Patrul Rinpocze – trzy wady naczynia

  1. Naczynie odwrócone dnem do góry, czyli niesłuchanie nauk
  2. Dziurawe naczynie, czyli niezatrzymywania nauk
  3. Naczynie zawierające truciznę – mieszanie szkodliwych emocji z tym czego słuchamy

Kiedy słuchamy nauk, powinniśmy kierować nasza uwagę na to, co jest mówione, nie pozwalając sobie na rozproszenie. W przeciwnym razie bylibyśmy jak odwrócone naczynie, do którego ktoś coś wlewa – choć fizycznie obecni, nie dociera do nas żadne słowo.

Jeśli zadowalamy się samym tylko słyszeniem nauk, nie zapamiętując ich, jesteśmy podobni do dziurawego naczynia: nie pozostaje w nas nic z tego, co się do nas wlewa. Niezależnie od tego, ile wysłuchalibyśmy nauk, nie potrafimy ich przyswoić ani zastosować w praktyce.

Jeśli słuchamy nauk z niewłaściwym nastawieniem umysłu, na przykład po to, by wykorzystać je do zostania kimś wielkim, sławnym, albo słuchamy z umysłem wypełnionym pięcioma truciznami, dharma nie tylko nie przyniesie nam żadnego pożytku, lecz na dodatek stanie się swoim przeciwieństwem – jak nektar, w którym są krople jadu.

(…)

Sama tylko fizyczna obecność nie wystarczy, gdy umysł się błąka, a usta i oczy są zajęte czymś innym. W trakcie słuchania bądź czytania nauk powinniśmy też zaprzestać recytacji mantr, modlitw czy wykonywania innych praktyk. Nie wystarczy tylko słyszeć nauki, należy zapamiętywać ich sens oraz nie zapominać o stosowaniu ich na co dzień”.

Patrul Rinpocze – SŁOWA MISTRZA SAMANTHABHADRY (strony 18-19, wydawnictwo MANDALA)