Dalajlama – rodzaje medytacji

„Istnieje wiele rodzajów medytacji.

Dwa podstawowe typy to medytacja analityczna oraz medytacja stabilizująca. Medytacja analityczna polega na analizowaniu określonego tematu i próbie zrozumienia go przez logiczne rozumowanie. Medytować można na przykład nad nietrwałością wszystkich rzecz, rozważając, jak wszystko powstaje w zależności od przyczyn oraz jak rozpada się chwila po chwili. Medytacja stabilizująca to koncentracja na jednym obiekcie lub temacie, takim jak na przykład nietrwałość. (Trwanie w uspokojeniu rozwija medytację stabilizująca.)

Inny podział medytacji to rozgraniczenie między medytacją subiektywną i obiektywną. W medytacji subiektywnej waszym celem jest rozwijanie w umyśle nowej czy też wzmocnienie już zasianej postawy. Rozwijanie wiary jest przykładem tego typu medytacji: wiara to nie obiekt, na którym się koncentrujecie, ale postawa, którą rozwijacie przez medytację. (Wzbudzanie w sobie współczucia to medytacja subiektywna, ponieważ nie medytujecie nad współczuciem, ale próbujecie wykształcić bardziej współczującą świadomość.)
W medytacji obiektywnej medytujecie na temat, taki jak nietrwałość, lub nad obiektem, takim jak na przykład złociste ciało buddy.

Możecie również medytować w formie życzenia, na przykład, wzbudzając życzenie, aby wypełniły was współczucie i mądrość Buddy.

Można również posunąć się krok dalej i wykonywać medytację wyobrażoną, w której jakoby przewidujecie, że posiadacie cechy, których tak naprawdę nie macie. Praktyka jogi bóstwa jest przykładem tego rodzaju medytacji, a polega na medytowaniu nad sobą w postaci idealnej istoty, której ciało złożone jest ze światła mądrości.”

Dalajlama