Patrul Rinpocze – krytyka innych

„Dla tych, którzy są wyżsi, bądź niżsi, dobrzy lub źli, w tym życiu, ani w następnym, nie ma innego źródła nadziei i obiektu wsparcia, oprócz Trzech Klejnotów. Dlatego też, z jednoupunktowioną ufnością, obiektom Ciała, Mowy i Umysłu (Buddów, Bodhisattwów i mędrców) – takim jak obrazy, pisma i stupy, bez względu na to, czy są one stare, czy nowe, dobrej czy złej jakości – należy złożyć szacunek i cześć połączone z ofiarami. Ponieważ jest powiedziane w Przewodniku po ścieżce bodhisattwy: „Przed każdym, kto rozwinie w sobie oddanie, pojawi się Mędrzec (Budda)”.
Szczególnie nieodpowiednie jest bycie nieufnym, oraz krytyczne i pogardliwe wypowiadanie się o dobrych i złych cechach Lamów, mnichów i osób religijnych, ponieważ są oni opiekunami świadomości zmarłych, obiektami, których ochrony potrzebują żywi, obiektami ofiar dla zamożnych i obiektami czci dla biednych. W tym świecie nie ma nic bardziej świętego od Trzech Klejnotów. Jeśli wykonuje się niewielki akt ufności wobec nich gromadzi się zasługę, ale jeśli wypowiada się krytycznie lub ze złą wolą o Trzech Klejnotach, rezultaty są nie do pomyślenia. Ich pozytywnych i negatywnych właściwości nie mogą zauważyć ludzie tacy jak my. Łaskawy Budda powiedział: „poza mną lub kimś podobnym do mnie, żaden człowiek nie może oceniać drugiego człowieka”.

Nawet jeśli postrzega się jakąś pozorną nieczystość, należy rozwinąć czystą percepcję i oddanie. Nie pozwól sobie na upadek, a błędy innych nie wyrządzą ci szkody. W duchowej i w światowej etyce nie ma poważniejszego błędu od próby wynajdywania błędów u innych i zniesławiania ich”.

Patrul Rinpocze – SERDECZNA ESENCJA: RADA DOTYCZĄCA DWÓCH ETYK