Dzigme Rinpocze – naturalna zdolność umysłu do medytowania

„Umysł ma naturalną zdolność do medytowania, samoistną, pierwotną mądrość, wobec której cały zewnętrzny świat schodzi na dalszy plan. Każdy z nas posiada przejrzysty umysł. Ta cecha charakterystyczna czujących istot, taka sama u wszystkich.

Bardzo szybko, wraz z nawykami wpojonymi przez wychowanie i wpływy otoczenia, w umyśle pojawiają się różne koncepcje i przejrzystość znika. Medytacja może nam pomóc w jej ponownym odnalezieniu. W odnalezieniu tego, co w języku buddyzmu nazywamy naturą buddy, która znajduje się w nas wszystkich, bez wyjątku.

Medytowanie nie jest niczym innym niż odcinaniem się od mentalnych nawyków i łączeniem z pierwotnym stanem umysłu: z naszą fundamentalną mądrością. Kiedy mówimy o mądrości, wszyscy zakładają, że ona istnieje, ale zdefiniowanie jej, określenie, gdzie się znajduje i jaki sposób przejawia, jest już dużo trudniejsze. Niewielu ludzi wie tak naprawdę, co oznacza mądrość. Nauki Buddy mówią, że mądrością jest podstawowa natura umysłu.

Medytowanie to ponowne nawiązywanie kontaktu z mądrością. Używamy tu pewnej metody, by zrozumieć świat i siebie. Kiedy próbujemy coś wymyślić – niezależnie od tego, czy chodzi o twórczość artystyczną, czy o działalność zawodową – staramy się, czasem nieświadomie, myśleć intensywniej niż zwykle. Nie robimy tego codziennie; potrzebujemy do tego specjalnej okazji. Jeśli na przykład musimy stworzyć lub napisać coś szczególnie istotnego, zaczynamy spontanicznie medytować, nie zdając sobie nawet z tego sprawy. Nie chodzi tutaj o zwykłą koncentrację; nasz umysł wchodzi w stan szczególnego spokoju i przejrzystości, dzięki czemu łatwo dostrzegamy najlepsze rozwiązanie.

To właśnie ta zdolność umysłu, ten zwrot ku własnej mądrości, nazywamy medytacją. Żeby medytować, musimy wniknąć głęboko w świadomość, dzięki czemu ten stan umysłu może się zamanifestować, a my możemy odkryć go w sobie”.

Dzigme Rinpocze – ŚWIADOMOŚĆ KAŻDEJ CHWILI