Pema Cziedryn – cztery rodzaje koni

„W jednym ze swych wykładów Budda mówi o czterech rodzajach koni: doskonałym, dobrym, słabym i kiepskim. Zgodnie z tą sutrą koń doskonały to taki, który rusza, zanim bat dotknie grzbietu – za sygnał wystarczy mu cień bata albo ledwo słyszalny nakaz woźnicy. Dobry koń rusza, gdy poczuje na skórze najlżejsze dotknięcie bata. Koń słaby nie ruszy, nim nie poczuje bólu, kiepski zaś nawet nie drgnie, dopóki ból nie przeszyje go na wskroś.
Shunryu Suzuki pisze w swoje książce Umysł zen, umysł początkującego, że słysząc tę sutrę, ludzie zawsze chcą być najlepszym koniem, ale tak naprawdę, gdy medytujemy, nie ma znaczenia, czy jesteśmy koniem najlepszym czy najgorszym. Rosi Suzuki mówi wręcz, że ten najgnuśniejszy koń osiąga w praktyce najlepsze efekty.
Medytując, uświadomiłam sobie, ze praktyce nie chodzi o to, czy jest się koniem najlepszym, dobrym, słabym czy kiepskim. Rzecz w tym, by odkryć swoją prawdziwą naturę, a potem – wyrażać ją i postępować z nią w zgodzie. Nasza osobowość, jakakolwiek jest, stanowi o naszym pięknie i bogactwie; to za jej pośrednictwem oddziałujemy na innych ludzi”.

Pema Cziedryn – MĄDROŚĆ NIEUCIEKANIA (strony 21-22 wydawnictwo MUDRA)