Khandro Rinpocze – wielka nietrwałość śmierci

„Budda nauczał, że śmierć nadchodzi, ponieważ jest życie. Podobnie choroba przychodzi, gdy jest zdrowie, starość, gdy jest młodość, zniszczenie wraz z tworzeniem. Ta logika ustanawia prawo egzystencji – i medytujący muszą nie tylko to zrozumieć, ale także być w stanie zastosować to w praktyce.

Śmierci nie można zaprzeczyć. Nawet ludzie obdarzeni swą cenną egzystencją podlegają nietrwałości i śmierci. Bez względu na to, jak daleko podróżujemy w dziesięciu kierunkach, nie znajdziemy nikogo, kto tego nie doświadczył. Najprostszy umysł potrafi zrozumieć, że nic nie pozostaje takie samo: jest ciągłe tworzenie, niszczenie, przekształcanie i zmiana. Wszystkie nasze doświadczenia – ludzi, miejsc i innych zjawisk, jak również wewnętrzne myśli i uczucia – są nietrwałe. Umysł, który naprawdę tego nie rozumie, staje się pożywką dla rozproszenia i nawykowych wzorców.

Potrzeba prawdziwej świadomości, że musimy się śpieszyć, aby wykorzystać tę właśnie chwilę i nasze pozytywne pomyślne warunki. Aby to uczynić, musimy w rzeczywistości mieć pewne poczucie, że doświadczamy nietrwałości. Rozważanie nie trwałości wszystkich zjawisk powinno wywołać uczucie strachu – nie paraliżującego lęku, który uniemożliwia wzbudzenie pozytywnych tendencji czy realizowania naszego potencjału, ale prawdziwej potrzeby pilności w obliczu nietrwałości”.

Khandro Rinpocze – NASZE CENNE ŻYCIE (strony 75-76, wydawnictwo REBIS)