Padmasambhawa – więzy samsary

„Jeśli w tej chwili nie odwrócicie się od samsary, to kiedy wasze czyny – rdzenna przyczyna – przeszkadzające uczucia i warunki zewnętrzne spotkają się, niezawodnie zmaterializuje się następne ciało. od tej chwili będzie już tylko cierpienie. Starość, choroby i śmierć są nieuniknione. W sześciu światach nie ma niczego poza niekończącym się kołowrotem egzystencji, w którym istoty od niemającego początku czasu i w nieskończoność wstrząsane są falami pięciu trucizn i toną w oceanie trosk. Jeżeli teraz nie wyzwolicie się z tego kołowrotu, to gdziekolwiek byście się nie odrodzili, będziecie jak w płonącej kopalni węgla lub w więzieniu.

Poza praktyką cnót, wszelka inna działalność będzie nasieniem samsary; poza górskimi pustelniami i cmentarzami, wszelkie siedziby staną się więzami samsary. Poza ciągłym zbieraniem Dwóch Nagromadzeń, wszelka inna praca będzie oddawaniem cugli demonom umysłu. Poza wykwalifikowanym Guru, na którym polegacie, wszyscy inni przyjaciele okażą się być przewrotnym, samsarycznym towarzystwem. Poza świętą Dharmą, wszystkie inne rady, które usłyszycie, pogrążą was jeszcze bardziej. Krotko mówiąc, jeśli nie odwrócicie umysłu od samsary, wszystko, co zrobicie będzie gromadzeniem przyczyn cierpienia”.

Padmasambhawa