Tenga Rinpocze – przyczyna chorób

„Właściwą przyczyną chorób są trzy trucizny umysłu: pożądliwe przywiązanie, gniew i głupota. Tybetańska medycyna opisuje trzy „soki ciała”: strumień energii, żółć i śluz. Zakłócenie tych trzech soków objawia się w postaci choroby.

Trucizna umysłu – pożądliwe przywiązanie – powoduje, podczas procesu formowania nowego ciała, powstawanie strumieni energii. Wszystkie czyny powstające w oparciu o tę truciznę umysłu zakłócają równowagę strumieni energii w naszym ciele, stwarzając podłoże chorób strumieni energii. Druga trucizna umysłu – gniew – podczas procesu formowania nowego ciała powoduje powstawanie żółci. Wszystkie czyny popełniane na skutek działania tej trucizny zakłócają równowagę żółci i przez to tworzą podłoże chorób żółci. Trzecia trucizna umysłu – głupota – podczas procesu formowania nowego ciała tworzy śluz. Wszystkie czyny popełniane na skutek działania tej trucizny umysłu stwarzają podłoże chorób związanych ze śluzem. Stad wywodzi się podział chorób na trzy obrazy chorobowe: choroby związane ze strumieniami energii, z żółcią i choroby związane ze śluzem.Trucizny umysłu stanowią podstawę istnienia w naszym ciele strumieni energii, żółci i śluzu. Gdy zapadamy na poważną chorobę, której przyczyn nie można ustalić i której nie można uleczyć żadnym lekarstwem, oznacza to, że ta choroba jest rezultatem wcześniejszych uczynków popełnionych pod wpływem trzech trucizn. Dlatego ten rodzaj chorób określa się mianem chorób karmicznych.

Istnieją też choroby spowodowane naruszeniem równowagi elementów. Niewłaściwe odżywanie się lub niewłaściwe postępowanie w codziennym życiu narusza równowagę elementów. Wynikające stąd choroby są bardzo częste i można je bez trudu wyleczyć lekarstwami. Dlatego też uważane są za przeszkody przemijające”. 

Tenga Rinpocze – PIĘĆ GWOŹDZI NAROPY