Guru Rinpocze – Esencja mądrości ustnych wyjaśnień stanów na ścieżce

Dzięki inteligencji, która całkowicie rozpoznaje zjawiska,
Najpierw zrozum słowa wszystkich nauk, słuchając ich.
Następnie poszukaj zrozumienia ich znaczenia, rozmyślając nad nimi.
A w końcu zrealizuj ich znaczenie w medytacji.

Po przebudzeniu swojej istoty, zgromadź wokół siebie zwolenników szczodrością.
Uraduj ich miłymi słowami i pociesz ich swoją konsekwencją i logiką.
Udzielając im rad odnośnie postępowania, ugruntuj ich (na ścieżce),
Teraz i na zawsze, w splendorze pożytku i dobrobytu.

Jako istotny punkt, weź na siebie jarzmo
Wszystkich cierpień czujących istot.
Ofiaruj własne szczęście i prawość sześciu rodzajom istot i ćwicz się
We współczuciu i bodhicitcie, nie pozwalając się unieść przez przeciwności.

W szczególności dotyczy to wszystkich zewnętrznych obiektów,
Schwytanych fiksacją, które są nierealne i jawią się jak iluzja.
Mimo swej nietrwałości, funkcjonują na krótszą metę.
Nie są pojedyncze, ponieważ ich wielość pojawia się i zmienia.
Nie są niezależne, lecz podążają za karmicznymi czynami.
Nie są cząstkami, ponieważ niepodzielne atomy nie istnieją.

Gdyby istniały, niesubtelnych rzeczy nie można by było zgromadzić.
Gdyby miały części, sprzeciwiałoby się to twierdzeniu o ich niepodzielności.
Nie są one niczym innym, jak tylko nieistniejącymi
I fałszywymi zjawiskami, które pojawiają się w sposób współzależny
Jako sny, magiczne złudzenia czy odbicie księżyca w wodzie.
Uważaj je za miasto gadharwów i tęczę.

Także umysł, który obserwuje, nie ma ego ani oddzielnego istnienia.
Nie jest czymś odrębnym od pięciu skandh, ani identycznym ze skandhami.
Gdyby to pierwsze było prawdziwe, istniała by jakaś inna substancja.
Tak jednak nie jest, a zatem to drugie musi być prawdziwe.
To z kolei sprzeciwia się stałemu ego, ponieważ skandhy są nietrwałe.
A zatem, bazujące na pięciu skandhach ego jest tylko koncepcją
Narzuconą przez nawyk lgnięcia do ego.
Jeśli chodzi o to, co narzuca (nam ten pogląd), to przeszła myśl zniknęła,
Przyszła jeszcze się nie pojawiła, a obecna nie wytrzymuje bliższej analizy.

Krótko mówiąc, zrozum dwojaką naturę ego, postrzegającego i postrzegane
Jako całowicie spokojną, podobną do nieba i nie powstającą,
A ponadto, to niepowstawanie znajduje się poza domeną konceptualnego umysłu.
Ponieważ nawet Wszechwiedzący nie znajdują słów na (opisanie) tego,
Ten brak tworów umysłu jest zwany Środkową ścieżką.

Urzeczywistniwszy to, zrelaksuj się w stanie spokoju,
Wolny od konceptualnej aktywności, w stanie pozbawionym fiksacji.
Wówczas myśli osiądą w sobie i ujrzysz naturalny stan istoty.
W ten sposób zrealizujesz takie moce jak: (pięcioro) oczu, sześć rodzajów
postrzegania pozazmysłowego, oraz przypomnienie sobie dharani.

Przyczynowy pojazd paramit Polega na stopniowej realizacji ścieżek i bhumi (=poziomów bodhisattwy).
Na ścieżce rezultatu powinieneś nadal uważać
Praktykę nierozdzielności pustki i współczucia za podstawę ścieżki.

Źródło: Magazyn CyberSangha Nr 6
Przełożył Jacek Sieradzan. „Biblioteczka Buddyjska” vol. 6