EPOKA KOBIET

Podczas odwiedzin w ośrodku buddyjskim Yeunten Ling, Jego Świątobliwość XIV Dalajlama wypowiedział się na temat roli kobiet.

=====

Starożytne plemiona nomadów cechował egalitaryzm, nie były pod żadnymi konkretnymi rządami. Następnie nadeszły czasy osiadłego trybu życia i rolnictwa, jak również gromadzenia bogactw. Wraz z pojawieniem się w społeczności wichrzycieli wyłoniła się potrzeba wyznaczenia przywódców, którzy utrzymywaliby porządek. Siła fizyczna była podstawowym wymogiem przetrwania, więc naturalnie nastała męska dominacja. Z upływem czasu nadeszła era rozumu, edukacji oraz inteligencji, kobiety i mężczyźni stali się sobie równi. Obecnie, pomimo nie zawsze równego traktowania obojga płci, można powiedzieć, że wkroczyliśmy w erę równości pomiędzy mężczyznami i kobietami.

Jeśli spojrzymy w przyszłość, wydaje się, że społeczeństwo będzie potrzebowało takich podstawowych właściwości jak czułość, troska o innych, altruizm i współczucie. Oczywistym jest, że kobiety w naturalny sposób bardziej skłonne są do opiekuńczości niż mężczyźni. Prawdopodobnie wynika to z instynktu macierzyńskiego, który sprawia, że kobieta otacza opieką zależne od niej dziecko. Interesuje się ona jego cierpieniem, a także troszczy o szczęście potomka. Wobec konieczności promowania bardziej altruistycznego społeczeństwa, można powiedzieć, że wkraczamy w epokę kobiet.

=====
Tłumaczyła Eliza Vaidyan.
=====