Dzigme Rinpocze – Kim jest lama?

„Nie istnieje żadna oficjalna strategia, szkoła czy specjalny kurs, który automatycznie kończyłby się osiągnięciem statusu lamy. W trakcie duchowego rozwoju uczeń zostaje wyznaczony przez swego duchowego mistrza jako ten, kto jest już gotowy przekazywać nauki innym. Tak więc to mistrz duchowy, który przekazuje całość duchowej nauki i który jest przewodnikiem na drodze Przebudzenia, może spośród swych uczniów wyznaczyć tego u którego rozpozna określone zdolności. Tradycja w sposób precyzyjny określa cechy, którymi powinien odznaczać się lama: jego umysł powinien być zaprzątnięty dobrem innych istot, jego zdolność miłości i współczucia powinna być zawsze równa wobec każdego z uczniów, powinien to być ktoś pozbawiony chęci dyskryminacji, powinien również dobrze znać nauki i dawać dowody pełnego zaangażowania na drodze duchowej praktyki. Właśnie taka osoba jest w pełni lamą”.

Lama Dzigme Rinpocze – MNICH I LAMA