KU NAJWYŻSZEMU OŚWIECENIU

XVI Gjalwa Karmapa – Rangdziung Rigpe Dordże (1924-1981) był jednym z największych mistrzów medytacji naszych czasów. Karmapa jest zwierzchnikiem tradycji karma kagju buddyzmu tybetańskiego. Został przepowiedziany przez Buddę Siakjamuniego i Guru Rinpocze jako pierwsza świadomie odradzająca się istota w Tybecie. W naszej księgarni znajdziecie pierwszy tom biografii XVI Karmapy „Promienne współczucie”, a w poniższym wpisie na blogu pieśń oświecenia ułożoną przez Karmapę…

=====

Ku najwyższemu oświeceniu

Wszystkie rzeczy są w swej naturze umysłem.
Ponieważ są umysłem, nie ma niczego
nawet najdrobniejszej rzeczy, jak atom czy pyłek kurzu,
która nie miałaby tej samej natury umysłu.
Wszystko jest w swej nagości czyste,
nie jest stworzone przez niższy umysł.

Urzeczywistnienie tego jest Stanem Oświecenia Buddów Trzech Czasów…
Ich symbolicznym Pałacem Światła Buddy.
W ich głębi lub osiągnięciu (gambhira*) zawiera się istota Buddy, Owoc, Rzeczywistość.

Pozostań nierozproszony w tej głębi.
Bez potrzeby koncentrowania się na ciele i mowie.
Wszystko przyjdzie spontanicznie.

Nie ma w TYM niczego do zrealizowania:
zrozum, że cokolwiek się pojawia
nie istnieje samo przez się.

Wszystkie zjawiska są pozbawione jaźni
a królestwo umysłu, Dharmadhatu
jest całkowicie wolne od myśli.

Wielka przekraczająca dualizm wiedza
jest Świętym Duchem,
w którym wszystko staje się jednym.

Niczym nieustanny nurt Wielkiej Rzeki,
Kiedy praktykujesz medytację, siedząc w milczeniu,
jest w tym wewnętrzna czystość.

To jest natura buddy – oświecenie.
Po prostu nie ma tam zwykłego świata
a wszystko jest Wielką Rozkoszą.

Wszystkie dharmy, każda pojedyncza rzecz,
są puste w swej esencji i pozostając pustymi
nie mogą zostać schwytane przez umysł.
Tak oto oczyszczamy się swobodnie z przywiązania.

Nic nie powstaje w umyśle, który pozostaje poza intelektualizowaniem.
Taka jest ścieżka wszystkich buddów, wszystkich oświeconych istot.

—–
Pieśń tę skomponował Jego Świątobliwość XVI Dzialła Karmapa w Klasztorze Spowitym Tysiącem Tęczowych Promieni Światła, w Rumteku, ośrodku Dharmy w Sikkimie. Sierpień 1974.
—–
* Gambhīra – pali: głęboki, wnikliwy, nieoczywisty, całkowity.

=====
Źródło: Towards the Supreme Illumination. Tłumaczył Jarek Wierny.
=====