i urzeczywistnieniu;
Nie utrzymując nadziei, ani wątpliwości,
Zobacz wszystko jako manifestację mistrza.

Kiedy zachwycasz się kwiatami w ogrodzie,
Pamiętaj o naturalnie swobodnym postępowaniu;
Wszystkie działania współgrające z Dharmą
Są doskonałą, żywą aktywnością mistrza.

Niezależnie od tego, jak bardzo zwodnicze zdają się być myśli,
Zobacz, że są jedynie tworami twojego intelektu.
Jeśli pozwolisz im uwolnić się w stanie,
Gdzie nic nie wyłania się, nic nie trwa i nic nie ustaje,
Wszystkie one znikną w przestrzeni-pustości.
Ta naga przestrzeń-pustość jest mistrzem!
To pierwotna mądrość poza intelektem.

=====
Źródło: Matthieu Ricard, „Journey to Enlightenment. The Life of Dilgo Khyentse Rinpoche”. Tłumaczył Jarek Wierny.
=====