Lama Jeszie i Zopa Rinpocze – ludzkie odrodzenie

„Każdy z nas urodził się jako istota ludzka. Znaczy to, że dysponujemy potencjałem, który pozwala nadać naszemu życiu sens i znaczenie. By wykorzystać tę szansę, musimy pójść w duchowym rozwoju dalej niż zwierzęta. Korzystając we właściwy sposób z możliwości, jakie daje odrodzenie się jako człowiek, i przejmując kontrolę nad swoim umysłem, jesteśmy w stanie całkowicie odciąć korzenie wszelkiego cierpienie. Na przestrzeni jednego lub kilku żywotów możemy wyrwać się z kręgu śmierci i ponownych narodzin. Na razie jednak musimy się wciąż na nowo odradzać, pozostać w kręgu wcieleń, życia i śmierci, pozbawieni jakiegokolwiek wyboru i wpływu na tę sytuację, doświadczając wszelkich fizycznych cierpień ciała, nad którym nie mamy kontroli. Jednak dzięki właściwemu postępowaniu możemy przerwać tę przymusową sytuację, trwale uwalniając się od wszelkiego bólu i niezadowolenia.

Wyzwolenie z cyklu śmierci i ponownych narodzin to jednakże nie wszystko. Nie oznacza ono jeszcze pełnego wykorzystania możliwości, jakie daje nam ludzkie odrodzenie. Przecież nie tylko my doświadczamy cierpienia i niezadowolenia; w tym samym położeniu znajdują się wszystkie inne istoty. Większości spośród nich brakuje mądrości – oka dharmy, dzięki któremu można dojrzeć drogę wiodąca od cierpienia ku wolności. Wszystkie stworzenia na śmiecie spędzają całe swoje życie, dzień i noc, na poszukiwaniu sposobów przezwyciężenia cierpienia, wszystkie pragną szczęścia i przyjemności. Ponieważ jednak świetlistą przestrzeń oświeconego umysłu przesłaniają chmury niewiedzy, poszukiwania te, zamiast prowadzić do zamierzonego celu, powodują jedynie coraz więcej frustracji i bólu. Czujące istoty próbują ich uniknąć, lecz zamiast tego coraz bardziej oddalają się od nirwany – rzeczywistego ustania wszelkiego cierpienia.

Wszystkie istoty cierpią i tak samo jak my pragną wyzwolenia – warto to powtórzyć, bo jeśli zrozumiemy tę sytuację, stanie się jasne, że praca jedynie nad własnym wyzwoleniem jest samolubna. Musimy starać się wyzwolić także innych. Jednak by wskazywać innym drogę do wolności od cierpienia, trzeba wcześniej urzeczywistnić oświeconą naturę własnego umysłu. Aby skutecznie wspierać wszystkie istoty w drodze do wyzwolenia, musimy najpierw osiągnąć je sami.

Wyjaśnimy to na przykładzie: oto chcemy wziąć przyjaciółkę do parku, aby także ona mogła cieszyć się pięknem przyrody. Jeśli jednak jesteśmy ślepi i nie znamy drogi, nie możemy jej tam zaprowadzić, choćbyśmy nie wiadomo jak bardzo tego pragnęli. Zanim bowiem w ogóle przyjdzie nam do głowy, żeby kogoś zaprowadzić do parku, musimy mieć dobry wzrok i poznać wiodąca tam drogę. Podobnie na duchowej ścieżce: zanim rozpoznamy i wskażemy najlepsze drogi, którymi wszystkie istoty, niezależnie od swych postaw i temperamentu, podążą ku wyzwoleniu od cierpienia, musimy najpierw sami zdobyć doświadczenie pełnego oświecenia”.

Lama Jeszie i Zopa Rinpocze – ENERGIA MĄDROŚCI