Karma Lhundup Rinpoche w Warszawie, 21.06-26.06.2023

(For English, please scroll down.)

Mamy ogromną przyjemność ponownie zaprosić wszystkich zainteresowanych na miejskie odosobnienie z ngakpą Karmą Lhundupem Rinpoche. (Krótka notka o Rinpoche w komentarzu w dyskusji.)

Szczegółowy grafik taki:

21.06 (środa) 10-12.30 – inicjacja Khandro Thukthik (https://www.rigpawiki.org/index.php?title=Khandro_Tuktik); 15-17.30 – wyjaśnienia i wspólna praktyka Khandro Thukthik

22.06 (czwartek) 10-12.30 – wyjaśnienia i wspólna praktyka Khandro Thukthik; 15-17.30 – wyjaśnienia i wspólna praktyka Khandro Thukthik

23.06 (piątek) 10-12.30 – wyjaśnienia i wspólna praktyka Khandro Thukthik; od 15 do utraty tchu – wyjaśnienia i wspólna praktyka Khandro Thukthik

24.06 (sobota) 10-12.30 – inicjacja Tiklé Gyachen (https://www.rigpawiki.org/index.php?title=Tikl%C3%A9_Gyachen); od 15 do oporu – Dzogchen według instrukcji Patrula Rinpoche (https://www.lotsawahouse.org/…/self-liberating-meditation)

25.06 (niedziela) 10-12 – lung Yeshe Lama (https://www.rigpawiki.org/index.php?title=Yeshe_Lama) (część pierwsza); 14-16 – lung Yeshe Lama (część druga)

26.06 (poniedziałek) 10-12.30 – sesja pytań i odpowiedzi i krótki leczniczy rytuał Chö (dla wszystkich, także osób niezwiązanych buddyzmem, którzy zmieszczą się w sali); 15-17.30 – czas na króciutkie indywidualne rozmowy z Rinpoche (albo cokolwiek innego, co Rinpoche wymyśli)

Wszystkie sesje w ośrodku Karma Dechen Chöling w Warszawie, ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 49U. Będziemy zaczynać punktualnie, bardzo prosimy o przyjście kwadrans wcześniej (i pamiętanie, że w przypadku spóźnienia na inicjację spóźniający się nie będzie wpuszczony).

Grafik może ulec zmianie – także w trakcie trwania wydarzenia (Rinpoche jest bardzo spontaniczny).

Żeby wziąć udział w wydarzeniu, konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/hxP9Q2yPn2Xx592i6

Liczba miejsc jest ograniczona przestrzenią lokalu; o uczestnictwie decyduje kolejność zapisów.

Poniedziałkowe sesje są darmowe; nie gwarantujemy, że każdy dostanie swoje prywatne parę minut z Rinpoche (Klaudyna będzie robić listę na miejscu w trakcie wydarzenia, decyduje kolejność zapisów i liczba zainteresowanych). Uczestnictwo w pozostałych sesjach za darowiznę (płatność tylko gotówką):

21.06 (środa) – 150 zł.
22.06 (czwartek) – 100 zł.
23.06 (piątek) – 100 zł.
24.06 (sobota) – 150 zł.
25.06 (niedziela) – 100 zł.

Cała zebrana w ten sposób kwota idzie tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów organizacyjnych.

Jeżeli komuś naprawdę zależy na wzięciu udziału, ale ma bardzo trudną sytuację finansową, prosimy o kontakt. Niczego nie możemy obiecać, ale być może uda się jakoś pomóc.

Dodatkowa darowizna dla nauczyciela (czyli tak naprawdę włączenie się w pomoc dla potrzebujących w Indiach, których Rinpoche wspiera) bardzo mile widziana.

Żeby wziąć udział w wydarzeniu, konieczne jest wypełnienie formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/hxP9Q2yPn2Xx592i6

Liczba miejsc jest ograniczona przestrzenią lokalu; o uczestnictwie decyduje kolejność zapisów.

Teksty praktyk (w języku angielskim i tybetańskim) wyślemy mailem po rejestracji.

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy (moroccan.spirit@gmail.com) albo messengerowy (https://www.facebook.com/klaudyna.cwynar) z Klaudyną.

Najserdeczniej zapraszamy
Polska sangha Karma Lhundupa Rinpoche

______________________________________________________

We have the great pleasure of hosting our main teacher, Karma Lhundup Rinpoche, again (a short biographical note can be found in a comment in the discussion section).

The detailed schedule is as follows:

21/06 (Wednesday) 10-12.30 – Khandro Thukthik initiation (https://www.rigpawiki.org/index.php?title=Khandro_Tuktik); 15-17.30 – Khandro Thukthik explanations and practice

22/06 (Thursday) 10-12.30 – Khandro Thukthik explanations and practice; 15-17.30 – Khandro Thukthik explanations and practice

23/06 (Friday) 10-12.30 – Khandro Thukthik explanations and practice; 15 until who knows when – Khandro Thukthik explanations and practice

24/06 (Saturday) 10-12.30 – Tiklé Gyachen wang (https://www.rigpawiki.org/index.php?title=Tikl%C3%A9_Gyachen); 15 till we all drop dead – Patrul Rinpoche’s Dzogchen instructions (https://www.lotsawahouse.org/…/self-liberating-meditation)

25/06 (Sunday) 10-12 – Yeshe Lama lung (https://www.rigpawiki.org/index.php?title=Yeshe_Lama) (part one); 14-16 – Yeshe Lama lung (part two)

26/06 (Monday) 10-12.30 – Q&A session and a short healing Chö ritual (open to all who need to attend, provided the venue space allows it); 15-17.30 – private interviews (or whatever Rinpoche decides)

All the sessions take place in the main gompa at Karma Dechen Chöling, 49U Jana Nowaka-Jeziorańskiego St, Warsaw. We start on time – please make sure you arrive some 15 minutes earlier (and remember that coming late to an initiation will mean missing it entirely).

Please note that the schedule may be subject to change at any time – also while the event is in progress (if Rinpoche decides to change anything, that is).

In order to participate, please fill in the registration form: https://forms.gle/hxP9Q2yPn2Xx592i6

The number of attendees is limited due to the venue’s capacity.

The Monday sessions are free and entirely unrestricted – although we cannot guarantee that all interested will get a chance to chat for a few minutes with Rinpoche on their own (Klaudyna will be making a list of those interested in brief private interviews at the venue, in person, after the event has started. The registration order and the number of people interested will be crucial here). Participation in any other part of the retreat requires a donation (cash only):

21/06 (Wednesday) – 150 PLN
22/06 (Thursday) – 100 PLN.
23/06 (Friday) – 100 PLN.
24/06 (Saturday) – 150 PLN.
25/06 (Sunday) – 100 PLN.

All that money is raised solely in order to cover the organisational expenses.

If you really need to participate but cannot afford to do so, please drop us a word, and we will try to help a bit (but cannot promise anything).

Every participant is encouraged to make an additional donation for Rinpoche (which is to say, contribute to helping the destitute and the needy whom Rinpoche supports in Dharamsala).

Practice texts (in Tibetan and English) will be sent out via email after the registration.

Should you have any questions, please drop a word to Klaudyna via email (moroccan.spirit@gmail.com) or messenger (https://www.facebook.com/klaudyna.cwynar):

Looking forward to seeing you,
Karma Lhundup Rinpoche’s Polish sangha