CZTERNAŚCIE RDZENNYCH SAMAJA WADŻRAJANY

1. Fizyczne Lub Werbalne Szkodzenie Swojemu Mistrzowi Wadżry Lub Żywienie o Nim Błędnych Poglądów:

Mistrz Wadżry to ten szczególny nauczyciel, od którego praktykujący otrzymuje przekazy mocy, wyjaśnienia o praktykach medytacji Wadżrajany i istotne wskazówki dotyczące faktycznego znaczenia tych praktyk.

Poniższe wyjaśnienia dotyczą łamania samaja poprzez szkodzenie Mistrzowi Wadżry:
W praktyce Wadżrajany, szczególnie w Anuttarajogatantrze. Cały zewnętrzny świat wraz z czującymi istotami zostaje przekształcony w Czystą Krainę. Lama uważany jest za jej środek, czyli główne bóstwo-jidama mandali. Dlatego przynoszenie szkody Lamie szkodzi głównemu jidamowi mandali i w następstwie negatywnie wpływa na nią całą.

Samaja są złamane, gdy zaistnieją następujące okoliczności:
-jest się w pełni świadomym, że ów Lama jest czyimś Mistrzem Wadżry i świadomie fizycznie lub werbalnie mu się szkodzi.
-ma się świadomość, że nasze czyny nie spodobają się Mistrzowi Wadżry -nie ma się uczucia skruchy po tym, jak zaszkodziło się Mistrzowi Wadżry.

Jeśli ktoś żywi mylne poglądy odnośnie Lamy i później myśli o zaszkodzeniu mu, nie szkodząc mu jednak fizycznie lub werbalnie, samaja nie są złamane w pełni, są jednak naruszone.
Samaja uważa się za małego, średniego lub dużego stopnia w zależności od tego, jak silny jest związek ucznia z jego Mistrzem Wadżry. Spośród trzech aspektów związków w Wadżrajanie (przekaz mocy, wyjaśnienia, istotne wskazówki), jeśli otrzymało się tylko przekaz mocy, ów związek uważa się za samaja małego stopnia. Jeśli otrzymało się dwa z tych trzech aspektów, samaja będzie średniego stopnia, a jeśli wszystkie trzy są obecne, to jest to samaja najwyższego stopnia. Odpowiednio, stopniuje się złamanie samaja: może ono być małe, średnie i wielkie.

2. Przeciwstawianie Się Naukom Buddy:

Niektóre z nauk Buddy mogą nie podobać się praktykującemu. Samaja nie zostaną złamane, jeśli dana osoba nie ma szacunku dla nauk, które jej nie odpowiadają. Stanie się tak jednak, jeśli ktoś przeciwstawia się tym konkretnym naukom. Przykładem przeciwstawiania się słowom Buddy jest na przykład zniesławianie pewnych części jego nauk, jak obrażanie Therawady czy Mahajany.

3. Żywienie Silnych Negatywnych Uczuć Wobec Innych Czujących Istot:

Odnosi się to do negatywnych skłonności takich, jak gniew lub zazdrość, które żywi się ogólnie wobec czujących istot. Po drugie, samaja są złamane jeśli ktoś kieruje swój gniew przeciwko tym, którzy przyjęli Schronienie lub Ślubowanie Bodhisattwy. Po trzecie, łamie się samaja jeśli nienawiść, zazdrość itd. Kieruje się ku tym, którzy podążają ścieżką Wadżrajany, szczególnie jeśli należy się do tej samej duchowej grupy, lub tej samej mandali, czyli jeśli otrzymało się wspornic przekazy mocy, wyjaśnienia i istotne wskazówki.

Aby oczyścić przywiązanie do zewnętrznego świata wytwarza się wyobrażenie świata będącego odbiciem czystej mandali konkretnego jidama. Aby oczyścić przywiązanie do czujących istot wizualizuje się je jako jidamy. W ten sposób powstaje silny związek między tymi praktykującymi, którzy dzielą to wspólne wyobrażenie. Ów bliski związek znany jest jako braterstwo wadżry. Dawanie upustu negatywnym skłonnościom skierowanym przeciwko wadżra-braciom (wadżra-siostrom) niszczy ten związek i ma destruktywny wpływ na czyjąś praktykę. Z tego powodu powinno się wystrzegać egoistycznego gniewu, zazdrości i ogólnie walczenia pomiędzy sobą.

4. Porzucenie Postawy Miłującej Dobroci:

Po tym, gdy pobudziło się nastawienie Bodhiczitty, łamie się samaja jeśli porzuciło się postawę miłującej dobroci i współczucia dla wszystkich czujących istot. Ponadto, lamie się samaja jeśli nagłe negatywne uczucie doprowadziło nas do odrzucenia jakiejś istoty, wykluczenia jej z naszego życzenia przynoszenia pożytku wszystkim. Jeśli ktoś nie żałuje takiej postawy, to również składa się na złamanie tego samaja.

5. Danie Się Zwieść Przywiązaniu Do Seksualnej Rozkoszy i Porzucenie Bodhiczitty:

W fazie rozwojowej ścieżki Wadżrajany praktykujący identyfikuje się z ciałem jidama. Jest to metoda przezwyciężenia lgnięcia do zwykłego ciała. Biologicznym warunkiem narodzin jest wytworzenie bindhu. Aby pokonać nawykowe tendencje związane z bindhu, medytacje Wadżrajany zawierają wytworzenie sylaby nasiennej, z której następnie powstaje jidam.
Wysoce zaawansowane praktyki medytacyjne Wadżrajany wykorzystują seksualne podniecenie jako metodę. Doświadczenie medytacyjne pogłębia się dzięki urzeczywistnieniu nierozdzielności seksualnej rozkoszy i pustki. Ten poziom praktyki można zastosować dopiero wtedy, gdy pokona się przywiązanie do seksualnego zadowolenia.
Mnisi łamią swoje ślubowania Winaja jeśli używają tych technik niewłaściwie, z powodu przywiązania do seksualnej rozkoszy. Ludzie świeccy łamią samaja Wadżrajany jeśli nadużywają tych metod udając, że praktykują na tym poziomie, bez pełnej znajomości ich zastosowania.

6. Poniżanie Innych Tradycji z Motywacją Zyskania Większego Szacunku Dla Siebie:

Ci, którzy podają się za praktykujących Wadżrajanę i krytykują inne tradycje, takie jak Terawada, Mahajana, Chrześcijaństwo czy Hinduizm, często charakteryzują się niewłaściwą motywacją skierowania uwagi na siebie samego.
Krytykowanie Sutrajany jest szczególnie negatywne z powodu faktu, że Tantra opiera się na Sutrze. Najwięcej szkody przynosi krytykowanie nauk Pradżmaparamity lub Madhjamiki, ponieważ składają się one na samą esencję praktyki Tantry. Z tego powodu zachowanie to składa się na łamanie tego samaja.
Jest do zaakceptowania i nie ma żadnego związku z łamaniem samaja, krytykowanie czegoś z pozytywną motywacją, aby wyjaśnić coś innym.

7. Odsłanianie Tajemnic Tym, Którzy Nie Są Duchowo Dojrzali:

Jeśli ktoś opisuje znaczenie Wielkiej Szczęśliwości tak, jak jest to nauczane w Wadzrajanie osobom, które nie posiadają wystarczającego zrozumienia, mogą one mylnie zrozumieć te nauki i zrobić z nich niewłaściwy użytek. Powoduje to łamanie tego samaja.

8. Szkodzenie Ludzkiemu Ciału:

Ludzkie ciało jest podporą dla praktyki Dharmy, podstawą dzięki której osiąga się urzeczywistnienie dwóch kaji Buddy. W Wadżrajanie jest ono uważane za ważne narzędzie na ścieżce. Dlatego narażanie ciała na skrajne warunki takie, jak biczowanie, palenie albo zniszczenie przez samobójstwo, składa się na złamanie tego samaja.
Jednocześnie, nie powinno się popadać w drugą skrajność: bezkrytycznie podziwiać ciało i uważać je za ważniejsze, niż jest w rzeczywistości.

9. Żywienie Wątpliwości Dotyczących Absolutnej Prawdy:

Odnosi się to do niepełnego zrozumienia znaczenia Madhjamiki. Lgnięcie do samej pustości bez zrozumienia prawdy relatywnej składa się na złamanie tego samaja. Na ten punkt składa się również żywienie wątpliwości, czy czujące istoty mogą osiągnąć Stan Buddy, a także brak wiary w potencjalną mądrość zawartą w umysłach wszystkich czujących istot. Odnosi się to również do wątpliwości dotyczących wolnego od pojęć stanu umysłu i doskonałej mądrości Buddy.

10. Powstrzymywanie Się Od Pełnego Mocy Działania, Gdy Jest Ono Potrzebne:

Czasami nie jest możliwe pokonanie mszczących wpływów spowodowanych negatywnymi energiami, przy użyciu tylko pokojowych metod. Oczywiście, w czasie przynoszenia pożytku czującym istotom, duchowa postawa miłującej dobroci i współczucia musi być zawsze obecna, jednak jeśli sytuacja tego wymaga, trzeba wybrać i zastosować odpowiednie metody. Pełne mocy środki powinny zostać zastosowane, gdy jest to jedyny sposób na powstrzymanie istot przed popełnieniem negatywnych czynów, które zaszkodziły by im samym i innym. Jeśli ktoś powstrzymuje się od tej aktywności, gdy jest konieczna – w szczególności zaś, gdy ktoś posiada zdolność do działania w ten sposób – składa się to na złamanie tego samaja.
Jeśli udając pokonywanie negatywnych wpływów i używając tego jako wymówki, wykonuje się rytuały, które przynoszą szkodę innym, jest to całkowitym niezrozumieniem i nadużyciem potężnych środków.

11. Żywienie Wątpliwości Dotyczących Znaczenia Takości:

Dotyczy to osób, które nie potrafią przeniknąć prawdziwej natury zjawisk i których zrozumienie ogranicza się do tworzenia koncepcji na jej temat. Żywienie wątpliwości co do prawdziwej natury wszystkich zjawisk składa się na złamanie tego samaja.

12. Niepokojenie Czujących Istot:

Odnosi się to do powodowania niepokoju w umysłach innych istot z troski o siebie samego, szczególnie do denerwowania lub przeszkadzania osobom, które praktykują Dharmę. Złorzeczenie joginom, wykonującym różne niekonwencjonalne praktyki, składa się również na łamanie tego samaja.

13. Powstrzymywanie Się Od Pewnych Zachowań, Gdy Są Właściwe:

W pewnych okolicznościach Mistrz Wadżrajany, którym powinien być wysoce kwalifikowany nauczyciel, może zażądać aby uczeń wykonał takie praktyki, jak np.: tajemne spożycie 5 rodzajów mięsa, wypicie 5 rodzajów nektaru oraz tańczenie nago. Jest to potrzebne aby sprawdzić, czy uczeń uwolnił się spod władzy konwencjonalnych pojęć. Jeśli, z powodu moralnych uprzedzeń, ktoś waha się lub powstrzymuje od wykonania tych rytuałów, składa się to na złamanie tego samaja.

14. Poniżanie Kobiet:

W Wadżrajanie kobiety uważane są za uosobienie mądrości. Uważanie kobiet za gorsze, lub wykorzystywanie ich. Jak to ma miejsce w pewnych kulturach, jest łamaniem tego samaja.

Złamanie jednego lub kilku z tych czternastu punktów wymaga oczyszczenia w ciągu krótkiego czasu. Najwłaściwsze jest oczyszczenie uchybienia tego samego dnia. Spośród wielu praktyk, służących oczyszczeniu, najskuteczniejszą i najprostszą metodą jest medytacja i recytacja Wadżrasattwy. Podczas tej praktyki nektar przepływa przez ciało, dzięki czemu wszystkie splamienia i złamane zobowiązania zostają oczyszczone. Samaja łamie się często – świadomie lub nieświadomie. Dlatego zaleca się aby wykonywać tą praktykę przynajmniej raz lub dwa razy dziennie.

=========
Źródło: magazyn „Diamentowa Droga” nr 2. Opracowanie: Zbyszek Andruszkiewicz.