Szamar Rinpocze – sutry i tantry

„W większości wypadków praktyka tantr jest szybsza od praktyki sutr. Obie ścieżki pozwalają na osiągnięcie pełnego oświecenia buddy. Ogólnie, ścieżkę sutr uważa się za wolniejszą, a ścieżkę tantr za szybszą. Zależy to jednak głównie od jednostki. Niektórzy postępują szybciej na ścieżce sutr, inni na ścieżce tantr. Nigdy nie jesteście w stanie przewidzieć, która z nich jest szybsza, a która nie. Dopóki sama technika ma związek z praktyką tantry, to czasami wydaje się ona być szybsza. Jeśli weźmiemy na przykład jogę tummu z sześciu jog Naropy, wówczas zgodnie z filozofią tantry, dzięki tej jednej praktyce możesz osiągnąć pełne oświecenie w ciągu trzech lat, trzech miesięcy i trzech dni. W księgach zostało to dobrze obliczone: mówi się, że można uzyskać oświecenie praktykując przez taki okres czasu. Jednak większość ludzi nie staje się oświecona przez trzy lata, trzy miesiące i trzy dni. Być może niektórym się to uda, ale nawet MIlarepie zajęło to dwanaście lat. Jeśli czyta się o tym w książce, wydaje się to być łatwe, ale nie jest takie, kiedy się do tego przystępuje. Zależy to od człowieka.”

Szamar Rinpocze

Zdjęcie zrobione przez Petera Mannoxa dla 'Karma Kagyu Publishing House’* w Rumteku na początku lat 70-tych.